กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

แสดง 11 รายการ

กระดาษคราฟท์ขนาด A4 มีขนาด(ยxก) 11.69 x 8.25 นิ้ว มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 % **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A4 เกรด CA125

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.64 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI125

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.76 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI150

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.91 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A4 เกรด KI185

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.12 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA125

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.82 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA150

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.98 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A4 เกรด KA185

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.21 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด A4 เกรด KS170

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.27 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT125

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.70 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT150

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.84 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A4

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A4 KT175

ขนาด 29.69 × 21 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.98 / แผ่นราคารวม VAT