fbpx

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3

แสดง 9 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์ขนาด A3 ขนาด 42 x 29.69 Cm.

มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 %

*** สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด A3
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A3 เกรด CA125 ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด A3 เกรด CA125 รหัสสินค้า: 106614 42 x 29.69 1.29
(ราคารวม VAT)
1.20
(ราคารวม VAT)
1.11
(ราคารวม VAT)
1.07
(ราคารวม VAT)
0.86
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.29 1.20 1.11 1.07 0.86

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI125 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI125 รหัสสินค้า: 106616 42 x 29.69 1.52
(ราคารวม VAT)
1.42
(ราคารวม VAT)
1.32
(ราคารวม VAT)
1.27
(ราคารวม VAT)
1.01
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.52 1.42 1.32 1.27 1.01

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI150 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI150 รหัสสินค้า: 106714 42 x 29.69 1.82
(ราคารวม VAT)
1.70
(ราคารวม VAT)
1.58
(ราคารวม VAT)
1.52
(ราคารวม VAT)
1.22
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.82 1.70 1.58 1.52 1.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI185 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด A3 เกรด KI185 รหัสสินค้า: 106715 42 x 29.69 2.25
(ราคารวม VAT)
2.10
(ราคารวม VAT)
1.95
(ราคารวม VAT)
1.88
(ราคารวม VAT)
1.50
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.25 2.10 1.95 1.88 1.50

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA125 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA125 รหัสสินค้า: 106617 42 x 29.69 1.64
(ราคารวม VAT)
1.53
(ราคารวม VAT)
1.42
(ราคารวม VAT)
1.36
(ราคารวม VAT)
1.09
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.64 1.53 1.42 1.36 1.09

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA150 รหัสสินค้า: 106716 42 x 29.69 1.96
(ราคารวม VAT)
1.83
(ราคารวม VAT)
1.70
(ราคารวม VAT)
1.64
(ราคารวม VAT)
1.31
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.96 1.83 1.70 1.64 1.31

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA185 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด A3 เกรด KA185 รหัสสินค้า: 106717 42 x 29.69 2.42
(ราคารวม VAT)
2.26
(ราคารวม VAT)
2.10
(ราคารวม VAT)
2.02
(ราคารวม VAT)
1.62
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.42 2.26 2.10 2.02 1.62

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3  KT150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT150 รหัสสินค้า: 106712 42 x 29.69 1.68
(ราคารวม VAT)
1.57
(ราคารวม VAT)
1.46
(ราคารวม VAT)
1.40
(ราคารวม VAT)
1.12
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.68 1.57 1.46 1.40 1.12

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT175 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติขนาด A3 KT175 รหัสสินค้า: 106713 42 x 29.69 1.96
(ราคารวม VAT)
1.83
(ราคารวม VAT)
1.70
(ราคารวม VAT)
1.64
(ราคารวม VAT)
1.31
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.96 1.83 1.70 1.64 1.31

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 42 x 29.69