fbpx

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง(KA)

แสดง 33 รายการ

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง (KA) 

เกรดกระดาษ Ka ความหนา 125 , 150 และ 185 แกรม ยังถูกนิยมในมาใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพราะมีความแข็งแรงสูง และยังสามารถกันความชื้นได้อย่างดี
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง(KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106574 16 x 11 1.49 1.39 1.29 1.24 0.99 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.49 1.39 1.29 1.24 0.99

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106677 16 x 11 1.79 1.67 1.55 1.49 1.19 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.79 1.67 1.55 1.49 1.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106688 16 x 11 2.21 2.01 1.91 1.84 1.47 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.21 2.01 1.91 1.84 1.47

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 11

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106575 12 x 12 1.22 1.14 1.06 1.02 0.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.22 1.14 1.06 1.02 0.81

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106678 12 x 12 2.19 2.05 1.90 1.83 1.46 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.19 2.05 1.90 1.83 1.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106689 12 x 12 1.80 1.68 1.56 1.50 1.20 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.80 1.68 1.56 1.50 1.20

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 12 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106576 18 x 12 1.83 1.71 1.59 1.52 1.22 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.83 1.71 1.59 1.52 1.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106679 18 x 12 2.19 2.05 1.90 1.83 1.46 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.19 2.05 1.90 1.83 1.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106690 18 x 12 2.71 2.53 2.35 2.26 1.80 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.71 2.53 2.35 2.26 1.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 12

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106577 18 x 16 2.44 2.28 2.11 2.03 1.63 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.44 2.28 2.11 2.03 1.63

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106680 18 x 16 2.93 2.73 2.54 2.44 1.95 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.93 2.73 2.54 2.44 1.95

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106691 18 x 16 3.61 3.37 3.13 3.01 2.41 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.61 3.37 3.13 3.01 2.41

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 16

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106578 18 x 18 2.74 2.56 2.38 2.29 1.83 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.74 2.56 2.38 2.29 1.83

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106681 18 x 18 3.29 3.07 2.85 2.74 2.19 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.29 3.07 2.85 2.74 2.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106692 18 x 18 4.06 3.79 3.52 3.38 2.71 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.06 3.79 3.52 3.38 2.71

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106579 24 x 18 3.66 3.41 3.17 3.05 2.44 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.66 3.41 3.17 3.05 2.44

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106682 24 x 18 4.39 4.10 3.80 3.66 2.93 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.39 4.10 3.80 3.66 2.93

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106694 24 x 18 5.41 5.05 4.69 4.51 3.61 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.41 5.05 4.69 4.51 3.61

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 18

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106580 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 24 7.32 6.83 6.34 6.10 4.88 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.32 6.83 6.34 6.10 4.88

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106683 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 24 8.78 8.19 7.61 7.32 5.85 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.78 8.19 7.61 7.32 5.85

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106695 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 24 10.83 10.11 9.38 9.02 7.22 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 10.11 9.38 9.02 7.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 24

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106581 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 11.29 10.53 9.78 9.41 7.52 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.29 10.53 9.78 9.41 7.52

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106696 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 16.71 15.59 14.48 13.92 11.14 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.71 15.59 14.48 13.92 11.14

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 31×43 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว รหัสสินค้า: 106684 รับสินค้าเองที่โรงงาน 43 x 31 13.54 12.64 11.74 11.29 9.03 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.54 12.64 11.74 11.29 9.03

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 43 x 31

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106582 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 10.97 10.24 9.51 9.15 7.32 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.97 10.24 9.51 9.15 7.32

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106685 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 13.17 12.29 11.41 10.97 8.78 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.17 12.29 11.41 10.97 8.78

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106697 รับสินค้าเองที่โรงงาน 36 x 36 16.24 15.16 14.08 13.53 10.83 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.24 15.16 14.08 13.53 10.83

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 36 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106583 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 14.63 13.66 12.68 12.19 9.75 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.63 13.66 12.68 12.19 9.75

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106686 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 17.56 16.39 15.22 14.63 11.71 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.56 16.39 15.22 14.63 11.71

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106698 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 36 21.66 20.21 18.77 18.05 14.44 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
21.66 20.21 18.77 18.05 14.44

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 36

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106584 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 16.26 15.17 14.09 13.55 10.84 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.26 15.17 14.09 13.55 10.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106687 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 19.51 18.21 16.91 16.26 13.01 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.51 18.21 16.91 16.26 13.01

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106699 รับสินค้าเองที่โรงงาน 48 x 40 24.06 22.46 20.85 20.05 16.04 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.06 22.46 20.85 20.05 16.04

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 48 x 40