fbpx

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

แสดง 16 รายการ

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) 

ความหนา 125 แกรมต่อตารางเมตรได้รับความนิยมสูงในการใช้งานเพื่อจัดส่งออกสินค้า สามารถวางเรียงซ้อนได้ง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ บรรจุภัณฑ์สินค้ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทหรือธุรกิจของท่านได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษห่อของขวัญ 24×36 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษห่อของขวัญ 24x36 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106530 60 x 91.5 x 0.1 6.27 5.85 5.43 5.23 4.18 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.27 5.85 5.43 5.23 4.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 91.5 x 0.1

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 250 500 1000+
กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ  11×16 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106518 40.64 x 27.94 1.19 1.11 1.06 0.85 100

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.19 1.11 1.06 0.85

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 150 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 150 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106633 40.64 x 27.94 1.43 1.33 1.28 1.02 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.43 1.33 1.28 1.02

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 175 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 175 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106644 40.64 x 27.94 1.67 1.55 1.49 1.19 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.67 1.55 1.49 1.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12×12 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12x12 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106521 30.48 x 30.48 0.98 0.91 0.87 0.70 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.87 0.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 30.48 x 30.48

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12×12 นิ้ว 150 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12x12 นิ้ว 150 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106634 30.48 x 30.48 1.17 1.09 1.05 0.84 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.17 1.09 1.05 0.84

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 30.48 x 30.48

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12×12 นิ้ว 175 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12x12 นิ้ว 175 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106645 30.48 x 30.48 1.37 1.27 1.22 0.98 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.37 1.27 1.22 0.98

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 30.48 x 30.48

กระดาษห่อสินค้า 40×48 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 40x48 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105226 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 121.92 x 0.1 8.67 8.05 7.74 6.19 100 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 8.05 7.74 6.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 121.92 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 36×48 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 36x48 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105225 91.44 x 121.92 x 0.1 7.80 7.25 6.97 5.57 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.80 7.25 6.97 5.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 36×36 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 36x36 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105224 91.44 x 91.44 x 0.1 5.85 5.43 5.23 4.18 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.85 5.43 5.23 4.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 31×43 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 31x43 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105223 78.74 x 109.22 6.02 5.59 5.37 4.30 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.02 5.59 5.37 4.30

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 78.74 x 109.22

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษห่อของขวัญ 24×36 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อของขวัญ 24x36 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105221 60 x 91.5 x 0.1 4.18 3.90 3.62 3.48 2.79 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.18 3.90 3.62 3.48 2.79

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 91.5 x 0.1

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 250 500 1000+
กระดาษห่อสินค้า 18×18 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 18x18 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105219 45.72 x 45.72 x 0.1 1.46 1.36 1.31 1.05 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.46 1.36 1.31 1.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 45.72 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 12×18 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 12x18 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105217 30.48 x 45.72 x 0.1 0.98 0.91 0.87 0.70 100

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.87 0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 45.72 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 12×12 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 12x12 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105216 30.48 x 30.48 x 0.1 0.65 0.60 0.58 0.46 100

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.65 0.60 0.58 0.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 30.48 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 11×16 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 11x16 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105215 27.94 x 40.64 x 0.1 0.79 0.74 0.71 0.57 100
จำนวน 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.79 0.74 0.71 0.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 40.64 x 0.1