กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

แสดง 11 รายการ

กระดาษคราฟท์ขนาด A3 มีขนาด(ยxก) 16.54 x 11.69 นิ้ว  มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 % **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A3 เกรด CA125

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.29 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI125

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.52 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI150

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.82 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI185

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.25 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA125

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.64 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA150

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.96 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA185

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.42 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด A3 เกรด KS170

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.54 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT125

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.40 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT150

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.68 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT175

ขนาด 42 × 29.69 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.96 / แผ่นราคารวม VAT