fbpx

แสดง 31 รายการ

กล่องพัสดุยาว กล่องกระดาษลูกฟูกยาว

กล่องยาวผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นและ 5 ชั้น ขายส่งจากโรงงานผลิตกล่องราคาถูก

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 101+
กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (MM)ขนาด 50x30x33.5 cm รหัสสินค้า: 108679 50 x 30 x 33.5 50.87 46.24 25
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.87 46.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 30 x 33.5

กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ขนาด 37x31x19 cm รหัสสินค้า: 108683 37 x 31 x 19 16.67 15.15 25
จำนวน 25 101+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.67 15.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 37 x 31 x 19

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9×50.6×39.7 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size M) 51.9x50.6x39.7 cm. รหัสสินค้า: 108662 51.9 x 50.6 x 39.7 23.22 21.11 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.22 21.11

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 51.9 x 50.6 x 39.7

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Export size ขนาด 51x31x40 cm กล่องกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Export size ขนาด 51x31x40 cm รหัสสินค้า: 108654 51 x 31 x 40 29.56 28.42 27.36 26.87 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.56 28.42 27.36 26.87

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 51 x 31 x 40

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 100+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 41x29x23 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 41x29x23 cm. รหัสสินค้า: 108667 41 x 29 x 23 42.59 38.72 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
42.59 38.72

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41 x 29 x 23

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 42x34x27 cm. รหัสสินค้า: 108684 42 x 34 x 27 18.50 16.82 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.82

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 42 x 34 x 27

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5×36.5×29 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 49.5x36.5x29 cm. รหัสสินค้า: 108670 49.5 x 36.5 x 29 33.06 30.05 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.06 30.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 49.5 x 36.5 x 29

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size S) 52x32x40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Size S) 52x32x40 cm. รหัสสินค้า: 108655 52 x 32 x 40 35.70 32.45 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
35.70 32.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 52 x 32 x 40

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 59.5×39.5×39 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 59.5x39.5x39 cm. รหัสสินค้า: 108671 59.5 x 39.5 x 39 30.93 28.11 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.93 28.11

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 59.5 x 39.5 x 39

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107981 60 x 15 x 15 10.59 9.75 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.59 9.75

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 15 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107979 60 x 15 x 15 17.99 17.14 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.99 17.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 15 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x20x20 cm. รหัสสินค้า: 107984 60 x 20 x 20 14.57 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 20 x 20

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (LL) 62x45x41 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (LL) 62x45x41 cm. รหัสสินค้า: 108678 62 x 45 x 41 16.69 15.17 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.69 15.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 62 x 45 x 41

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. รหัสสินค้า: 108008 65 x 25 x 15 16.23 14.95 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.23 14.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 65 x 25 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108002 60 x 30 x 30 12.39 11.27 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.39 11.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 30 x 30

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108012 80 x 20 x 20 18.39 16.95 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.39 16.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 20 x 20

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size L 80x51x25.5 cm กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size L 80x51x25.5 cm รหัสสินค้า: 108663 80 x 51 x 25.5 53.70 48.82 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.70 48.82

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 51 x 25.5

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Size L) 80x51x25.5 cm กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Size L) 80x51x25.5 cm รหัสสินค้า: 108658 80 x 51 x 25.5 54.71 49.74 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
54.71 49.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 51 x 25.5

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108013 80 x 20 x 20 26.72 25.94 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.72 25.94

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 20 x 20

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. รหัสสินค้า: 108017 90 x 15 x 15 15.28 14.06 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.28 14.06

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 90 x 15 x 15

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108021 100 x 20 x 20 20.75 - 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.75 -

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 20 x 20

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108022 100 x 20 x 20 28.90 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
28.90

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 20 x 20

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 100+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108024 100 x 30 x 30 25.59 23.26 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
25.59 23.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 30 x 30

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108026 100 x 30 x 30 31.35 28.85 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
31.35 28.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 30 x 30

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. รหัสสินค้า: 108664 104.5 x 51 x 25.5 29.72 27.01 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.72 27.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 104.5 x 51 x 25.5

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size LL 104.5x51x25.5 cm. รหัสสินค้า: 108659 104.5 x 51 x 25.5 65.01 59.10 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
65.01 59.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 104.5 x 51 x 25.5

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น(Size MM) 105×50.5×40 cm กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น(Size MM) 105x50.5x40 cm รหัสสินค้า: 108665 105 x 50.5 x 40 23.22 21.11 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.22 21.11

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 105 x 50.5 x 40

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size MM 105×50.5×40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size MM 105x50.5x40 cm. รหัสสินค้า: 108660 105 x 50.5 x 40 76.47 69.52 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
76.47 69.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 105 x 50.5 x 40

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size G 127x27x40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น Size G 127x27x40 cm. รหัสสินค้า: 108666 127 x 27 x 40 38.42 34.93 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
38.42 34.93

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 127 x 27 x 40

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size G 127x27x40 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น Size G 127x27x40 cm. รหัสสินค้า: 108661 127 x 27 x 40 55.98 50.89 25
จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
55.98 50.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 127 x 27 x 40

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. รหัสสินค้า: 120 x 30 x 30 71.04 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
71.04

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 120 x 30 x 30