fbpx

ฝาพลาสติก ปิดถ้วย แก้ว ชามกระดาษ

Showing all 21 results

ฝาพลาสติก ปิดถ้วย แก้ว ชามกระดาษ banner

ฝาพลาสติก ปิดถ้วย แก้ว ชามกระดาษ

ที่ใช้กับสินค้าของหงส์ไทย ถ้วยกระดาษ 28 ออนซ์,ชามกระดาษ 20 ออนซ์,แก้วกระดาษ 16 และ 22 ออนซ์,ฝาไอศครีมและแก้วกันร้อน(double wall)

ฝาพลาสติก ปิดถ้วย แก้ว ชามกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชามและถ้วยกระดาษ ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชามและถ้วยกระดาษ รหัสสินค้า: 622020016600 สั่งขั้นต่ำ: 600 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 4741

3.37
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.37

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 1500 ml ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 1500 ml รหัสสินค้า: 622010014100 สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 26190

3.17
จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.17

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 1100/1300 ml ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 1100/1300 ml รหัสสินค้า: 622010014000 สั่งขั้นต่ำ: 600 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 20790

2.04
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 500,750 ml ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับถ้วยคราฟท์ 500,750 ml รหัสสินค้า: 622010013900 สั่งขั้นต่ำ: 600 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 8694

1.93
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.93

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝา(PP) 2 ชั้น 1 ช่อง(แยกกับข้าว)ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ ฝา(PP) 2 ชั้น 1 ช่อง(แยกกับข้าว)ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621020020300 ขนาด: 14.1 x 0.30 (cm) * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 10800

3.19
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.19

ขนาด กว้างxสูง(cm): 14.1 x 0.30 * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝา(PP) 2 ชั้น 2 ช่อง(แยกข้าว-กับข้าว)ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ ฝา(PP) 2 ชั้น 2 ช่อง(แยกข้าว-กับข้าว)ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621020017300 ขนาด: 14.1 x 0.30 (cm) * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 3510

3.19
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.19

ขนาด กว้างxสูง(cm): 14.1 x 0.30 * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกสีขาวใส ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ ฝาพลาสติกสีขาวใส ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621010013800 สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 147240

1.25
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.25

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกสีขาวขุ่นแบบเรียบ ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ ฝาพลาสติกสีขาวขุ่นแบบเรียบ ใช้กับถ้วย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621020013800 สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 8910

1.42
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.42

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 16 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621010013700 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

1.27
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.27

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

สินค้ารอการผลิต

ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 12 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: 621010013600 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

1.27
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.27

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

สินค้ารอการผลิต

ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 8 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 624010014700 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

1.08
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.08

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับถ้วยของหงส์ไทยเท่านั้น

สินค้ารอการผลิต

ฝาพลาสติกแบบเรียบ ใช้กับแก้ว 16,22  ออนซ์ ฝาพลาสติกแบบเรียบ ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623010014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 68400

0.30
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.30

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาแก้วพลาสติกตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623010017400 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5400

0.50
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.50

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623010017200 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

0.50
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.50

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น

สินค้ารอการผลิต

ฝายกดื่ม ใช้กับแก้วร้อน 2 ชั้น 12,16 ออนซ์ ฝายกดื่ม ใช้กับแก้วร้อน 2 ชั้น 12,16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623030014300 สั่งขั้นต่ำ: 500 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 40050

0.83
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.83

ขนาด กว้างxยาว(cm): * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝายกดื่ม ใช้กับแก้วร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ ฝายกดื่ม ใช้กับแก้วร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623030014200 ขนาด: 8 x 8 x 2 (cm) เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น สั่งขั้นต่ำ: 500 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 855

0.77
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.77

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 80 มม. * ควรใช้กับแก้วของหงส์ไทยเท่านั้น

ฝาพลาสติกเรียบ สีน้ำตาลเข้ม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีน้ำตาลเข้ม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623200014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 18000

0.40
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.40

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ฝาพลาสติกเรียบ สีส้ม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีส้ม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623050014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5400

0.40
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.40

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ฝาพลาสติกเรียบ สีชมพูบานเย็น ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีชมพูบานเย็น ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623160014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5400

0.40
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.40

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ฝาพลาสติกเรียบ สีเขียว ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีเขียว ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623110014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5400

0.40
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.40

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ฝาพลาสติกเรียบ สีฟ้า ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีฟ้า ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 623070014500 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5400

0.40
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.40

ขนาด กว้างxยาว(cm):


โรงงานหงส์ไทยฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง Hong Thai food packaging