fbpx

กระดาษลูกฟูก

แสดง 100 รายการ

กระดาษลูกฟูก

ราคาถูกสุด 1.14 บาท/แผ่น มีกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น และกระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น กระดาษลูกฟูกทั้งแบบลอน B, BC, E มีแบบผลิตด้วยกระดาษสีธรรมชาติ KT และสีขาว KS

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT125) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT125) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107083 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 28.48 25.63 23.30 21.36 19.72 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
28.48 25.63 23.30 21.36 19.72

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121

ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT150) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT150) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107108 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 31.04 27.94 25.40 23.28 21.49 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
31.04 27.94 25.40 23.28 21.49

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121

ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT175) 48×48 นิ้ว ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT175) 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 107133 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121 x 121 33.60 30.24 27.49 25.20 23.26 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.60 30.24 27.49 25.20 23.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 121 x 121

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106487 38.1 x 60.96 x 0.20 6.10 5.49 4.99 4.58 4.22 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.10 5.49 4.99 4.58 4.22

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38.1 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106488 40.64 x 60.96 x 0.20 6.51 5.86 5.32 4.88 4.50 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.51 5.86 5.32 4.88 4.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.64 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106489 45.72 x 60.96 x 0.20 7.32 6.59 5.99 5.49 5.07 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.32 6.59 5.99 5.49 5.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106490 50.8 x 60.96 x 0.20 8.13 7.32 6.65 6.10 5.63 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.13 7.32 6.65 6.10 5.63

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106491 50.8 x 76.20 x 0.20 10.17 9.15 8.32 7.63 7.04 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.17 9.15 8.32 7.63 7.04

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106492 55.88 x 60.96 x 0.20 8.95 8.05 7.32 6.71 6.19 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.95 8.05 7.32 6.71 6.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106493 55.88 x 76.20 x 0.20 11.18 10.07 9.15 8.39 7.74 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.18 10.07 9.15 8.39 7.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106494 60.96 x 60.96 x 0.20 9.76 8.78 7.99 7.32 6.76 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.76 8.78 7.99 7.32 6.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106497 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 121.92 x 0.20 19.52 17.57 15.97 14.64 13.51 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.52 17.57 15.97 14.64 13.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106496 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 91.44 x 0.20 14.64 13.18 11.98 10.98 10.14 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.64 13.18 11.98 10.98 10.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106495 60.96 x 76.20 x 0.20 12.20 10.98 9.98 9.15 8.45 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.20 10.98 9.98 9.15 8.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106498 66.04 x 60.96 x 0.20 10.57 9.52 8.65 7.93 7.32 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.57 9.52 8.65 7.93 7.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66.04 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106499 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 60.96 x 0.20 12.20 10.98 9.98 9.15 8.45 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.20 10.98 9.98 9.15 8.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106500 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 76.20 x 0.20 15.25 13.73 12.48 11.44 10.56 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.25 13.73 12.48 11.44 10.56

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106501 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 91.44 x 0.20 18.30 16.47 14.97 13.73 12.67 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.30 16.47 14.97 13.73 12.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106502 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 121.92 x 0.20 24.40 21.96 19.96 18.30 16.89 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.40 21.96 19.96 18.30 16.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106503 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 60.96 x 0.20 14.64 13.18 11.98 10.98 10.14 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.64 13.18 11.98 10.98 10.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106504 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 76.20 x 0.20 18.30 16.47 14.97 13.73 12.67 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.30 16.47 14.97 13.73 12.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106505 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 91.44 x 0.20 21.96 19.76 17.97 16.47 15.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
21.96 19.76 17.97 16.47 15.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106506 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 121.92 x 0.20 29.28 26.35 23.96 21.96 20.27 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.28 26.35 23.96 21.96 20.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106507 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 60.96 x 0.20 16.27 14.64 13.31 12.20 11.26 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.27 14.64 13.31 12.20 11.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106508 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 76.20 x 0.20 20.33 18.30 16.64 15.25 14.08 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.33 18.30 16.64 15.25 14.08

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106509 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 91.44 x 0.20 24.40 21.96 19.96 18.30 16.89 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.40 21.96 19.96 18.30 16.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106510 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 121.92 x 0.20 32.53 29.28 26.62 24.40 22.52 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
32.53 29.28 26.62 24.40 22.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106511 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 121.92 x 0.20 39.04 35.14 31.94 29.28 27.03 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
39.04 35.14 31.94 29.28 27.03

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว รหัสสินค้า: 106512 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 152.4 x 0.20 48.80 43.92 39.93 36.60 33.78 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.80 43.92 39.93 36.60 33.78

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 152.4 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 15x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106430 38 x 61 x 0.60 9.25 8.33 7.57 6.94 6.40 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.25 8.33 7.57 6.94 6.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 16x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106431 40 x 61 x 0.60 9.87 8.88 8.07 7.40 6.83 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.87 8.88 8.07 7.40 6.83

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106433 45 x 61 x 0.60 11.10 9.99 9.08 8.33 7.68 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.10 9.99 9.08 8.33 7.68

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106435 45.72 x 76.2 x 0.60 15.42 13.88 12.61 11.56 10.67 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.42 13.88 12.61 11.56 10.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 76.2 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106434 50 x 61 x 0.60 12.33 11.10 10.09 9.25 8.54 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.33 11.10 10.09 9.25 8.54

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106436 55 x 61 x 0.60 13.57 12.21 11.10 10.18 9.39 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.57 12.21 11.10 10.18 9.39

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106443 55.88 x 76.20 x 0.60 16.96 15.26 13.88 12.72 11.74 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.96 15.26 13.88 12.72 11.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106445 61 x 61 x 0.60 14.80 13.32 12.11 11.10 10.25 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.80 13.32 12.11 11.10 10.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106447 60.96 x 76.20 x 0.60 18.50 16.65 15.14 13.88 12.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.65 15.14 13.88 12.81

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106449 รับสินค้าเองที่โรงงาน 61 x 91 x 0.60 22.20 19.98 18.16 16.65 15.37 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.20 19.98 18.16 16.65 15.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106450 รับสินค้าเองที่โรงงาน 61 x 121 x 0.60 29.60 26.64 24.22 22.20 20.49 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.60 26.64 24.22 22.20 20.49

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 121 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 26x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106451 66 x 61 x 0.60 16.03 14.43 13.12 12.03 11.10 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.03 14.43 13.12 12.03 11.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106452 76.20 x 60.96 x 0.60 18.50 16.65 15.14 13.88 12.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.65 15.14 13.88 12.81

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 60.96 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106453 76.20 x 76.20 x 0.60 23.13 20.81 18.92 17.34 16.01 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.13 20.81 18.92 17.34 16.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106456 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76 x 91 x 0.65 27.75 24.98 22.70 20.81 19.21 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.75 24.98 22.70 20.81 19.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76 x 91 x 0.65

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106457 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76 x 122 x 0.60 37.00 33.30 30.27 27.75 25.62 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
37.00 33.30 30.27 27.75 25.62

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106458 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 61 x 0.60 22.20 19.98 18.16 16.65 15.37 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.20 19.98 18.16 16.65 15.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106461 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 76 x 0.60 27.75 24.98 22.70 20.81 19.21 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.75 24.98 22.70 20.81 19.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 76 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106462 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 91 x 0.60 33.30 29.97 27.25 24.98 23.05 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.30 29.97 27.25 24.98 23.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106463 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 122 x 0.60 44.40 39.96 36.33 33.30 30.74 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.40 39.96 36.33 33.30 30.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106465 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 61 x 0.60 24.67 22.20 20.18 18.50 17.08 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.67 22.20 20.18 18.50 17.08

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106466 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 76 x 0.60 30.83 27.75 25.23 23.13 21.35 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.83 27.75 25.23 23.13 21.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 76 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106467 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 91 x 0.60 37.00 33.30 30.27 27.75 25.62 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
37.00 33.30 30.27 27.75 25.62

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106468 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 122 x 0.60 49.33 44.40 40.36 37.00 34.15 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
49.33 44.40 40.36 37.00 34.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106469 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 101 x 0.60 59.20 53.28 48.44 44.40 40.98 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
59.20 53.28 48.44 44.40 40.98

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 101 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48x60 นิ้ว รหัสสินค้า: 106470 รับสินค้าเองที่โรงงาน 152 x 101 x 0.60 74.00 66.60 60.55 55.50 51.23 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
74.00 66.60 60.55 55.50 51.23

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 152 x 101 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว รหัสสินค้า: 105399 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 152.4 x 0.35 34.67 31.20 28.36 26.00 24.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
34.67 31.20 28.36 26.00 24.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 152.4 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105396 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 121.92 x 0.35 27.73 24.96 22.69 20.80 19.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.73 24.96 22.69 20.80 19.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105393 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 121.92 x 0.35 23.11 20.80 18.91 17.33 16.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.11 20.80 18.91 17.33 16.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105392 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 91.44 x 0.35 17.33 15.60 14.18 13.00 12.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18 13.00 12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105391 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 76.2 x 0.35 14.44 13.00 11.82 10.83 10.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.44 13.00 11.82 10.83 10.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105390 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 60.96 x 0.35 11.56 10.40 9.45 8.67 8.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.56 10.40 9.45 8.67 8.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105389 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 121.92 x 0.35 20.80 18.72 17.02 15.60 14.40 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.80 18.72 17.02 15.60 14.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105387 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 91.44 x 0.35 15.60 14.04 12.76 11.70 10.80 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.60 14.04 12.76 11.70 10.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105384 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 76.2 x 0.35 13 11.70 10.64 9.75 9.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13 11.70 10.64 9.75 9.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105383 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 60.96 x 0.35 10.40 9.36 8.51 7.80 7.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51 7.80 7.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105380 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.2 x 121.92 x 0.35 17.33 15.60 14.18 13.00 12.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18 13.00 12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105379 76.2 x 91.44 x 0.35 13.00 11.70 10.64 9.75 9.00 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.00 11.70 10.64 9.75 9.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105378 76.2 x 76.2 x 0.35 10.83 9.75 8.86 8.13 7.50 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 9.75 8.86 8.13 7.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105377 76.2 x 60.96 x 0.35 8.67 7.80 7.09 6.50 6.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 7.80 7.09 6.50 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105376 66.04 x 60.96 x 0.35 7.51 6.76 6.15 5.63 5.20 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.51 6.76 6.15 5.63 5.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66.04 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105375 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 121.92 x 0.35 13.87 12.48 11.35 10.40 9.60 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.87 12.48 11.35 10.40 9.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105373 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 91.44 x 0.35 10.40 9.36 8.51 7.80 7.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51 7.80 7.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105372 60.96 x 76.2 x 0.35 8.67 7.80 7.09 6.50 6.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 7.80 7.09 6.50 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105371 60.96 x 60.96 x 0.35 6.93 6.24 5.67 5.20 4.80 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.93 6.24 5.67 5.20 4.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105370 55.88 x 76.2 x 0.35 7.94 7.15 6.50 5.96 5.50 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.94 7.15 6.50 5.96 5.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105359 55.88 x 60.96 x 0.35 6.36 5.72 5.20 4.77 4.40 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.36 5.72 5.20 4.77 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105358 50.8 x 76.2 x 0.35 7.22 6.50 5.91 5.42 5.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.22 6.50 5.91 5.42 5.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105357 50.8 x 60.96 x 0.35 5.78 5.20 4.73 4.33 4.00 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.78 5.20 4.73 4.33 4.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105356 45.72 x 60.96 x 0.35 5.20 4.68 4.25 3.90 3.60 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.20 4.68 4.25 3.90 3.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105348 40.64 x 30.48 x 0.35 4.62 4.16 3.78 3.47 3.20 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.62 4.16 3.78 3.47 3.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.64 x 30.48 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105347 38.1 x 60.96 x 0.35 4.33 3.90 3.55 3.25 3.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.33 3.90 3.55 3.25 3.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38.1 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105324 35.56 x 35.56 x 0.2 6.68 6.40 6.13 5.85 5.57 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.68 6.40 6.13 5.85 5.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35.56 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว รหัสสินค้า: 105323 33.02 x 48.26 x 0.2 8.39 8.04 7.69 7.34 6.99 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.39 8.04 7.69 7.34 6.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 33.02 x 48.26 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 12×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105321 30.48 x 30.48 x 0.2 4.94 4.74 4.53 4.33 4.12 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.94 4.74 4.53 4.33 4.12

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×17 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×17 นิ้ว รหัสสินค้า: 105320 27.94 x 35.56 x 0.2 6.38 6.12 5.85 5.58 5.32 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.38 6.12 5.85 5.58 5.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105319 27.94 x 35.56 x 0.2 5.28 5.06 4.84 4.62 4.40 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.28 5.06 4.84 4.62 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×15 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×15 นิ้ว รหัสสินค้า: 105314 25.4 x 38.1 x 0.2 5.14 4.93 4.72 4.50 4.29 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.14 4.93 4.72 4.50 4.29

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 38.1 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105313 25.4 x 30.48 x 0.2 4.14 3.97 3.80 3.62 3.45 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.14 3.97 3.80 3.62 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×10 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×10 นิ้ว รหัสสินค้า: 105312 25.4 x 25.4 x 0.2 3.47 3.33 3.18 3.04 2.89 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.47 3.33 3.18 3.04 2.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 25.4 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105311 22.86 x 30.48 x 0.2 3.93 3.76 3.60 3.44 3.27 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.93 3.76 3.60 3.44 3.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22.86 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×9 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105254 22.86 x 22.86 x 0.2 2.98 2.85 2.73 2.61 2.48 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.98 2.85 2.73 2.61 2.48

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22.86 x 22.86 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×10 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×10 นิ้ว รหัสสินค้า: 105247 20.32 x 25.4 x 0.2 2.94 2.82 2.70 2.58 2.45 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.94 2.82 2.70 2.58 2.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.32 x 25.4 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×8 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×8 นิ้ว รหัสสินค้า: 105246 20.32 x 20.32 x 0.2 2.38 2.28 2.18 2.08 1.98 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.38 2.28 2.18 2.08 1.98

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.32 x 20.32 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 7×7 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 7x7 นิ้ว รหัสสินค้า: 105245 17.78 x 17.78 x 0.2 1.86 1.78 1.70 1.62 1.55 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.86 1.78 1.70 1.62 1.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17.78 x 17.78 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6×9 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6x9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105244 15.24 x 22.86 x 0.2 2.03 1.95 1.86 1.78 1.69 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.03 1.95 1.86 1.78 1.69

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.24 x 22.86 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6×6 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6x6 นิ้ว รหัสสินค้า: 105243 15.24 x 15.24 x 0.2 1.40 1.34 1.28 1.22 1.17 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40 1.34 1.28 1.22 1.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.24 x 15.24 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 5×7 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 5x7 นิ้ว รหัสสินค้า: 105242 12.7 x 17.78 x 0.2 1.36 1.31 1.25 1.19 1.14 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.36 1.31 1.25 1.19 1.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.7 x 17.78 x 0.2

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาว
cm
ราคาต่อม้วน (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 10 กก. รหัสสินค้า: 105233 236 1
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
236

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 25 กก. รหัสสินค้า: 105232 รับสินค้าเองที่โรงงาน 535 1 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
535

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 40 กก. กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น หน้ากว้าง 48 นิ้ว นน. 40 กก. รหัสสินค้า: 105231 รับสินค้าเองที่โรงงาน 815 1 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
815

ขนาด กว้างxยาว(cm):