fbpx

กระดาษลูกฟูก (Corrugated Cardboard)

Showing all 13 results

hong thai factory name banner

กระดาษลูกฟูก

ราคาถูกสุด 1.14 บาท/แผ่น มีกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น และกระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น กระดาษลูกฟูกทั้งแบบลอน B, BC, E มีแบบผลิตด้วยกระดาษสีธรรมชาติ KT และสีขาว KS

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ฉากกั้น COVID ฉากกั้น COVID รหัสสินค้า: 114422 ขนาด: 80 x 15 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 91

299.00
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
299.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 80 x 15 x 40

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106468 ขนาด: 101 x 122 x 0.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

สินค้ารอการผลิต

รับสินค้าเองที่โรงงาน
49.33 44.40 40.36
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
49.33 44.40 40.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 122 x 0.60

รับสินค้าเองที่โรงงาน ติดต่อผ่าน LINE

สินค้ารอการผลิต

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105392 ขนาด: 101.6 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 607

รับสินค้าเองที่โรงงาน
17.33 15.60 14.18
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 91.44 x 0.35

รับสินค้าเองที่โรงงาน ติดต่อผ่าน LINE
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105387 ขนาด: 91.44 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 563

รับสินค้าเองที่โรงงาน
15.60 14.04 12.76
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.60 14.04 12.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.35

รับสินค้าเองที่โรงงาน ติดต่อผ่าน LINE
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105378 ขนาด: 76.2 x 76.2 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 969

10.83 9.75 8.86
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 9.75 8.86

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105373 ขนาด: 60.96 x 91.44 x 0.35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 574

10.40 9.36 8.51
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105324 ขนาด: 35.56 x 35.56 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 341

6.68 6.40 6.13
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.68 6.40 6.13

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35.56 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว รหัสสินค้า: 105323 ขนาด: 33.02 x 48.26 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 2807

8.39 8.04 7.69
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.39 8.04 7.69

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 33.02 x 48.26 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105313 ขนาด: 25.4 x 30.48 x 0.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 900

4.14 3.97 3.80
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.14 3.97 3.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อม้วน (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 4.5 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 4.5 กก. รหัสสินค้า: 116982 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 83

214
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
214

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. รหัสสินค้า: 105233 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 49

350
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
350

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. รหัสสินค้า: 105232 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 27

850
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
850

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 40 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 40 กก. รหัสสินค้า: 105231 สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 43

รับสินค้าเองที่โรงงาน
1070
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
1070

ขนาด กว้างxยาว(cm):

รับสินค้าเองที่โรงงาน ติดต่อผ่าน LINE

banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ