แสดง 12 รายการ

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 100+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107981 60 x 15 x 15 11.10 10.57 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.10 10.57

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107979 60 x 15 x 15 17.99 17.14 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.99 17.14

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. รหัสสินค้า: 107984 60 x 20 x 20 15.76 15.01 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.76 15.01

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. รหัสสินค้า: 108008 65 x 25 x 15 17.69 16.84 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.69 16.84

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108002 60 x 30 x 30 36.86 35.10 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
36.86 35.10

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108012 80 x 20 x 20 19.61 18.68 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.61 18.68

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108013 80 x 20 x 20 26.72 25.94 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.72 25.94

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. รหัสสินค้า: 108017 90 x 15 x 15 15.43 14.69 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.43 14.69

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108021 100 x 20 x 20 23.45 22.34 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.45 22.34

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อ (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108024 100 x 30 x 30 34.04 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
34.04

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 100 x 30 x 30 61.69 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
61.69

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. รหัสสินค้า: 120 x 30 x 30 71.04 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
71.04