fbpx

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง(KA)

แสดง 18 รายการ

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง (KA) 

เกรดกระดาษ Ka ความหนา 125 , 150 และ 185 แกรม ยังถูกนิยมในมาใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพราะมีความแข็งแรงสูง และยังสามารถกันความชื้นได้อย่างดี
**สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง(KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106574 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.49 1.39 1.29 1.24 0.99
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.49 1.39 1.29 1.24 0.99

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106677 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.79 1.67 1.55 1.49 1.19
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.79 1.67 1.55 1.49 1.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 11×16 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 11x16 นิ้ว รหัสสินค้า: 106688 ขนาด: 41 x 28 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.21 2.01 1.91 1.84 1.47
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.21 2.01 1.91 1.84 1.47

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 41 x 28

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106575 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.22 1.14 1.06 1.02 0.81
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.22 1.14 1.06 1.02 0.81

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106678 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.19 2.05 1.90 1.83 1.46
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.19 2.05 1.90 1.83 1.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12x12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106689 ขนาด: 31 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.80 1.68 1.56 1.50 1.20
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.80 1.68 1.56 1.50 1.20

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106576 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 1.83 1.71 1.59 1.52 1.22
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.83 1.71 1.59 1.52 1.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106679 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.19 2.05 1.90 1.83 1.46
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.19 2.05 1.90 1.83 1.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 12x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106690 ขนาด: 46 x 31 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.71 2.53 2.35 2.26 1.80
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.71 2.53 2.35 2.26 1.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 31

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106577 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.44 2.28 2.11 2.03 1.63
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.44 2.28 2.11 2.03 1.63

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106680 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.93 2.73 2.54 2.44 1.95
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.93 2.73 2.54 2.44 1.95

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 16×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 16x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106691 ขนาด: 46 x 41 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.61 3.37 3.13 3.01 2.41
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.61 3.37 3.13 3.01 2.41

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 41

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106578 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 2.74 2.56 2.38 2.29 1.83
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.74 2.56 2.38 2.29 1.83

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 150 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106681 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.29 3.07 2.85 2.74 2.19
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.29 3.07 2.85 2.74 2.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18×18 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18x18 นิ้ว รหัสสินค้า: 106692 ขนาด: 46 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 4.06 3.79 3.52 3.38 2.71
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.06 3.79 3.52 3.38 2.71

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 46 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 125 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106579 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 3.66 3.41 3.17 3.05 2.44
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.66 3.41 3.17 3.05 2.44

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106694 ขนาด: 61 x 46 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น 5.41 5.05 4.69 4.51 3.61
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.41 5.05 4.69 4.51 3.61

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 61 x 46

สินค้ารอการผลิต

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง 185 แกรม ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106695 ขนาด: 92 x 61 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น รับสินค้าเองที่โรงงาน 10.83 10.11 9.38 9.02 7.22
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 10.11 9.38 9.02 7.22

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 92 x 61

รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต