กระดาษคราฟท์สีครีม(KI)

แสดง 18 รายการ

กระดาษคราฟท์สีครีม(KI) มีพื้นผิวเป็นสีน้ำตาลอ่อน ไม่มีการย้อมสีเลยแม้แต่น้อย ความหนา 125 , 150 และ 185 แกรม เป็นกระดาษที่สามารถรับแรงกระแทก แรงกดทับได้ดีและยังสามารถวางเรียงซ้อนกันได้ ทั้งยังมีราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.38 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.66 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.05 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.13 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.36 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.68 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.70 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.04 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.51 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.72 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.55 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.06 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.77 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.08 / แผ่นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.03 / แผ่นราคารวม VAT