fbpx

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

แสดง 7 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)

เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ความหนา 170 แกรมต่อตารางเมตร นิยมนำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ ใส่ของ และพัสดุต่างๆ นอกจากนั้นตัวผิวของกระดาษมีสีขาวเพื่อช่วยให้ดูสวยงาม สะอาดตา และยังช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้อีกด้วย
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีขาว(KS)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106585 16 x 11 2.32
(ราคารวม VAT)
2.16
(ราคารวม VAT)
2.01
(ราคารวม VAT)
1.93
(ราคารวม VAT)
1.54
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.32 2.16 2.01 1.93 1.54

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106586 12 x 12 1.90
(ราคารวม VAT)
1.77
(ราคารวม VAT)
1.64
(ราคารวม VAT)
1.58
(ราคารวม VAT)
1.26
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.90 1.77 1.64 1.58 1.26

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106587 18 x 12 2.84
(ราคารวม VAT)
2.65
(ราคารวม VAT)
2.46
(ราคารวม VAT)
2.37
(ราคารวม VAT)
1.90
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.84 2.65 2.46 2.37 1.90

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106588 18 x 16 3.79
(ราคารวม VAT)
3.54
(ราคารวม VAT)
3.29
(ราคารวม VAT)
3.16
(ราคารวม VAT)
2.53
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.79 3.54 3.29 3.16 2.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106589 18 x 18 4.26
(ราคารวม VAT)
3.98
(ราคารวม VAT)
3.70
(ราคารวม VAT)
3.55
(ราคารวม VAT)
2.84
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.26 3.98 3.70 3.55 2.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106590 18 x 24 5.69
(ราคารวม VAT)
5.31
(ราคารวม VAT)
4.93
(ราคารวม VAT)
4.74
(ราคารวม VAT)
3.79
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.69 5.31 4.93 4.74 3.79

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 24

กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีขาว 170 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106591 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 24 11.37
(ราคารวม VAT)
10.61
(ราคารวม VAT)
9.86
(ราคารวม VAT)
9.48
(ราคารวม VAT)
7.58
(ราคารวม VAT)
50
(สั่งขั้นต่ำ)
รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.37 10.61 9.86 9.48 7.58

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24