fbpx

กล่องรองเท้าสีน้ำตาล No.2

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ / กล่องราคารวม VAT

กล่องสีน้ำตาลธรรมชาติ กล่องไดคัทลอน E
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 31.7×20.7×4
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 30.5×20.3×11
น้ำหนักกล่อง (กรัม) : –