fbpx

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

แสดง 11 รายการ

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ความหนา 170 แกรมต่อตารางเมตร นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ใส่ของ และพัสดุต่างๆ นอกจากนั้นตัวผิวของกระดาษมีสีขาวเพื่อช่วยให้ดูสวยงาม สะอาดตา และยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วย
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106585 16 x 11 2.32 2.16 2.01 1.93 1.54 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.32 2.16 2.01 1.93 1.54

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106586 12 x 12 1.90 1.77 1.64 1.58 1.26 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.90 1.77 1.64 1.58 1.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106587 18 x 12 2.84 2.65 2.46 2.37 1.90 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.84 2.65 2.46 2.37 1.90

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106588 18 x 16 3.79 3.54 3.29 3.16 2.53 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.79 3.54 3.29 3.16 2.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106589 18 x 18 4.26 3.98 3.70 3.55 2.84 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.26 3.98 3.70 3.55 2.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106590 18 x 24 5.69 5.31 4.93 4.74 3.79 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.69 5.31 4.93 4.74 3.79

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 24

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106591 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 24 11.37 10.61 9.86 9.48 7.58 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.37 10.61 9.86 9.48 7.58

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106592 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 17.54 16.37 15.20 14.62 11.70 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.54 16.37 15.20 14.62 11.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106593 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 17.06 15.92 14.78 14.21 11.37 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.06 15.92 14.78 14.21 11.37

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106594 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 22.74 21.23 19.71 18.95 15.16 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.74 21.23 19.71 18.95 15.16

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106595 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 25.27 23.58 21.90 21.06 16.85 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
25.27 23.58 21.90 21.06 16.85

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40