fbpx

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

แสดง 76 รายการ

โรงงานผลิตกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์

กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

ขายกล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ จากโรงงานผลิตกล่อง ทุกขนาดขายดี เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์เบอร์ 00, 0, 2A, A+6, A, 2B, B, B+7, C, CD, C+9, D, D7, D+11, E, F, G, H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

ซองไปรษณีย์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 20×30 ซม. ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 20x30 ซม. รหัสสินค้า: 900040 30 x 20 1.00 100
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 30 x 20

ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 25×35 ซม. ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 25x35 ซม. รหัสสินค้า: 900041 35 x 25 1.75 100
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.75

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 35 x 25

ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 32×45 ซม. ซองไปรษณีย์พลาสติก สีขาว ขนาด 32x45 ซม. รหัสสินค้า: 900043 45 x 32 2.80 100
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 45 x 32

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106288 14 x 9.75 x 6 1.65 1.62 1.58 1.52 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65 1.62 1.58 1.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106280 17 x 11 x 6 1.95 1.91 1.87 1.76 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95 1.91 1.87 1.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106278 20 x 14 x 6 2.60 2.55 2.50 2.45 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.60 2.55 2.50 2.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 108372 19 x 12 x 14 3.55 3.48 3.41 3.36 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106273 20 x 14 x 12 3.65 3.58 3.50 3.45 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.65 3.58 3.50 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106272 25 x 17 x 9 3.55 3.48 3.41 3.38 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.38

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106270 25 x 17 x 18 4.95 4.85 4.75 4.70 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.95 4.85 4.75 4.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106269 30 x 20 x 11 4.75 4.66 4.56 4.51 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106262 15 x 15 x 15 3.50 3.43 3.36 3.26 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36 3.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106268 30 x 20 x 20 6.45 6.32 6.19 6.10 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.45 6.32 6.19 6.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106267 35 x 22 x 14 6.35 6.22 6.10 6.01 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.35 6.22 6.10 6.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106266 35 x 22 x 9 5.95 5.83 5.71 5.65 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.95 5.83 5.71 5.65

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106254 35 x 22 x 25 8.35 8.18 8.02 7.99 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.35 8.18 8.02 7.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106260 40 x 24 x 17 7.75 7.60 7.45 7.44 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.75 7.60 7.45 7.44

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 24 x 17

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106259 45 x 30 x 20 12.45 12.20 11.95 11.85 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.45 12.20 11.95 11.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 30 x 20

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106258 36 x 31 x 36 12.05 11.81 11.57 11.46 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.05 11.81 11.57 11.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 36

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106248 45 x 41 x 35 30.45 30.04 29.63 29.55 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63 29.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องไปรษณีย์ ไดคัท
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ก. ขนาด 20x14x6 ซม. (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ก. ขนาด 20x14x6 ซม. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106814 20 x 14 x 60 4.79 4.58 4.37 4.16 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.79 4.58 4.37 4.16

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 60

Promotions
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ข. ขนาด 25x17x9 ซม. (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ข. ขนาด 25x17x9 ซม. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106816 25 x 17 x 9 8.36 8.00 7.64 7.27 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.36 8.00 7.64 7.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ค. ขนาด 30x20x11 ซม. (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ค. ขนาด 30x20x11 ซม. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106818 30 x 20 x 11 12.03 11.50 10.98 10.46 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.03 11.50 10.98 10.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ง. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ง. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106820 35 x 22 x 14 15.39 14.72 14.06 13.39 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.39 14.72 14.06 13.39

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ จ. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ จ. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106821 40 x 24 x 17 19.14 18.31 17.48 16.65 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.14 18.31 17.48 16.65

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 24 x 17

กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size mini 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size mini 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 107745 20 x 14 x 6 3.80 3.48 3.32 3.17 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.80 3.48 3.32 3.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size S+ 37x24x14 cm (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size S+ 37x24x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105694 37 x 24 x 14 12.18 11.65 11.12 10.59 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.18 11.65 11.12 10.59

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 37 x 24 x 14

กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size M+ 45x35x25 cm (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ ขนาด KERRY size M+ 45x35x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105692 45 x 35 x 25 22.87 21.87 20.88 19.88 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.87 21.87 20.88 19.88

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 35 x 25

กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด KERRY size L 50x40x30 cm (ยxกxส) กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด KERRY size L 50x40x30 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 111304-KT 50 x 40 x 30 20.60 20.10 19.50 18.80 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.60 20.10 19.50 18.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 40 x 30

กล่องพัสดุ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 00(AAA) 14×9.75×6 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 00(AAA) 14x9.75x6 cm รหัสสินค้า: 105267 14 x 9.75 x 6 1.50 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm รหัสสินค้า: 105264 17 x 11 x 6 1.70 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์  A+6 20x14x12 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ A+6 20x14x12 cm รหัสสินค้า: 105262 20 x 14 x 12 3.35 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์  A(ก) 20x14x6 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ A(ก) 20x14x6 cm รหัสสินค้า: 105269 20 x 14 x 6 2.30 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์  2A 20x14x12 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 2A 20x14x12 cm รหัสสินค้า: 105265 20 x 14 x 12 3.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 2A 19x12x14 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 2A 19x12x14 cm รหัสสินค้า: 108748 19 x 12 x 14 3.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ B(ข) 25x17x9 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ B(ข) 25x17x9 cm รหัสสินค้า: 105266 25 x 17 x 9 3.25 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 2B 25x17x18 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ 2B 25x17x18 cm รหัสสินค้า: 105276 25 x 17 x 18 4.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ B+7 25x17x16 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ B+7 25x17x16 cm รหัสสินค้า: 105261 25 x 17 x 16 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C(ค) 30x20x11 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C(ค) 30x20x11 cm รหัสสินค้า: 105271 30 x 20 x 11 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ CD 15x15x15 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ CD 15x15x15 cm รหัสสินค้า: 105273 15 x 15 x 15 3.15 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C+9 30x20x20 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ C+9 30x20x20 cm รหัสสินค้า: 105281 30 x 20 x 20 6.10 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D(ง) 35x22x14 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D(ง) 35x22x14 cm รหัสสินค้า: 105270 35 x 22 x 14 6.00 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D+11 35x22x25 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D+11 35x22x25 cm รหัสสินค้า: 105275 35 x 22 x 25 7.95 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D7 35x22x9 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ D7 35x22x9 cm รหัสสินค้า: 105263 35 x 22 x 9 5.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ G 36x31x26 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ G 36x31x26 cm รหัสสินค้า: 105279 36 x 31 x 26 11.45 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 26

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ H 45x41x35 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ H 45x41x35 cm รหัสสินค้า: 105282 45 x 41 x 35 29.85 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ H(5ชั้น) 45x41x35 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ H(5ชั้น) 45x41x35 cm รหัสสินค้า: 105284 45 x 41 x 35 44.00 10
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ I 55x45x40 cm กล่องกระดาษลูกฟูก เบอร์ I 55x45x40 cm รหัสสินค้า: 105283 55 x 45 x 40 53.00 10

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104848 14 x 9.75 x 6 1.55 1.52 1.49 1.45 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.55 1.52 1.49 1.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ 0 (AA) 11x17x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 11x17x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104905 17 x 11 x 6 1.80 1.76 1.73 1.68 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.80 1.76 1.73 1.68

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104862 20 x 14 x 6 2.45 2.40 2.35 2.33 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.45 2.40 2.35 2.33

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104853 19 x 12 x 14 3.40 3.33 3.26 3.20 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.33 3.26 3.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104864 25 x 17 x 9 3.40 3.33 3.26 3.22 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.33 3.26 3.22

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104884 25 x 17 x 18 4.80 4.70 4.61 4.40 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.80 4.70 4.61 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104882 25 x 17 x 16 4.60 4.51 4.42 4.40 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60 4.51 4.42 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104886 30 x 24 x 11 4.60 4.51 4.42 4.40 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60 4.51 4.42 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 24 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104872 15 x 15 x 15 3.35 3.28 3.22 3.10 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35 3.28 3.22 3.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104866 30 x 20 x 20 6.30 6.17 6.05 6.00 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.30 6.17 6.05 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104868 35 x 22 x 14 6.20 6.08 5.95 5.80 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.20 6.08 5.95 5.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104888 35 x 22 x 25 8.15 7.99 7.82 7.64 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.15 7.99 7.82 7.64

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104870 35 x 22 x 9 5.80 5.68 5.57 5.50 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.80 5.68 5.57 5.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104874 40 x 25 x 17 7.60 7.45 7.30 7.15 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.60 7.45 7.30 7.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 25 x 17

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104878 36 x 31 x 26 11.75 11.52 11.28 11.14 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.75 11.52 11.28 11.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 26

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104892 45 x 41 x 35 30.15 29.75 29.34 29.24 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.15 29.75 29.34 29.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส). กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส). รหัสสินค้า: 104880 45 x 41 x 35 44.50 43.81 43.12 43.00 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.50 43.81 43.12 43.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104846 55 x 45 x 40 53.50 52.63 51.76 51.50 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.50 52.63 51.76 51.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104887 30 x 20 x 11 4.75 4.66 4.56 4.51 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104873 15 x 15 x 15 3.50 3.43 3.36 3.26 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36 3.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104867 30 x 20 x 20 6.45 6.32 6.19 6.10 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.45 6.32 6.19 6.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104869 35 x 22 x 14 6.35 6.22 6.10 6.01 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.35 6.22 6.10 6.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104889 35 x 22 x 25 8.35 8.18 8.02 7.99 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.35 8.18 8.02 7.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104877 45 x 30 x 20 12.45 12.20 11.95 11.85 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.45 12.20 11.95 11.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 30 x 20

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104879 36 x 31 x 26 12.05 11.81 11.57 11.46 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.05 11.81 11.57 11.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 26

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104881 45 x 41 x 35 45.00 44.30 43.60 43.40 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
45.00 44.30 43.60 43.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104893 45 x 41 x 35 30.45 30.04 29.63 29.55 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63 29.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104847 55 x 45 x 40 54.00 53.12 52.24 52.00 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
54.00 53.12 52.24 52.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40


ขั้นตอนการผลิตกล่องไปรษณีย์ ไดคัท

ขนาดกล่องไปรษณีย์ ยอดนิยมขายดีมากกว่า 20 ขนาด

  • กล่องไปรษณีย์ขายดียอดนิยม มีเบอร์ 00(AAA), 0(AA), A+6, A(เบอร์ ก), 2A, B(เบอร์ ข), 2B, B+7 , C(เบอร์ ค), CD, C+9 , D(เบอร์ ง), D+11, D7, E(เบอร์ จ), F, G, H, H(แบบ 5 ชั้นแข็งแรง), I
  • กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว ขนาด Kerry Size Mini, S, S+, M, M+, L