กล่องกระดาษลูกฟูก

แสดง 32 รายการ

กล่องกระดาษ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก

ขายส่งกล่องกระดาษ จากโรงงานผลิตกล่องพัสดุลูกฟูก สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I แข็งแรง ทนทาน สำหรับบรรจุแพ็คสินค้า ส่งพัสดุ ส่งของออนไลน์ น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 100+
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107981 60 x 15 x 15 11.10 10.57 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.10 10.57

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x15x15 cm. รหัสสินค้า: 107979 60 x 15 x 15 17.99 17.14 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.99 17.14

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 60x20x20 cm. รหัสสินค้า: 107984 60 x 20 x 20 15.76 15.01 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.76 15.01

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 65x25x15 cm. รหัสสินค้า: 108008 65 x 25 x 15 17.69 16.84 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.69 16.84

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 60x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108002 60 x 30 x 30 36.86 35.10 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
36.86 35.10

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108012 80 x 20 x 20 19.61 18.68 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.61 18.68

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 80x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108013 80 x 20 x 20 26.72 25.94 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.72 25.94

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 90x15x15 cm. รหัสสินค้า: 108017 90 x 15 x 15 15.43 14.69 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.43 14.69

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x20x20 cm. รหัสสินค้า: 108021 100 x 20 x 20 23.45 22.34 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 100+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.45 22.34

กล่องยาว
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อ (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 108024 100 x 30 x 30 34.04 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
34.04

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 100x30x30 cm. รหัสสินค้า: 100 x 30 x 30 61.69 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
61.69

กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. กล่องยาวกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น 120x30x30 cm. รหัสสินค้า: 120 x 30 x 30 71.04 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
71.04

กล่องกระดาษลูกฟูก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อ (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105267 14 x 9.75 x 6 1.50 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.50

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105264 17 x 11 x 6 1.70 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105262 20 x 14 x 12 3.35 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105269 20 x 14 x 6 2.30 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.30

กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 108747 20 x 12 x 14 3.40 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105266 25 x 17 x 9 3.25 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.25

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105276 25 x 17 x 18 4.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105261 25 x 17 x 16 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105271 30 x 20 x 11 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105273 15 x 15 x 15 3.15 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105281 30 x 20 x 20 6.10 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.10

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105270 35 x 22 x 14 6.00 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.00

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105275 35 x 22 x 25 7.95 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.95

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105263 35 x 22 x 9 5.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.60

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105280 40 x 24 x 17 7.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.40

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105278 45 x 30 x 20 11.85 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.85

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105279 36 x 31 x 26 11.45 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.45

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105282 45 x 41 x 35 29.85 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.85

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105284 45 x 41 x 35 44.00 10
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.00

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105283 55 x 45 x 40 53.00 10
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.00


วีดีโอนำเสนอสินค้า กล่องกระดาษ กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูกประกอบไปด้วย

  • กระดาษแผ่นเรียบ 1 แผ่น ปะกบกับลอนลูกฟูก 1 แผ่น นิยมใช้กันกระแทกสินค้า หรือ ปะกล่อง offset.
  • ประกอบไปด้วย กระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น ปะกบกับ ลอนลูกฟูก 1 แผ่น โดยลอนลูกฟูก จะอยู่ตรงกลางระหว่าง กระดาษแผ่นเรียบทั้ง 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง หรือ ไม่เน้นความแข็งแรงมากนัก.
กล่องกระดาษ ลูกฟูก มีหลากหลายรูปแบบในการเลือกลอนมาผลิตหรือ ออกแบบ ให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ลอนกระดาษ จำแนกลอนออกเป็น ลอน A,B,C,D,E ซึ่งลอนแต่ละชนิดมีความสามารถในการรับรองน้ำหนักสินค้าต่างกัน ยกตัวอย่าง กล่องไปรษณีย์ โดยส่วนใหญ่จะใช้ ลอน B และ ลอน E เป็นส่วนใหญ่ และกล่อง 3 ชั้น และ 5 ชั้น จะใช้เป็นลอน BC เพื่อรองรับ น้ำหนักสินค้าขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก