fbpx

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

แสดง 7 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ความหนา 170 แกรมต่อตารางเมตร นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ใส่ของ และพัสดุต่างๆ นอกจากนั้นตัวผิวของกระดาษมีสีขาวเพื่อช่วยให้ดูสวยงาม สะอาดตา และยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วย
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106585 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.32 2.16 2.01 1.93 1.54
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.32 2.16 2.01 1.93 1.54

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106586 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.90 1.77 1.64 1.58 1.26
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.90 1.77 1.64 1.58 1.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106587 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.84 2.65 2.46 2.37 1.90
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.84 2.65 2.46 2.37 1.90

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106588 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.79 3.54 3.29 3.16 2.53
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.79 3.54 3.29 3.16 2.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106589 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 4.26 3.98 3.70 3.55 2.84
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.26 3.98 3.70 3.55 2.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106590 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 5.69 5.31 4.93 4.74 3.79
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.69 5.31 4.93 4.74 3.79

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106591 ขนาด: 92 x 61 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 11.37 10.61 9.86 9.48 7.58
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.37 10.61 9.86 9.48 7.58

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 92 x 61

รับสินค้าเองที่โรงงาน