แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แสดง 1–40 จาก 50 รายการ

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

เริ่มต้นที่ 1.15 บาทต่อชิ้น มีขนาดถ้วยตั้งแต่ 4, 8, 12, 16, 20, 22, 28 ออนซ์  ทั้งแบบสีขาว ลายไทย ลายดอกไม้ ขายส่งจากโรงงาน แก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น หลายขนาด หลายราคา ทำจากกระดาษขาวหนา 190 – 240 แกรม

สินค้ารอการผลิต

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ปลอกกระดาษสวมแก้ว cup sleeve

ขนาด 12 × 6.5 cm
ขั้นต่ำ 100 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.70 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ สีขาว 4 ออนซ์

ขนาด 6 × 4.5 × 6 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.70 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 8 ออนซ์

ขนาด 8 × 9 cm
ขั้นต่ำ 500 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.25 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 8 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 80 มม.

ขนาด 8 × 9 cm
ขั้นต่ำ 500 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿2.95 / ชุดราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 12 ออนซ์

ขนาด 9 × 11 cm
ขั้นต่ำ 500 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.85 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 12 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม.

ขนาด 9 × 11 cm
ขั้นต่ำ 500 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿3.60 / ชุดราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ 16 ออนซ์

ขนาด 9 × 13.7 cm
ขั้นต่ำ 500 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.30 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษร้อน 2 ชั้น 16 ออนซ์ + ฝายกดื่ม รัศมี 90 มม.

ขนาด 9 × 13.7 cm
ขั้นต่ำ 500 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿4.05 / ชุดราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์

ขนาด 9 × 9 × 12.7 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.25 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์

ขนาด 9 × 9 × 12.7 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.85 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ สีขาว 22 ออนซ์

ขนาด 9 × 9 × 17 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.40 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 22 ออนซ์

ขนาด 9 × 9 × 17 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.00 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยไอศครีม สีขาว 4 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 7.5 × 4.8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.12 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยไอศครีม สีขาว 8 ออนซ์

ขนาด 9.6 × 9.6 × 6.1 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.38 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์

ขนาด 9.6 × 9.6 × 6.1 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿2.36 / ชุดราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยไอศครีม สีขาว 10 ออนซ์

ขนาด 9.6 × 9.6 × 7.2 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.44 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 10 ออนซ์

ขนาด 9.6 × 9.6 × 7.2 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.42 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.30 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.18 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.30 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.18 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 2000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.30 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 8 ออนซ์

ขนาด 7.5 × 9 × 6.2 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.18 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ สีขาว 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.73 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.88 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.73 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.88 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.88 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 12 ออนซ์

ขนาด 9.2 × 11.5 × 6.4 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.73 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.92 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.07 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.92 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.07 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.92 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 16 ออนซ์

ขนาด 9.3 × 11.5 × 8 cm
ขั้นต่ำ 1000 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.07 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 28 ออนซ์

ขนาด 14.1 × 14.1 × 8.4 cm
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.95 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 28 ออนซ์

ขนาด 14.1 × 14.1 × 8.4 cm
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.58 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 28 ออนซ์

ขนาด 14.1 × 14.1 × 8.4 cm
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.95 / ชิ้นราคารวม VAT

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 28 ออนซ์

ขนาด 14.1 × 14.1 × 8.4 cm
ขั้นต่ำ 600 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.58 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

แก้วกระดาษ / ถ้วยกระดาษ

แก้วกระดาษ สีชมพู 8 ออนซ์

ขนาด 8 × 8 × 9.5 cm
ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า แก้วกระดาษ ถ้วยไอศครีม ถ้วยกระดาษ


ประโยนช์ของถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ

  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้กับอาหารร้อนและเครื่องดื่ม สามารถใส่อาหารรับประทานได้ระหว่างการเดินทางที่เร่งรีบ โดยไม่ต้องล้างให้ยุ่งยาก
  • วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ปลอดภัย คงทน และไม่รั่วซึม กระดาษไม่อ่อนตัว ไม่ใช่สารฟอกสีขาว สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่
  • รองรับการออกแบบพิมพ์ลายตามลวดลายต่างๆ โดยใช้หมึก SOY INK ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สัมผัสอาหารได้โดยตรง ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบรับกระแสการอนุรักษ์ ใช้แล้วทิ้งไม่ต้องกำจัดขยะเพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและที่สำคัญยังช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าได้อีกด้วย