fbpx

แสดง 39 รายการ

ถ้วยกระดาษ

ราคาถูกสุด 1.12 บาท/ชิ้น มีขนาดถ้วยตั้งแต่ 4,8,10,12,16,26, 28, 32  ออนซ์  ทั้งแบบสีขาว ลายไทย ลายดอกไม้ ขายส่งจากโรงงาน แก้วกระดาษใส่เครื่องดื่มแบบร้อนและเย็น หลายขนาด หลายราคา ทำจากกระดาษขาวหนา 190 – 240 แกรม สำหรับแก้วกระดาษ สามารถเข้าชมได้ตาม Link นี้ค่ะ แก้วกระดาษทุกขนาด

ถ้วยกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถ้วยไอศครีม สีขาว 4 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 4 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-4oz 7.5 x 7.5 x 4.8 1.12 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.12

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 7.5 x 4.8

ถ้วยไอศครีม สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-8oz 9.6 x 9.6 x 6.1 1.38 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.38

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 6.1

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-8oz , IL-96 9.6 x 9.6 x 6.1 2.36 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 6.1

ถ้วยไอศครีม สีขาว 10 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม สีขาว 10 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-10oz 9.6 x 9.6 x 7.2 1.44 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.44

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 7.2

ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 10 ออนซ์ ถ้วยไอศครีม + ฝาปิด สีขาว 10 ออนซ์ รหัสสินค้า: I-10oz , IL-96 9.6 x 9.6 x 7.2 2.42 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.42

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.6 x 9.6 x 7.2

ถ้วยกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-01 7.5 x 9 x 6.2 1.30 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-01, LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-02 7.5 x 9 x 6.2 1.30 2000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-02 , LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 2000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-03 7.5 x 9 x 6.2 1.30 2000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 2000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-8OZP-03 , LF-90 7.5 x 9 x 6.2 2.18 1000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7.5 x 9 x 6.2

ถ้วยกระดาษ สีขาว 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-01 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-01 , LF-102 9.2 x 11.5 x 6.4 2.88 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.88

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-02 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-12OZP-03 9.2 x 11.5 x 6.4 1.73 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.2 x 11.5 x 6.4

ถ้วยกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-01 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-01 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-02 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายไทย 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-02 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายไก่ + ฝาปิด 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไก่ + ฝาปิด 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 3.43 600

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.43

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-03 9.3 x 11.5 x 8 1.92 1000
จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด ลายดอกไม้ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-16OZP-03 , LF-112 9.3 x 11.5 x 8 3.07 1000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 1000
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.3 x 11.5 x 8

ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายดอกไม้ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-03 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ + ฝาปิด สีขาว 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-01 , LF-141 14.1 x 14.1 x 8.4 3.43 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.43

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ สีขาว 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-01 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ ลายไทย 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ ลายไทย 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-28oz-02 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษ สีขาว 48 ออนซ์ ถ้วยกระดาษ สีขาว 48 ออนซ์ รหัสสินค้า: S-48OZP 15.3 x 11.5 x 12 3.00 50
จำนวน 50
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.3 x 11.5 x 12

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 1.95 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝาปิด 28 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝาปิด 28 ออนซ์ รหัสสินค้า: 14.1 x 14.1 x 8.4 3.43 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.43

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.1 x 14.1 x 8.4

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: B-10OZK 12.8 x 15 x 4.5 2.60 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.8 x 15 x 4.5

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 750 ml / 24 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 750 ml / 24 ออนซ์ รหัสสินค้า: B-20OZK 12.8 x 15 x 6 2.70 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.8 x 15 x 6

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 38 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 38 ออนซ์ รหัสสินค้า: B-30OZK 14.4 x 16.5 x 6.5 3.40 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.4 x 16.5 x 6.5

ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝา 1100 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝา 1100 ml รหัสสินค้า: B-30OZK , LD-165 14.4 x 16.5 x 6.5 5.25 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.4 x 16.5 x 6.5

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 ออนซ์ รหัสสินค้า: B-35OZK 16 x 18.5 x 7 4.20 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16 x 18.5 x 7

ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝา 1300 ml ถ้วยกระดาษคราฟท์ + ฝา 1300 ml รหัสสินค้า: B-35OZK , LD-185 16 x 18.5 x 7 7.00 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16 x 18.5 x 7

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 8 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 5.9 x 7.5 1.30

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 5.9 x 7.5

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 12 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9 x 8.7 x 7.3 1.73

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.73

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 8.7 x 7.3

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ ถ้วยกระดาษคราฟท์ 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 9.5 x 10.4 x 7.6 1.92

สินค้ารอการผลิต

จำนวน
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9.5 x 10.4 x 7.6


ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า ถ้วยไอศครีม ถ้วยกระดาษ


ประโยนช์ของถ้วยกระดาษ

  • เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้กับอาหารร้อนและเครื่องดื่ม สามารถใส่อาหารรับประทานได้ระหว่างการเดินทางที่เร่งรีบ โดยไม่ต้องล้างให้ยุ่งยาก
  • วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ปลอดภัย คงทน และไม่รั่วซึม กระดาษไม่อ่อนตัว ไม่ใช่สารฟอกสีขาว สะอาดปลอดภัย เหมาะสำหรับการจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่
  • รองรับการออกแบบพิมพ์ลายตามลวดลายต่างๆ โดยใช้หมึก SOY INK ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สัมผัสอาหารได้โดยตรง ถ้วยกระดาษ / แก้วกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบรับกระแสการอนุรักษ์ ใช้แล้วทิ้งไม่ต้องกำจัดขยะเพราะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและที่สำคัญยังช่วยในการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าได้อีกด้วย