fbpx

แสดง 47 รายการ

รวมสินค้า แก้วกระดาษ paper cup

แก้วกระดาษ

ราคาถูกสุด 0.70 บาท/ชิ้น ขนาดตั้งแต่ 4, 8, 6 ,12, 16 และ 22 ออนซ์  มีขายพร้อมฝาแก้ว และปลอกกระดาษสวมแก้ว

แก้วกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษ สีน้ำตาลเข้ม 4 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีน้ำตาลเข้ม 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: 6 x 4.5 x 6 0.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 6 x 4.5 x 6

แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421010009000 6 x 4.5 x 6 0.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 6 x 4.5 x 6

แก้วกระดาษ สีดำ 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีดำ 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411030017700 7 x 5 x 8 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 7 x 5 x 8 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411080017700 7 x 5 x 8 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411110017700 7 x 5 x 8 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411130017700 7 x 5 x 8 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีขาว 6 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 6 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411020017700 7 x 5 x 8 0.80 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 5 x 8

แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421010009100 8 x 8 x 9.35 1.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5 1.35 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5 1.35 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีดำ 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีดำ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5 1.35 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5 1.35 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีเหลืองเมลอน 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเหลืองเมลอน 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421130009100 8 x 8 x 9.5 1.35 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลายเด็กผู้ชาย(Boy) แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลายเด็กผู้ชาย(Boy) รหัสสินค้า: 421070009104 8 x 8 x 9.35 15.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday รหัสสินค้า: 421090009106 8 x 8 x 9.35 20.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลายเด็กผู้หญิง(Girl) แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลายเด็กผู้หญิง(Girl) รหัสสินค้า: 421090009105 8 x 8 x 9.35 15.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday รหัสสินค้า: 421070009107 8 x 8 x 9.35 15.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลายจุด Happy birthday แก้วกระดาษสีชมพู 8 ออนซ์ ลายจุด Happy birthday รหัสสินค้า: 421090009107 8 x 8 x 9.35 15.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday แก้วกระดาษสีฟ้า 8 ออนซ์ ลาย Happy Birthday รหัสสินค้า: 421070009106 8 x 8 x 9.35 20.00 5
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421040009400 8 x 9 2.60 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.60

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. รหัสสินค้า: 421040009400, 623030014200 8 x 9 3.37 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.37

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421040009500 9 x 11 3.00 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.00

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: 421040009500, 623030014300 9 x 11 3.83 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.83

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421040009600 9 x 13.7 3.30 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: 421040009600, 623030014400 9 x 13.7 4.13 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.13

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 8 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421010009400 8 x 9 2.50 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.50

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 12 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421010009500 9 x 11 2.95 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.95

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 421010009600 9 x 13.7 3.30 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411010009200 9 x 9 x 12.7 1.25 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 417010009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.55 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411130009200 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ+ฝา สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ+ฝา สีเหลืองเลมอน 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 417130009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ+ฝา สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ+ฝา สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411080009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีฟ้าพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411080009200 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ+ฝา สีดำ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ+ฝา สีดำ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411030009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีดำ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีดำ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411030009200 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ+ฝา สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ+ฝา สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411100009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีชมพูพาสเทล 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411100009200 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411110009200 9 x 9 x 12.7 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ+ฝา สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ+ฝา สีเขียวมะนาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411110009200, 623010014500 9 x 9 x 12.7 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411040009200 9 x 12.7 1.45 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.45

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 12.7

แก้วกระดาษคราฟท์ 22 ออนซ์ แก้วกระดาษคราฟท์ 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411040009300 9 x 17 1.65 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 17

แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411010009300 9 x 9 x 17 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 411010009300, 623010014500 9 x 9 x 17 1.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

แก้วกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
1000 5001+
ปลอกกระดาษสวมแก้ว ไซส์ใหญ่ แก้ว 16 และ 22 ออนซ์ ปลอกกระดาษสวมแก้ว ไซส์ใหญ่ แก้ว 16 และ 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 422040009700 12 x 7 0.70 0.65 1000
จำนวน 1000 5001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70 0.65

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 7

ปลอกกระดาษสวมแก้ว ไซส์เล็ก แก้ว 8 ออนซ์ ปลอกกระดาษสวมแก้ว ไซส์เล็ก แก้ว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 422040017000 10.5 x 5 0.60 0.55 1000
จำนวน 1000 5001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.60 0.55

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 10.5 x 5


โรงงานหงส์ไทยฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง Hong Thai food packaging

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EuqpjEKl3gg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>