กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

Showing all 10 results

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์ขนาด A3 ขนาด 42 x 29.69 Cm.

มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 %

*** สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A3 เกรด CA125 ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A3 เกรด CA125 รหัสสินค้า: 106614 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 270

1.29 1.20 1.11 1.07 0.86
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.29 1.20 1.11 1.07 0.86

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI125 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI125 รหัสสินค้า: 106616 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 6885

1.52 1.42 1.32 1.27 1.01
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.52 1.42 1.32 1.27 1.01

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI150 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI150 รหัสสินค้า: 106714 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 450

1.82 1.70 1.58 1.52 1.22
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.82 1.70 1.58 1.52 1.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI185 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI185 รหัสสินค้า: 106715 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 720

2.25 2.10 1.95 1.88 1.50
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.25 2.10 1.95 1.88 1.50

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA125 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA125 รหัสสินค้า: 106617 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 15300

1.64 1.53 1.42 1.36 1.09
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.64 1.53 1.42 1.36 1.09

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA150 รหัสสินค้า: 106716 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1800

1.96 1.83 1.70 1.64 1.31
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.96 1.83 1.70 1.64 1.31

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA185 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA185 รหัสสินค้า: 106717 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 2475

2.42 2.26 2.10 2.02 1.62
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.42 2.26 2.10 2.02 1.62

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3  KT150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT150 รหัสสินค้า: 106712 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 540

1.68 1.57 1.46 1.40 1.12
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.68 1.57 1.46 1.40 1.12

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT175 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT175 รหัสสินค้า: 106713 ขนาด: 42 x 29.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 4500

1.96 1.83 1.70 1.64 1.31
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.96 1.83 1.70 1.64 1.31

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 300 501+
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด A3 GDB-400 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด A3 GDB-400 รหัสสินค้า: 115608 ขนาด: 42 x 26.69 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 4833

2.84 2.63 2.36
จำนวน 50 300 501+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.84 2.63 2.36

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 26.69