โรงงานผลิต ถาดกระดาษใส่แก้ว ถาดใส่เซตอาหารและเครื่องดื่ม

โรงงานผลิตถาดกระดาษใส่แก้ว ถาดใส่เซตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นโรงงานที่ต้องการนำเศษกระดาษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตกล่องกระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่จะอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลิตเป็นเยื่อกระดาษขึ้นรูปกันกระแทก (pulp mold) โรงงานมีมาตรฐาน ทั้งด้านเทคโนโลยี ความปลอดภัย การตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน ความมั่นใจในคุณภาพของบรรจุภัณฑ์กระดาษมายาวนานกว่า 16 ปี

โรงงานผลิตกล่องไข่-แผงไข่

โรงงานผลิตถาดกระดาษใส่แก้ว และบรรจุภัณฑ์กระดาษ

โรงงานผลิตและจัดจำหน่ายถาดกระดาษใส่แก้ว รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์กระดาษประเภทต่างๆ สินค้ามากมาย ที่มีการผลิตมาจากกรรมวิธีที่ทันสมัยใส่ใจในทุกขั้นตอน โดยโรงงานที่เลือกใช้เทคโนโลยีที่ใช้ สามารถรับรองการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษได้จำนวนมากและมีคุณภาพสูง

 • ผลิตชิ้นงานกันกระแทก ภายใต้การดูแลควบคุมคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง FSC:COC
 • ขั้นตอนการผลิตใส่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัย
 • กำลังการผลิตต่อปีที่มากกว่า 40,000 ตัน
 • ส่งเสริมธุรกิจแบบ B2B
 • Partner แบรนด์ดังให้ความไว้วางใจกว่า 200 ราย
 • พร้อมด้วยมีการจัดการระบบในการจัดส่งที่รวดเร็วและปลอดภัย

เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตถาดกระดาษใส่แก้ว

ถาดกระดาษใส่แก้วผลิตจากระดาษรีไซเคิล ลดการใช้พลาสติก ช่วยเรื่องการย่อยสลายเองได้ ผ่านกระบวนการผลิตปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน โดยเทคโนโลยีที่ทางโรงงานฯ มีดังนี้

 • PLC (Programmable Logic Controller) เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมโปรแกรม
 • 3D ระบบเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • Pulp Molding เป็นกระบวนการขึ้นรูปเยื่อกระดาษ
 • Input Waste Paper มีการเรียมเศษกระดาษตามอัตราส่วนของเศษกระดาษแต่ละชนิด
 • Recycle Waste เป็นเครื่องที่ทำการย่อยสลายรีไซเิคลเศษกระดาษ
 • ฺBlended Waste Paper Into Pulp ขั้นตอนของการปั่นเศษกระดาษให้แตกละเอียดเป็นเยื่อกระดาษ
 • Sieve The Pulp To Remove Impurities มีกระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอม ออกจากเยื่อกระดาษ
 • Tranfer To Holding Tank/MI เป็นการปรับสัดส่วนระหว่างเยื่อกระดาษและน้ำในถังที่ได้มาตรฐาน
 • Pulp Transfered to Forming Machine เป็นครื่องที่ใช้สำหรับพักเยื่อกระดาษเพื่อกระบวนการในการขึ้นรูป
 • Forming Egg Trays เป็นเครื่องที่มีกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์ด้วยระบบลมดูด
 • Into the Dryer กระบวนการทำให้แห้งด้วยการใช้ลมที่มีอุณภูมิกว่า 100 องศาในการเป่า
 • Dried Trays Coming Out เป็นเทคโนโลยีเครื่องเป่าแห้งเยื่อกระดาษ
 • Timing and Control Systems มีการควบคุมและกำหนดระยะเวลาการผลิตที่ทันสมัย
โรงงานผลิตกล่องไข่ แผงไข่-1
โรงงานผลิตถาดใส่แก้ว ถาดใส่อาหารและเครื่องดื่ม

ถาดใส่แก้ว-icon-43-Pulp-Cup-Carrier

ประเภทถาดกระดาษใส่แก้ว ถาดใส่เซตอาหารและเครื่องดื่ม 

ถาดกระดาษใส่แก้ว ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ใช้สำหรับใช้เพื่อวางแก้วเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ทำให้สะดวกต่อการถือ หยิบ และจับ ซึ่งถาดแต่ละแบบจะมีช่องในการใส่แก้วมากน้อยต่างกันไป และสินค้าของโรงงานเรามีดังนี้

 1. ถาดกระดาษใส่แก้ว 2 ช่อง เป็นถาดที่ใช้วางแก้วเครื่องดื่มได้ 2 ใบ มีไซส์ M,L  สะดวกต่อการถือใช้สำหรับบรรจุแก้วตั้งแต่ขนาด 12-22 ออนซ์
 2. ถาดกระดาษใส่แก้ว 4 ช่อง สามารถบรรจุแก้วเครื่องดื่มได้มากถึง 4 ใบ รองรับแหล้วขนาดตั้งแต่ 12-22 ออนซ์
 3. ถาดใส่เซตอาหารและเครื่องดื่ม(Eco food tray) ดีไซน์ออกแบบให้ใช้งานได้สูงสุด สำหรับจัดชุดอาหาร จัดเบรค ออกงาน event
คลิกเช้าชมสินค้าเพิ่มเติม

คุณภาพของถาดกระดาษ

ถาดกระดาษใส่แก้วของโรงงานฯ ทำมาจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปกันกระแทก (Pulp mold) เพื่อเป็นทางเลือกและตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานทั้งการผลิตรวมถึงการตรวจสอบในด้านต่างๆจึงทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ดังนี้

 • Moisture Resistance Test มีการทดสอบคุณภาพการต้านทานความชื้น
 • Quality Control Weighing Checking มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ การชั่งน้ำหนัก
 • Quality Assurance Tester มีการใช้เครื่องมือในการทดสอบคุณที่ทันสมัย
 • Cup Carrier Fitting Test ทดสอบคุณภาพตัวยึดแก้วอย่างปลอดภัย
 • Compression Strength ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก
 • บรรจุภัณฑ์ของโรงงานฯ ปราศจากสารระเหย ไม่มีกลิ่น ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (VOC Free)
 • มีการตรวสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้าย (final inspector quality control)
 • มีการส่งบรรจุภัณฑ์ไปตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในห้องแลปของ สถาบัน ALS (Analytical Laboratory Service)
โรงงานผลิตกล่องไข่ แผงไข่

รับผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษจากเยื่อกระดาษขึ้นรูป

รับผลิตจำนวนมาก ถาดกระดาษใส่แก้วผลิตมาจากเยื่อกระดาษขึ้นรูปมีความหนา กันกระแทกได้ดี สามารถใช้ทดแทนพลาสติกได้ เหมาะกับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม

รายละเอียดงานสั่งผลิต

 • ขนาดถาดกระดาษสำเร็จรูปจากโรงงาน 2 และ 4 ช่อง และขนาดถาดใส่เซตอาหารและเครื่องดื่ม
 • ใช้ระบบ 3D ทีมงานหงส์ไทยออกแบบ / เตรียมแบบของลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิต

บรรจุภัณฑ์กระดาษจากโรงงานกลุ่มหงส์ไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 • โรงงานได้รับการรับรอง FSC:COC (Forest Stewardship Council) คือองค์การที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มอนุรักษ์ป่าทั่วโลก
 • อุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม (Green Industry)
 • โรงงานได้รับใบรับรอง Material Safety Data Sheet (MSDS) หมายถึงเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • กระดาษสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติ 100%
 • บูธที่ออกงาน Thaifex ใช้กระดาษในการจัดและตกแต่งบูธทั้งหมด และกระดาษที่ตัดทิ้งนำไป Reuse (นำกลับไปใช้ใหม่)
โรงงานผลิตถาดใส่แก้ว ถาดใส่อาหารและเครื่องดื่ม
โรงงานผลิตกล่องไข่ แผงไข่กระดาษ

รูปแบบในการจัดส่ง

บริการจัดส่งถึงที่และทั่วประเทศ และมีการจัดส่งทุกวันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ดังนี้

 • บริษัทขนส่งเอกชน DHL และ บริษัทขนส่ง KERRY ใช้ระยะเวลาในการดำเนิน การจัดส่งประมาณ 1 – 4 วันทำการโดยประมาณ
 • บริษัท Deliveree บริการจัดส่งสินค้าด่วนภายใน 1 วัน
 • ขนส่งภายในบริษัท สำหรับขนส่งสินค้าจำนวนมาก

บริษัท หงส์ไทยพัลพโมลด์ จำกัด

เยื่อกระดาษขึ้นรูป กันกระแทก ช่วยป้องกันความเสียหายของสินค้า
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ FSC:COC