ที่ตั้งและติดต่อบริษัท หงส์ไทยกรุ๊ป

บรรจุภัณฑ์กระดาษ โรงงานผลิตกล่องกระดาษ กล่องพัสดุ กล่องไปรษรีย์

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด

111/4 หมู่ที่7 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน กม. 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขผู้เสียภาษีอากร (Tax no): 0105531001711
โทร : 02-062-4010 (สินค้ากลุ่มกล่องกระดาษลูกฟูก)
Hotline : 062-552-5224 (หลัง 17.00 น.)

Fax. : 02-062-4001

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

Website : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ Hongthaipackaging.com
Facebook : หงส์ไทย โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษ
Line : @hongthaipackaging

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด

บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)
112/10 หมู่ที่ 7 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
บริษัท หงส์ไทยฟู้ดแพคเกจจิ้ง จำกัด (สาขา กรุงเทพ)
59 ซอยลาซาล 19 ถนนสุขุมวิท 105 แขวง บางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (Tax No.) : 0115563002631
โทร : 02-062-4015 (สินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)
Hotline : 099-289-3629

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

บริษัทหงส์ไทยพัลโมล์ด banner

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

74/2 หมู่ที่7 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน กม. 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เลขผู้เสียภาษีอากร (Tax no): 0115550003138

โทร : 02-062-4020 (สินค้ากลุ่มเยื่อกระดาษขึ้นรูป)

เวลาทำการ
จันทร์ – เสาร์ (8.00-17.00) หยุดวันอาทิตย์

แผนที่ สำนักงานใหญ่

แผนที่ โกดังรับสินค้าหงส์ไทยกรุ๊ป