กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

Showing all 13 results

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) 

ความหนา 125 แกรมต่อตารางเมตรได้รับความนิยมสูงในการใช้งานเพื่อจัดส่งออกสินค้า สามารถวางเรียงซ้อนได้ง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ บรรจุภัณฑ์สินค้ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทหรือธุรกิจของท่านได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
กระดาษห่อของขวัญ 24×36 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษห่อของขวัญ 24x36 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106530 ขนาด: 60 x 91.5 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1215

6.27 5.85 5.43 5.23 4.18
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.27 5.85 5.43 5.23 4.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60 x 91.5 x 0.1

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 251 501 1001+
กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ  11×16 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106518 ขนาด: 40.64 x 27.94 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1800

1.19 1.11 1.06 0.85
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.19 1.11 1.06 0.85

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 150 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 150 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106633 ขนาด: 40.64 x 27.94 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 2700

1.43 1.33 1.28 1.02
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.43 1.33 1.28 1.02

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 175 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11x16 นิ้ว 175 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106644 ขนาด: 40.64 x 27.94 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1980

1.67 1.55 1.49 1.19
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.67 1.55 1.49 1.19

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 40.64 x 27.94

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12×12 นิ้ว 125 แกรม(KT) กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12x12 นิ้ว 125 แกรม(KT) รหัสสินค้า: 106521 ขนาด: 30.48 x 30.48 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 270

0.98 0.91 0.87 0.70
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.87 0.70

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 30.48 x 30.48

กระดาษห่อสินค้า 40×48 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 40x48 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105226 ขนาด: 101.60 x 121.92 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 540

8.67 8.05 7.74 6.19
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 8.05 7.74 6.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 121.92 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 36×48 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 36x48 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105225 ขนาด: 91.44 x 121.92 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 270

7.80 7.25 6.97 5.57
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.80 7.25 6.97 5.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 36×36 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 36x36 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105224 ขนาด: 91.44 x 91.44 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1080

5.85 5.43 5.23 4.18
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.85 5.43 5.23 4.18

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.1

กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper Sheet)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 251 501 1001+
กระดาษห่อสินค้า 31×43 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 31x43 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105223 ขนาด: 78.74 x 109.22 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 913

6.02 5.59 5.37 4.30
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.02 5.59 5.37 4.30

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 78.74 x 109.22

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 251 501 1001+
กระดาษห่อสินค้า 18×18 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 18x18 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105219 ขนาด: 45.72 x 45.72 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 2880

1.46 1.36 1.31 1.05
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.46 1.36 1.31 1.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 45.72 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 12×18 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 12x18 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105217 ขนาด: 30.48 x 45.72 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 2610

0.98 0.91 0.87 0.70
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.98 0.91 0.87 0.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 45.72 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 12×12 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 12x12 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105216 ขนาด: 30.48 x 30.48 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 1890

0.65 0.60 0.58 0.46
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.65 0.60 0.58 0.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 30.48 x 0.1

กระดาษห่อสินค้า 11×16 นิ้ว 125 แกรม(CA) กระดาษห่อสินค้า 11x16 นิ้ว 125 แกรม(CA) รหัสสินค้า: 105215 ขนาด: 27.94 x 40.64 x 0.1 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 5490

0.79 0.74 0.71 0.57
จำนวน 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.79 0.74 0.71 0.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 40.64 x 0.1