บรรจุภัณฑ์กระดาษ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ กล่องพัสดุ กล่องไปรษรีย์

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

111/4 หมู่ที่7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม. 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขผู้เสียภาษีอากร (Tax no): 0105531001711
Tel : 02-062-4010 (สินค้ากลุ่มกล่องกระดาษลูกฟูก)
Hotline : 062-552-5224 (หลัง 17.00 น.)

Fax. : 02-062-4001

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด

112/10 หมู่ที่ 7 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร(Tax No.) : 0115563002631
Tel : 02-062-4015 (สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)

 
เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์
 

บริษัทหงส์ไทยพัลโมล์ด banner

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

 74/2 หมู่ที่7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม. 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 
เลขผู้เสียภาษีอากร (Tax no): 0115550003138
Tel : 02-062-4020 (สินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)
 
เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

 

แผนที่โรงงานหงส์ไทย