กล่องกระดาษลูกฟูก

แสดง 20 รายการ

กล่องกระดาษลูกฟูก

ทำจากกระดาษลูกฟูก สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I แข็งแรง ทนทาน สำหรับบรรจุแพ็คสินค้า ส่งพัสดุ ส่งของออนไลน์ น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿1.50 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿1.70 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿2.30 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿3.25 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿3.15 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿6.10 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿6.00 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿7.95 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿5.60 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿7.40 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿11.85 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿11.45 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿29.85 / ชิ้นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿44.00 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส)

ราคาเริ่มต้นที่ ฿53.00 / ชิ้นราคารวม VAT

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า กล่องกระดาษลูกฟูก 20 ขนาด