fbpx

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา (Paper Core+Lid)

Showing all 12 results

แกนกระดาษ banner

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา

ทำจาก (Coreboard) หนา 350 แกรม หมุนเกลียว 3 รอบ แข็งแรง ใช้ส่งของออนไลน์ได้ สำหรับใส่สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย พล็อตเตอร์ กระดาษa1 กระดาษa2 กระดาษa0  กระดาษอิงค์เจ็ท **สีของฝาจะคละกันขึ้นอยู่กับ lot การผลิต

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา (Paper Core+Lid)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
1 11 51+
แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA0 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA0 รหัสสินค้า: 900073-8 ขนาด: 0.180 x 87 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 225

16.95 16.50 15.95
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.95 16.50 15.95

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 87 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA1 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA1 รหัสสินค้า: 900073-9 ขนาด: 0.180 x 63 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 11

13.30 12.80 12.30
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.30 12.80 12.30

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 63 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA2 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA2 รหัสสินค้า: 900073-10 ขนาด: 0.180 x 45 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

10.55 10.00 9.60
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.55 10.00 9.60

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 45 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว

สินค้ารอการผลิต

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA3 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา SA3 รหัสสินค้า: 900073-11 ขนาด: 0.180 x 33 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 8

8.72 8.15 7.80
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.72 8.15 7.80

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 33 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 1.5 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA3 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA3 รหัสสินค้า: 900073-7 ขนาด: 0.018 x 33 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 220

11.66 11.20 10.75
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.66 11.20 10.75

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.018 x 33 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA2 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA2 รหัสสินค้า: 900073-6 ขนาด: 0.180 x 45 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 204

13.25 12.85 12.25
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.25 12.85 12.25

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 45 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA1 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA1 รหัสสินค้า: 900073-5 ขนาด: 0.180 x 63 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 207

15.55 15.00 14.55
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.55 15.00 14.55

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 63 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว

แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA0 แกนกระดาษโปสเตอร์พร้อมฝา MA0 รหัสสินค้า: 900073-4 ขนาด: 0.180 x 87 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 221

18.65 18.00 17.60
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.65 18.00 17.60

ขนาด กว้างxสูง(cm): 0.180 x 87 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 2 นิ้ว

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA3 แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA3 รหัสสินค้า: 900073-3 ขนาด: 7.62 x 33 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 22

18.66 16.98 15.63
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.66 16.98 15.63

ขนาด กว้างxสูง(cm): 7.62 x 33 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA2 แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA2 รหัสสินค้า: 900073-2 ขนาด: 7.62 x 45 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

20.80 18.88 16.56
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.80 18.88 16.56

ขนาด กว้างxสูง(cm): 7.62 x 45 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว

สินค้ารอการผลิต

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA1 แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA1 รหัสสินค้า: 900073-1 ขนาด: 7.62 x 63 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 180

24.42 22.37 20.68
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.42 22.37 20.68

ขนาด กว้างxสูง(cm): 7.62 x 63 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว

แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA0 แกนกระดาษ กระบอกโปสเตอร์พร้อมฝา LA0 รหัสสินค้า: 900073 ขนาด: 7.62 x 87 (cm) เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว สั่งขั้นต่ำ: 1 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 173

30.17 28.36 26.14
จำนวน 1 11 51+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.17 28.36 26.14

ขนาด กว้างxสูง(cm): 7.62 x 87 เส้นผ่าศูนย๋กลาง 3 นิ้ว