หงส์ไทย
โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

ONE-STOP SERVICE IN THE PAPER PACKAGING INDUSTY​

ภาพขนส่งสินค้า โรงงานหงส์ไทย ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ
โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โรงงานผลิตกล่องพัสดุ กล่องพัสดุ กระดาษลูกฟูก ขายส่งกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก กระดาษคราฟ์ท

ก่อตั้งปี
2531

พื้นที่โรงงาน
40 ไร่

กำลังผลิต
กว่า 4,000
ตัน/เดือน

พนักงาน
200+

หงส์ไทย : โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด หรือที่ รู้จักกันในนาม “หงส์ไทย” โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์ ด้วยประสบการณ์ของผู้บริหาร กับการให้บริการด้านงานบรรจุภัณฑ์มากว่า 42 ปี พร้อมทั้งทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ออกแบบ และผลิตแผ่นกระดาษ ลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซ็ทปะกบลูกฟูก กล่องผัก และผลไม้กล่องกระดาษลูกฟูกทั่วไปทุกชนิด เยื่อกระดาษกันกระแทก (PULP MOLD) แผงไข่กระดาษ พาเลทกระดาษ รวมถึงแก้วน้ำกระดาษ

เรายังมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพงานบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานที่ครบวงจร รวมถึงการให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เครื่องจักร และ อุปกรณ์การผลิตให้ทันสมัย

สายการผลิตแผ่นลูกฟูก 3 สายการผลิต

มีเครื่องพิมพ์ระบบ FLEXO สีน้ำที่ทันสมัย ด้วยระบบ Pre Print และ Post Print เครื่องพิมพ์ OFFSET พร้อมเครื่องประกบลูกฟูก และเครื่อง DIE CUT ทำให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการลูกค้าของบริษัทฯได้อย่างครบวงจรด้านบรรจุภัณฑ์กระดาษอย่างแท้จริง

ภาพภายในโรงงานผลิต

โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

การออกแบบ โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก

Packaging Design


ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากประเทศนอรเวย์ Artios ผนวกกับเครื่องพิมพ์ UV DIGITAL FLAT BED ของฟูจิ สามารถพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกให้เข้ากับกระดาษหรือวัตถุดิบ(Substrate) นั้นๆอย่างอัตโนมัติ

ออกแบบ กล่องกระดาษลูกฟูก

Client brief and Online ordering


ระบบ ERP ระดับโลกที่หงส์ไทย ได้นำมาประยุกต์ใช้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบ SERVER ที่มีความเสถียร มีคลังข้อมูลแม่นยำและพร้อมตอบสนองความต้องการใหม่ได้

สิ่งพิมพ์ โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก

Printing and Finishing


หงส์ไทย มีรูปแบบการพิมพ์ที่หลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการพิมพ์ระบบ Offset 6 สี สำหรับงานสั้นคือระบบการ พิมพ์ UV DIGITAL 4 สีพร้อมสีขาว รองพื้น เครื่องไดคัทขึ้นรูปมากกว่า 14 เครื่อง

การจัดส่ง การออกแบบ โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก

On Time Delivery


การวางแผนแบบ Real Time ใน หงส์ไทย และการส่งข้อมูลการผลิตแบบ ONLINE ทำให้ทางทีมงานจัดการสามารถให้คำมั่นสัญญาในการส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด

HOW WE WORK WITH AVAILABILITY หงส์ไทยมีการบริหารความพร้อม อย่างไร ?

Material วัตถุดิบที่ทาง หงส์ไทย สามารถนำเข้าจาก ตปทหรือสั่งซื้อภายในประเทศได้อย่างสม่ำเสมอ  โดยไม่จำกัดหรือผูกขาดกับบริษัทในเครือ

Capacity กำลังผลิต หงส์ไทย นำระบบการวางแผนการผลิต KIWI PLAN เข้ามาใช้ในการวางแผนการผลิต และ การบริหารจัดการในโรงงานเต็มระบบ สามารถคำนวณการใช้วัตถุดิบ การวางแผนการผลิตและการเก็บสินค้าคงคลังพร้อมการเบิกใช้

Logistic การขนส่งทาง หงส์ไทย ใช้ระบบ GPS ในการ ติดตามรถขนส่งที่วิ่งให้กับในกลุ่ม หงส์ไทย ทุกคันและใช้บริการบริษัทขนส่งชั้นนำตามเส้นทางเดินรถตามภูมิภาค

Competence Development ความสามารถในการแข่งขันของหงส์ไทย มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย มาตรฐาน ยืนหยุ่นได้ให้เหมาะสมกับสภาวะและตามเงื่อนไขของลูกค้า

HOW WE WORK WITH QUALITY หงส์ไทยมีการบริหารระบบคุณภาพ อย่างไร ?

Procedure กระบวนการผลิตของ หงส์ไทย สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ระบบการรับสินค้าเข้าถึงการเรียกสินค้ากลับในกรณีมีปัญหา(TRACEABILITY) โดยการควบคุมกระบวนการผลิต(Process control) และมีการตรวจสอบภายใน(Internal Audit) อย่างสม่ำเสมอ

Lab room ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติสินค้าของ หงส์ไทย เป็นห้องที่มีเครื่องมือทดสอบคุณสมบัติของกระดาษและบรรจุภัณฑ์จากกระดาษอย่างครบถ้วน โดยมีการทดสอบและควบคุมอุณหภูมิรวมถึงความชื้นตามมาตรฐาน ISO STANDARD และได้รับการเปรียบเทียบค่า(Inter Lab Check) กับบริษัทลูกค้าหรือผู้ขายวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Box Construction การออกแบบโครงการของบรรจุภัณฑ์ ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำแนะนำการใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษที่เหมาะสม การออกแบบและทำกล่องตัวอย่างที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี

HOW WE WORK WITH SUSTAINABILITY หงส์ไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไร ?

Severe Eniviromental Pollution มีการพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อม ลดภาระการใช้พลังงานจากฟอลซิล หันมาใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำเสียในโรงงานสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% โดยไม่มีการปล่อยออกสู่ลำน้ำสาธารณะ และมีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานถูกต้องตามตัวบทกฏหมาย

No Boned Labor มีนโยบาย แรงงานที่เป็นธรรม ไม่มีการกดขี่ หรือ ริดรอดเสรีภาพในการทำงานและไม่ใช่แรงงานเด็ก

Anti Corruption นโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้นการคอรั่บชั่นในทุกรูปแบบ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ หงส์ไทย

Severe Health and Safety Hazards มีมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย โดยมีแผนก จป วิชาชีพดูแล

History

1973

คุณจิรัสย์ จินานันท์ ร่วมกับพี่ชายและน้องชาย ก่อตั้ง หจก.ปิติภัณฑ์ พ.ศ.2516 นางจิรัสย์ จินานันท์ หรือ เจ๊หงส์ ได้ร่วมกับพี่ชายและน้องชายซึ่งย้ายภูมิลำเนาจากจังหวัดสุราษฎธานีมายังกรุงเทพมหานคร ในการริเริ่มทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก โดยตั้งชื่อธุรกิจแรกเริ่มนี้ว่า หจก.ปิติภัณฑ์ โดยใช้อาคารพาณิชย์ 1 คูหา ตั้งอยู่ที่ ซอย จันทน์ 16 แยก 3 ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ ได้เน้นไปที่การผลิตกล่องรองเท้าที่ทำจากกระดาษแข็งอัด (จั๋วปัง) และกล่องผลไม้

1985

คุณพรเทพ จินานันท์ได้ก่อตั้ง หจก. ฟ้าไทยเปเปอร์ พ.ศ. 2528 นายพรเทพ จินานันท์ หรือ เฮียน้อย ได้ก่อตั้ง หจก. ฟ้าไทยเปเปอร์ ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท เพื่อผลิตกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น ในช่วงแรกเริ่มของการทำธุรกิจนั้น ได้ผลิตลูกฟูกม้วน 2 ชั้น เพื่อใช้ในวงการห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ ห่อเก้าอี้หวาย และ งานหัตถกรรมไม้แกะสลักส่งออก โดยเริ่มต้นที่โกดังเช่าขนาด 200 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ซอย จันทน์ 16 แยก 1 (หลังธนาคารทหารไทย)

1988

เจ๊หงส์ และ เฮียน้อย ได้เปิด บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด พ.ศ. 2531 เจ๊หงส์ และ เฮียน้อย ได้เปิด บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยมีหมายเลขบริษัท 171/2531 เพื่อผลิตกระดาษลูกฟูกตัด 2 ชั้น ลอน E B A และ รับลามิเนตระหว่างชิ้นงาน กระดาษ Offset และลูกฟูก 2 ชั้น สถานที่ตั้งคือ ณ ที่แห่งนี้ โดยได้เริ่มก่อสร้างอาคารผลิตและเก็บสินค้า บนพื้นที่ 2 ไร่เศษ

1991

ซื้อเครื่อง OFFSET ROLAND REKORD พ.ศ. 2534 ลงทุนเครื่อง OFFSET ROLAND REKORD 4 สี เพื่อผลิตกล่องลามิเนต เป็นการรองรับลูกค้ากลุ่มเซรามิคส่งออก

1993

ซื้อเครื่อง Mitsubishi Langston Flexo พ.ศ. 2536 ลงทุนเครื่อง Mitsubishi Langston Flexo 3 สี พร้อมปะกาว ในกระบวนการเดียว ซึ่งต้องถือว่าทันสมัยมากในขณะนั้น เพื่อรองรับการขยายงานกลุ่มกล่องลูกฟูก

1997

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด พ.ศ. 2540 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท

1999

เพิ่มระบบโปรแกรมควบคุมการทำงานในโรงงาน พ.ศ. 2542 ลงทุนระบบโปรแกรมควบคุมการทำงานในโรงงาน (ERP) ของบริษัท ISOFT TECHNOLOGY จากประเทศไทย

2000

ซื้อเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกลอน B C และ E พ.ศ. 2543 – 2545 ลงทุนเครื่องเดินกระดาษลูกฟูกลอน B C และ E เพื่อรองรับการขยายงาน กลุ่มกล่องกระดาษลูกฟูก

2002

ซื้อเครื่องตัดตัวอย่างจากประเทศเยอรมัน (Lasercomb) พ.ศ. 2545 ลงทุนเครื่องตัดตัวอย่างจากประเทศเยอรมัน (Lasercomb) พร้อมโปรแกรมตัดกล่องสำเร็จรูป โดยในขณะนั้น ถือว่าเป็นเครื่องจักรและโปรแกรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูง

2003

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด พ.ศ. 2546 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท

2004

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด มียอดขายรวมเกินกว่า 100 ล้านบาท พ.ศ. 2547 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด มียอดขายรวมเกินกว่า 100 ล้านบาท

2006

ก่อตั้ง บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด พ.ศ. 2549 ก่อตั้ง บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.5 ล้านบาท เพื่อผลิตและจำหน่ายชิ้นงานกระดาษขึ้นรูป โดยมีแนวคิดการนำเศษกระดาษจากบริษัท ในเครือมาเพิ่มมูลค่าสินค้า

2008

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000 พ.ศ. 2551 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001:2000

2010

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ขยายสินค้าในการผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารจากกระดาษ พ.ศ. 2553 บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ขยายสินค้าในการผลิตบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารจากกระดาษ

2011

เปิด WEBSITE WWW.HONGTHAI.CO.TH พ.ศ. 2554 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เปิด WEBSITE WWW.HONGTHAI.CO.TH

2012

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด สร้างห้องทดสอบ พ.ศ. 2555 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด ลงทุนพัฒนาห้องทดสอบ (LAB) เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูก และเพิ่มระบบคุณภาพกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการผลิตและหลังการผลิต

2013

บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด มียอดขายรวมมากกว่า 500 ล้านบาท พ.ศ. 2556 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด มียอดขายรวมมากกว่า 500 ล้านบาท

2014

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เป็น 100 ล้านบาท พ.ศ. 2557 บริษัท หงส์ไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และเพิ่มอาคารคลังสินค้าสำเร็จรูปขนาด 2,500 ตารางเมตร เพื่อรองรับระบบการ Push and Pull Demand

2016

ซื้อเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo Roll to Roll (Pre-Print) พ.ศ. 2559 ลงทุนเครื่องพิมพ์ระบบ Flexo Roll to Roll (Pre-Print) 6+1 สี

2018

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 , FSSC 22000:2005, GMP และ HACCP พ.ศ. 2561 บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบ ISO9001:2015 , FSSC 22000:2005, GMP และ HACCP ได้รับการรับรองระบบ FSC:COC และเข้าร่วมโครงการ อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ได้เปลี่ยนระบบโปรแกรมควบคุมการทำงานในบริษัทฯ ตั้งแต่ระบบการผลิต การขาย คลังสินค้า และระบบคุณภาพ (ERP) ของบริษัท KIWI จากประเทศ นิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังพัฒนาห้องทดสอบ (LAB) ให้ได้มาตรฐาน ISO 17025 และลงทุนการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในสภาวะที่กำหนดตามมาตรฐาน ISO STANDARD

ติดต่อ หงส์ไทย โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพัสดุ กล่องไปรษณีย์

ติดต่อเรา