fbpx

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา (Paper Core+Lid)

Showing all 12 results

แกนกระดาษ banner

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา

ทำจาก (Coreboard) หนา 350 แกรม หมุนเกลียว 3 รอบ แข็งแรง ใช้ส่งของออนไลน์ได้ สำหรับใส่สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย พล็อตเตอร์ กระดาษa1 กระดาษa2 กระดาษa0  กระดาษอิงค์เจ็ท **สีของฝาจะคละกันขึ้นอยู่กับ lot การผลิต

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT)

1+ 11+ 51+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA0

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA0

รหัสสินค้า: 900073-8
ขนาด: 0.180 × 87 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 90

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+16.95 11+16.50 51+15.95

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-SA1-รูปหลัก

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA1

รหัสสินค้า: 900073-9
ขนาด: 0.180 × 63 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 11

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+13.30 11+12.80 51+12.30

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-SA2

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA2

รหัสสินค้า: 900073-10
ขนาด: 0.180 × 45 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+10.55 11+10.00 51+9.60

สินค้ารอผลิต
แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-SA3

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA3

รหัสสินค้า: 900073-11
ขนาด: 0.180 × 33 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+8.72 11+8.15 51+7.80

สินค้ารอผลิต
แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-MA3

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA3

รหัสสินค้า: 900073-7
ขนาด: 0.018 × 33 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+11.66 11+11.20 51+10.75

สินค้ารอผลิต
แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-MA2

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA2

รหัสสินค้า: 900073-6
ขนาด: 0.180 × 45 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 204

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+13.25 11+12.85 51+12.25

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-MA1

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA1

รหัสสินค้า: 900073-5
ขนาด: 0.180 × 63 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 206

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+15.55 11+15.00 51+14.55

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา-MA0

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA0

รหัสสินค้า: 900073-4
ขนาด: 0.180 × 87 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 221

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+18.65 11+18.00 51+17.60

แกนกระดาษ-กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา-LA3

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA3

รหัสสินค้า: 900073-3
ขนาด: 7.62 × 33 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+18.66 11+16.98 51+15.63

สินค้ารอผลิต
แกนกระดาษ-กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา-LA2

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA2

รหัสสินค้า: 900073-2
ขนาด: 7.62 × 45 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+20.80 11+18.88 51+16.56

สินค้ารอผลิต
แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA1

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA1

รหัสสินค้า: 900073-1
ขนาด: 7.62 × 63 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 159

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+24.42 11+22.37 51+20.68

แกนกระดาษ-กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา-LA0

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA0

รหัสสินค้า: 900073
ขนาด: 7.62 × 87 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 162

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1+30.17 11+28.36 51+26.14