** หลังแจ้งโอนแล้วจะได้รับ Email แจ้งว่า “รับการแจ้งชำระเงินบนเว็บหงส์ไทย” จึงถือว่าการแจ้งโอนสมบูรณ์ค่ะ