fbpx

กระดาษลูกฟูก

แสดง 11 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษลูกฟูก

ราคาถูกสุด 1.14 บาท/แผ่น มีกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น และกระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น กระดาษลูกฟูกทั้งแบบลอน B, BC, E มีแบบผลิตด้วยกระดาษสีธรรมชาติ KT และสีขาว KS

กระดาษลูกฟูก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชุด (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
บ้านกระดาษระบายสี ของเล่นขนาด 100x90x115 cm. (ยxกxส) บ้านกระดาษระบายสี ของเล่นขนาด 100x90x115 cm. (ยxกxส) รหัสสินค้า: 111887 ขนาด: 100 x 90 x 115 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 ชุด 1326
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
1326

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 100 x 90 x 115

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106468 ขนาด: 101 x 122 x 0.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 49.33 44.40 40.36 37.00 34.15
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
49.33 44.40 40.36 37.00 34.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 122 x 0.60

รับสินค้าเองที่โรงงาน
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105392 ขนาด: 101.6 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 17.33 15.60 14.18 13.00 12.00
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18 13.00 12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 91.44 x 0.35

รับสินค้าเองที่โรงงาน
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105387 ขนาด: 91.44 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 15.60 14.04 12.76 11.70 10.80
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.60 14.04 12.76 11.70 10.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.35

รับสินค้าเองที่โรงงาน
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105378 ขนาด: 76.2 x 76.2 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 10.83 9.75 8.86 8.13 7.50
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 9.75 8.86 8.13 7.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105373 ขนาด: 60.96 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 10.40 9.36 8.51 7.80 7.20
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51 7.80 7.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105324 ขนาด: 35.56 x 35.56 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 6.68 6.40 6.13 5.85 5.57
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.68 6.40 6.13 5.85 5.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35.56 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว รหัสสินค้า: 105323 ขนาด: 33.02 x 48.26 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 8.39 8.04 7.69 7.34 6.99
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.39 8.04 7.69 7.34 6.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 33.02 x 48.26 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105313 ขนาด: 25.4 x 30.48 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 4.14 3.97 3.80 3.62 3.45
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.14 3.97 3.80 3.62 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อม้วน (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. รหัสสินค้า: 105233 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน 350
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
350

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. รหัสสินค้า: 105232 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน 850
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
850

ขนาด กว้างxยาว(cm):