fbpx

แสดง 19 รายการ

แก้วกระดาษ

ราคาถูกสุด 0.7 บาท/ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 4, 8, 12, 16, 22 ออนซ์  มีขายพร้อมฝาแก้ว และปลอกกระดาษสวมแก้ว

แก้วกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: SWW-4OZ 6 x 4.5 x 6 0.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 6 x 4.5 x 6

แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: H-8OZS 8 x 8 x 9.35 1.15 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-8OZ 8 x 9 2.25 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.25

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. รหัสสินค้า: DWK-8OZ , CL-80 8 x 9 2.95 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.95

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-12OZ 9 x 11 2.85 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.85

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: DWK-12OZ , CL-90 9 x 11 3.60 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.60

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-16OZ 9 x 13.7 3.30 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: DWK-16OZ , CL-90 9 x 13.7 4.05 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.05

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16oz 9 x 9 x 12.7 1.25 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16oz , CL-90 9 x 9 x 12.7 1.85 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16YLLW 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16BL 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีดำ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีดำ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16BLK 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16PNK 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16GRN 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-22oz 9 x 9 x 17 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-22oz , CL-90 9 x 9 x 17 2.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

แก้วกระดาษ สีทอง 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีทอง 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 17

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 17

แก้วกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 1000 10000+
ปลอกกระดาษสวมแก้ว cup sleeve ปลอกกระดาษสวมแก้ว cup sleeve รหัสสินค้า: 12 x 6.5 0.70 0.60 0.45 100

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 1000 10000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70 0.60 0.45

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 6.5