fbpx

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แสดง 58 รายการ

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

เริ่มต้นที่ 0.7 บาทต่อชิ้น มีขนาดถ้วยตั้งแต่ 4,6,8,12,16,22,28  ออนซ์  ทั้งแบบสีขาว ลายไทย ลายดอกไม้ ขายส่งจากโรงงาน แก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น หลายขนาด หลายราคา ทำจากกระดาษขาวหนา 190 – 240 แกรม

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: SWW-4OZ 6 x 4.5 x 6 0.70 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 6 x 4.5 x 6

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-8OZ 8 x 9 2.25 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.25

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม. รหัสสินค้า: DWK-8OZ , CL-80 8 x 9 2.95 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.95

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8 x 9

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-12OZ 9 x 11 2.85 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.85

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: DWK-12OZ , CL-90 9 x 11 3.60 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.60

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 11

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: DWK-16OZ 9 x 13.7 3.30 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม. รหัสสินค้า: DWK-16OZ , CL-90 9 x 13.7 4.05 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.05

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 13.7

แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16oz 9 x 9 x 12.7 1.25 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-16oz , CL-90 9 x 9 x 12.7 1.85 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 12.7

แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-22oz 9 x 9 x 17 1.40 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: C-22oz , CL-90 9 x 9 x 17 2.00 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 17

ถ้วยไอศครีม สีขาว 4 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-4oz 7.5 x 7.5 x 4.8 1.12 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.12

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 7.5 x 4.8

ถ้วยไอศครีม สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-8oz 9.6 x 9.6 x 6.1 1.38 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.38

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 6.1

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-8oz , IL-96 9.6 x 9.6 x 6.1 2.36 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 6.1

ถ้วยไอศครีม สีขาว 10 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 10 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-10oz 9.6 x 9.6 x 7.2 1.44 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.44

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 7.2

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 10 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 10 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-10oz , IL-96 9.6 x 9.6 x 7.2 2.42 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.42

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 7.2

ถ้วยกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-01 7.5 x 9 x 6.2 1.30 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-01, LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-02 7.5 x 9 x 6.2 1.30 2000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-02 , LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 2000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-03 7.5 x 9 x 6.2 1.30 2000
จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-03 , LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ สีขาว 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-01 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-01 , LF-102 9.2 x 11.5 x 6.4 2.88 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.88

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-02 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-03 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-01 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-01 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-02 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-02 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายไก่ + ฝาปิด 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไก่ + ฝาปิด 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 3.58 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-03 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-03 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-03 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-03 , LF-141 14.1 x 14.1 x 8.4 3.58 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-01 , LF-141 14.1 x 14.1 x 8.4 3.58 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ สีขาว 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-01 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-02 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-02 , LF-141 14.1 x 14.1 x 8.4 3.58 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝาปิด 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝาปิด 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 3.58 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: H-8OZS 8 x 8 x 9.35 1.15 1000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.35

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 500 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ 500 ml รหัสสินค้า: 14.8 x 4.3

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 14.8 x 4.3

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1000 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1000 ml รหัสสินค้า: 14.8 x 7.8

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 14.8 x 7.8

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1100 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1100 ml รหัสสินค้า: 16.8 x 6.4

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 16.8 x 6.4

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1500 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1500 ml รหัสสินค้า: 18 x 7

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 18 x 7

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 5.9 x 7.5

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 5.9 x 7.5

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 8.7 x 7.3

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 8.7 x 7.3

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9.5 x 10.4 x 7.6

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.5 x 10.4 x 7.6

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 26 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 26 ออนซ์ รหัสสินค้า: 11.4 x 11 x 9.3

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 11.4 x 11 x 9.3

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 32 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 32 ออนซ์ รหัสสินค้า: 12 x 13.3 x 9.3

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12 x 13.3 x 9.3

แก้วกระดาษ สีฟ้า 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีฟ้า 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีเขียวอ่อน 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเขียวอ่อน 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีเหลืองเมลอน 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีเหลืองเมลอน 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีชมพู 8 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีชมพู 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 8 x 8 x 9.5

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 9.5

แก้วกระดาษ สีทอง 22 ออนซ์ แก้วกระดาษ สีทอง 22 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 17

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxสูง(cm): 9 x 17

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 1000 10000+
ปลอกกระดาษสวมแก้ว cup sleeve ปลอกกระดาษสวมแก้ว cup sleeve รหัสสินค้า: 12 x 6.5 0.70 0.60 0.45 100

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 1000 10000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70 0.60 0.45

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 6.5


ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า แก้วกระดาษ ถ้วยไอศครีม ถ้วยกระดาษ


ประโยนช์ของถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้กับอาหารร้อนและเครื่องดื่ม สามารถใส่อาหารรับประทานได้ระหว่างการเดินทางที่เร่งรีบ โดยไม่ต้องล้างให้ยุ่งยาก
  • วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ปลอดภัย คงทน และไม่รั่วซึม กระดาษไม่อ่อนตัว ไม่ใช่สารฟอกสีขาว สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่
  • รองรับการออกแบบพิมพ์ลายตามลวดลายต่างๆ โดยใช้หมึก SOY INK ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สัมผัสอาหารได้โดยตรง ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบรับกระแสการอนุรักษ์ ใช้แล้วทิ้งไม่ต้องกำจัดขยะเพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและที่สำคัญยังช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าได้อีกด้วย