fbpx

กระดาษคราฟท์สีครีม(KI)

แสดง 21 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีครีม (KI) 

มีพื้นผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีการย้อมสีเลยแม้แต่น้อย ความหนา 125 , 150 และ 185 แกรม เป็นกระดาษที่สามารถรับแรงกระแทก แรงกดทับได้ดีและยังสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ ทั้งยังมีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีครีม(KI)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106546 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.38 1.29 1.20 1.15 0.92
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.38 1.29 1.20 1.15 0.92

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106655 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.66 1.55 1.44 1.38 1.11
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.66 1.55 1.44 1.38 1.11

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106666 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.05 1.91 1.78 1.71 1.37
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.05 1.91 1.78 1.71 1.37

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106547 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.13 1.06 0.98 0.94 0.75
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.13 1.06 0.98 0.94 0.75

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106656 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.36 1.27 1.18 1.13 0.91
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.36 1.27 1.18 1.13 0.91

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106667 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.68 1.56 1.45 1.40 1.12
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.68 1.56 1.45 1.40 1.12

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106548 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.70 1.59 1.47 1.42 1.13
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70 1.59 1.47 1.42 1.13

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106657 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.04 1.90 1.77 1.70 1.36
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04 1.90 1.77 1.70 1.36

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106668 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.51 2.35 2.18 2.09 1.68
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.51 2.35 2.18 2.09 1.68

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106658 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.72 2.54 2.36 2.26 1.81
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.72 2.54 2.36 2.26 1.81

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106669 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.35 3.13 2.90 2.79 2.23
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35 3.13 2.90 2.79 2.23

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106551 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.55 2.38 2.21 2.12 1.70
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.55 2.38 2.21 2.12 1.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106659 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.06 2.85 2.65 2.55 2.04
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.06 2.85 2.65 2.55 2.04

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106670 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.77 3.52 3.27 3.14 2.51
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.77 3.52 3.27 3.14 2.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106552 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.40 3.17 2.94 2.83 2.26
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.17 2.94 2.83 2.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106660 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 4.08 3.80 3.53 3.40 2.72
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.08 3.80 3.53 3.40 2.72

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106671 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 5.03 4.69 4.36 4.19 3.35
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.03 4.69 4.36 4.19 3.35

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106553 ขนาด: 92 x 61 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 6.79 6.34 5.89 5.66 4.53
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.79 6.34 5.89 5.66 4.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 92 x 61

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106661 ขนาด: 92 x 61 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 8.15 7.61 7.07 6.79 5.43
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.15 7.61 7.07 6.79 5.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 92 x 61

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106672 ขนาด: 92 x 61 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 10.05 9.38 8.71 8.38 6.70
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.05 9.38 8.71 8.38 6.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 92 x 61

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106555 ขนาด: 109 x 79 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 10.48 9.78 9.08 8.73 6.99
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.48 9.78 9.08 8.73 6.99

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 109 x 79

รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต