กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

Showing all 11 results

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์ขนาด A4

มีขนาด 29.69 x 21 Cm. มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 %
***สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A4 เกรด CA125 ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A4 เกรด CA125 รหัสสินค้า: 106608 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 130

0.64 0.60 0.56 0.53 0.43
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.64 0.60 0.56 0.53 0.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI125 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI125 รหัสสินค้า: 106611 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 135

0.76 0.71 0.66 0.63 0.51
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.76 0.71 0.66 0.63 0.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI150 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI150 รหัสสินค้า: 106708 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1755

0.91 0.85 0.79 0.76 0.61
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.91 0.85 0.79 0.76 0.61

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI185 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI185 รหัสสินค้า: 106709 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 135

1.12 1.05 0.97 0.94 0.75
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.12 1.05 0.97 0.94 0.75

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA125 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA125 รหัสสินค้า: 106612 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 4680

0.82 0.76 0.71 0.68 0.54
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.82 0.76 0.71 0.68 0.54

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA150 รหัสสินค้า: 106710 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 3600

0.98 0.91 0.85 0.82 0.65
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.85 0.82 0.65

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA185 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA185 รหัสสินค้า: 106711 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 45

1.21 1.13 1.05 1.01 0.81
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.21 1.13 1.05 1.01 0.81

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีขาว กระดาษรองจานสีขาว A4 เกรด KS170 กระดาษคราฟท์สีขาว กระดาษรองจานสีขาว A4 เกรด KS170 รหัสสินค้า: 106613 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 360

1.27 1.18 1.10 1.06 0.85
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.27 1.18 1.10 1.06 0.85

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4  KT150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT150 รหัสสินค้า: 106706 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 270

0.84 0.78 0.73 0.70 0.56
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.84 0.78 0.73 0.70 0.56

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT175 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT175 รหัสสินค้า: 106707 ขนาด: 29.69 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 495

0.98 0.91 0.85 0.82 0.65
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.85 0.82 0.65

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29.69 x 21

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 300 501+
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด A4  GDB-400 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด A4 GDB-400 รหัสสินค้า: 115607 ขนาด: 29 x 21 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 5238

2.24 2.00 1.84
จำนวน 50 300 501+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.24 2.00 1.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 29 x 21