fbpx

กระดาษคราฟท์สีครีม(KI)

แสดง 32 รายการ

กระดาษคราฟท์สีครีม (KI) 

มีพื้นผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีการย้อมสีเลยแม้แต่น้อย ความหนา 125 , 150 และ 185 แกรม เป็นกระดาษที่สามารถรับแรงกระแทก แรงกดทับได้ดีและยังสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ ทั้งยังมีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีครีม(KI)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106546 40.64 x 27.94 1.38 1.29 1.20 1.15 0.92 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.38 1.29 1.20 1.15 0.92

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106655 16 x 11 1.66 1.55 1.44 1.38 1.11 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.66 1.55 1.44 1.38 1.11

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106666 16 x 11 2.05 1.91 1.78 1.71 1.37 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.05 1.91 1.78 1.71 1.37

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106547 12 x 12 1.13 1.06 0.98 0.94 0.75 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.13 1.06 0.98 0.94 0.75

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106656 12 x 12 1.36 1.27 1.18 1.13 0.91 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.36 1.27 1.18 1.13 0.91

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106667 12 x 12 1.68 1.56 1.45 1.40 1.12 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.68 1.56 1.45 1.40 1.12

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106548 18 x 12 1.70 1.59 1.47 1.42 1.13 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70 1.59 1.47 1.42 1.13

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106657 18 x 12 2.04 1.90 1.77 1.70 1.36 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04 1.90 1.77 1.70 1.36

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106668 18 x 12 2.51 2.35 2.18 2.09 1.68 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.51 2.35 2.18 2.09 1.68

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106658 18 x 16 2.72 2.54 2.36 2.26 1.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.72 2.54 2.36 2.26 1.81

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106669 18 x 16 3.35 3.13 2.90 2.79 2.23 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35 3.13 2.90 2.79 2.23

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106551 18 x 18 2.55 2.38 2.21 2.12 1.70 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.55 2.38 2.21 2.12 1.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106659 18 x 18 3.06 2.85 2.65 2.55 2.04 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.06 2.85 2.65 2.55 2.04

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106670 18 x 18 3.77 3.52 3.27 3.14 2.51 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.77 3.52 3.27 3.14 2.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106552 24 x 18 3.40 3.17 2.94 2.83 2.26 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.17 2.94 2.83 2.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106660 24 x 18 4.08 3.80 3.53 3.40 2.72 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.08 3.80 3.53 3.40 2.72

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106671 24 x 18 5.03 4.69 4.36 4.19 3.35 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.03 4.69 4.36 4.19 3.35

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106553 36 x 24 6.79 6.34 5.89 5.66 4.53 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.79 6.34 5.89 5.66 4.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106661 36 x 24 8.15 7.61 7.07 6.79 5.43 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.15 7.61 7.07 6.79 5.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106672 36 x 24 10.05 9.38 8.71 8.38 6.70 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.05 9.38 8.71 8.38 6.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106555 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 10.48 9.78 9.08 8.73 6.99 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.48 9.78 9.08 8.73 6.99

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106662 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 12.58 11.74 10.90 10.48 8.38 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.58 11.74 10.90 10.48 8.38

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106673 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 15.51 14.48 13.44 12.93 10.34 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.51 14.48 13.44 12.93 10.34

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106557 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 10.19 9.51 8.83 8.49 6.79 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.19 9.51 8.83 8.49 6.79

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106663 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 12.23 11.41 10.60 10.19 8.15 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.23 11.41 10.60 10.19 8.15

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106674 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 15.08 14.08 13.07 12.57 10.05 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.08 14.08 13.07 12.57 10.05

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106559 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 13.59 12.68 11.78 11.32 9.06 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.59 12.68 11.78 11.32 9.06

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106664 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 16.30 15.22 14.13 13.59 10.87 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.30 15.22 14.13 13.59 10.87

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106675 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 20.11 18.77 17.43 16.76 13.41 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.11 18.77 17.43 16.76 13.41

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40

กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 125 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106560 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 15.10 14.09 13.08 12.58 10.06 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.10 14.09 13.08 12.58 10.06

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40

กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 150 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106665 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 18.12 16.91 15.70 15.10 12.08 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.12 16.91 15.70 15.10 12.08

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40

กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีครีม 185 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106676 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 22.34 20.85 19.36 18.62 14.90 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.34 20.85 19.36 18.62 14.90

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40