fbpx

Showing all 18 results

กล่องยาว-กล่องกระดาษลูกฟูก-banner-2

กล่องพัสดุยาว กล่องกระดาษลูกฟูกยาว

กล่องยาวผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นและ 5 ชั้น ขายส่งจากโรงงานผลิตกล่องราคาถูก

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT)

25+ 251+ 501+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาดกล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm 50x30x33.5 cm

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm

รหัสสินค้า: 108679
ขนาด: 50 × 30 × 33.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 396

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+36.63 251+34.02 501+30.92

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm.

รหัสสินค้า: 107984
ขนาด: 60 × 20 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1845

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+18.00 251+16.03 501+15.50

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm.

รหัสสินค้า: 108659
ขนาด: 104.5 × 51 × 25.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 243

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+72.51 251+71.51 501+65.01

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm.

รหัสสินค้า: 108021
ขนาด: 100 × 20 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 166

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+24.63 251+22.83 501+21.05

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm.

กล่องใส่ต้นไม้ กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm.

รหัสสินค้า: 108014
ขนาด: 80 × 20 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 216

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+32.48 251+29.39 501+28.53

แนะนำ: สำหรับใส่ต้นไม้
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm.

กล่องใส่ต้นไม้ กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm.

รหัสสินค้า: 108012
ขนาด: 80 × 20 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1570

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+21.50 251+20.23 501+18.65

แนะนำ: สำหรับใส่ต้นไม้
กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm.

กล่องใส่ต้นไม้ กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm.

รหัสสินค้า: 108002
ขนาด: 60 × 30 × 30 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 286

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+40.14 251+38.09 501+36.01

แนะนำ: สำหรับใส่ต้นไม้
กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm.

รหัสสินค้า: 108008
ขนาด: 65 × 25 × 15 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1548

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+19.50 251+17.85 501+16.45

กล่องยาว 3 ชั้น 60x15x15 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm.

รหัสสินค้า: 107979
ขนาด: 60 × 15 × 15 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 430

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+21.48 251+19.79 501+18.85

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm

รหัสสินค้า: 108683
ขนาด: 37 × 31 × 19 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 35

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+19.85 251+18.34 501+16.67

กล่องยาว 3 ชั้น 60x15x15 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm.

รหัสสินค้า: 107981
ขนาด: 60 × 15 × 15 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 44

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+14.10 251+11.65 501+10.73

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 59.5×39.5×39 cm.

รหัสสินค้า: 108671
ขนาด: 59.5 × 39.5 × 39 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 104

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+47.50 251+45.54 501+43.05

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x30x30 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size S) 52x32x40 cm.

รหัสสินค้า: 108655
ขนาด: 52 × 32 × 40 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 124

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+42.44 251+39.27 501+35.70

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5×36.5×29 cm.

รหัสสินค้า: 108670
ขนาด: 49.5 × 36.5 × 29 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 82

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+38.15 251+36.37 501+33.06

กล่อง 5 ชั้น 108684

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm.

รหัสสินค้า: 108684
ขนาด: 42 × 34 × 27 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 12

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+27.83 251+25.54 501+23.22

กล่อง-3 ชั้น 108667

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 41x29x23 cm.

รหัสสินค้า: 108667
ขนาด: 41 × 29 × 23 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 320

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+21.24 251+20.35 501+18.50

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9 x 50.6 x 39.7 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9×50.6×39.7 cm.

รหัสสินค้า: 108662
ขนาด: 51.9 × 50.6 × 39.7 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 22

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+48.14 251+46.85 501+42.59

กล่องยาว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm.

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size MM 105×50.5×40 cm.

รหัสสินค้า: 108660
ขนาด: 105 × 50.5 × 40 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 44

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+85.12 251+84.12 501+76.47


banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ