5 วิธีคิด สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจร้านอาหารประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่ง

ถ้วยกระดาษ 12 ออนซ์ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บางครั้งความสำเร็จในการทำธุรกิจร้านอาหาร ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารที่เปรียบเสมือนสูตรสำเร็จ ที่เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องของรสชาติอาหาร การให้บริการของพนักงาน การตกแต่งร้านรวมไปถึงสถานที่จอดรถ และการเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ที่ทำจากธรรมชาติตามกระแสเท่านั้น แต่อาจเกิดขึ้นจากแนวคิดและหลักการทำงานที่แตกต่างและ 5 วิธีคิดต่อไปนี้ สามารถสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้

5 วิธีคิด สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจร้านอาหาร

1.จัดลำดับความสำคัญของงาน

การจัดลำดับความสำคัญของงาน คือการวางแผนว่าควรทำอะไรให้มีความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น พิจารณาว่างานใดสำคัญ งานใดไม่สำคัญ งานใดเร่งด่วน และงานใดไม่เร่งด่วน ธุรกิจร้านอาหารก็เช่นเดียวกัน การจัดลำดับความสำคัญของงานนำมาประยุกต์กับการบริหารได้ เช่น การกำหนดเมนูอาหารให้เหมาะกับฤดูกาลที่มีวัตถุดิบ หรือการนำ กล่องกระดาษใส่อาหารแช่แข็ง กล่องกระดาษใส่อาหารร้อน โดยนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้เพื่อสร้างความแตกต่าง

2.มีวินัยในการทำงาน

การบริหารงานหรือการทำงานที่มีระเบียบวินัย จะทำให้บุคคลนั่น เป็นคนที่โดดเด่นในการทำงาน การมีวินัยในการทำงาน สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารได้ในหลายๆ ด้าน อย่างเช่น การกำหนดเวลาเปิดปิดร้านที่แน่นอน ทำให้ลูกค้าทราบกำหนดเวลา ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ เพราะหากลูกค้ามาแล้วร้านยังไม่เปิด ก็อาจทำให้ลูกค้ามีตัวเลือกใหม่ๆจากการเปลี่ยนร้าน

3.ใช้คนเป็น

ธุรกิจร้านอาหารเป็นงานบริการ ที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค ยังต้องใช้คนให้เหมาะกับงานในแต่ละด้าน เช่น เด็กเสิร์ฟ แคชเชียร์ กุ๊ก หรือเชฟ ซึ่งการใช้คนเป็นคือหัวใจสำคัญของงานบริการ ไม่เพียงเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะกับงานแต่ละด้านเท่านั้น ผู้บริหารที่ดียังต้องเข้าใจความต้องการของทุกคนและทำให้ทุกคนรักในงานที่ทำอีกด้วย

4.คิด วิเคราะห์ รับฟังปัญหา

ธุรกิจร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ ร้านค้าในศูนย์อาหาร หรือร้านค้ารถเข็นตามตลาดนัด การบริหารเพื่อสร้างความแตกต่าง ต้องมีการพูดคุยรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในองค์กรจากพนักงานในร้านเสมอๆ เปรียบเสมือนการประชุมประจำเดือนในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่  เพื่อนำปัญหารวมทั้งเรื่องราวที่พบเจอมาวิเคราะห์ แล้วพัฒนาแก้ไขหรือนำมาต่อยอดธุรกิจให้แตกต่างไปจากคู่แข่งด้านการตลาด

5.สนุกกับการทำงาน

ธุรกิจร้านอาหารหรือการขายสินค้าประเภทของกิน ถือเป็นงานบริการที่อาจพบเจอกับปัญหาในหลายๆด้าน สิ่งที่จะทำให้ผ่านปัญหาต่างๆ ไปได้ก็คือสนุกกับการทำงาน เพราะเมื่อสนุกก็จะทำงานด้วยความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมอบสิ่งที่ดีๆให้กับผู้บริโภค เช่น การคิดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เลือกใช้หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ

สรุป

5 วิธีคิด คือสิ่งผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนำไปใช้แล้ว สามารถสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ การนำมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจร้านอาหารก็สามารถสร้างความแตกต่างทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้เช่นเดียวกัน