กล่องไปรษณีย์

แสดง 1–40 จาก 71 รายการ

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน ราคาส่ง

ขายส่ง กล่องไปรษณีย์จากโรงงานผลิตกล่อง ทุกขนาดขายดี เช่น กล่องไปรษณีย์เบอร์ 00, 0, 2A, A+6, A, 2B, B, B+7, C, CD, C+9, D, D7, D+11, E, F, G, H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿4.79 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.36 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿12.03 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿15.39 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿19.14 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.80 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.19 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿12.18 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿15.98 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿22.87 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿27.87 / กล่องราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.50 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.70 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.30 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.25 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.15 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.10 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.00 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.95 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.60 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿11.85 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿11.45 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿29.85 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 10 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿44.00 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 10 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿53.00 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.55 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ 0 (AA) 11x17x6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.80 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.50 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.45 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.80 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / ชิ้นราคารวม VAT

ขั้นตอนการผลิตกล่องไปรษณีย์ ไดคัท

ขนาดกล่องไปรษณีย์ ยอดนิยมขายดีมากกว่า 20 ขนาด

  • กล่องไปรษณีย์ขายดียอดนิยม มีเบอร์ 00(AAA), 0(AA), A+6, A(เบอร์ ก), 2A, B(เบอร์ ข), 2B, B+7 , C(เบอร์ ค), CD, C+9 , D(เบอร์ ง), D+11, D7, E(เบอร์ จ), F, G, H, H(แบบ 5 ชั้นแข็งแรง), I
  • กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว ขนาด Kerry Size Mini, S, S+, M, M+, L