fbpx

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

Showing all 13 results

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) 

ความหนา 125 แกรมต่อตารางเมตรได้รับความนิยมสูงในการใช้งานเพื่อจัดส่งออกสินค้า สามารถวางเรียงซ้อนได้ง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ บรรจุภัณฑ์สินค้ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทหรือธุรกิจของท่านได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT)

50+ 101+ 251+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อของขวัญ 24×36 นิ้ว 125 แกรม(KT)

รหัสสินค้า: 106530
ขนาด: 60 × 91.5 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 3177

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 50+6.27 101+5.85 251+5.43 501+5.23 1001+4.18

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT)

100+ 251+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 125 แกรม(KT)

รหัสสินค้า: 106518
ขนาด: 40.64 × 27.94 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 1800

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+1.19 251+1.11 501+1.06 1001+0.85

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 150 แกรม(KT)

รหัสสินค้า: 106633
ขนาด: 40.64 × 27.94 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 2160

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+1.43 251+1.33 501+1.28 1001+1.02

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 11×16 นิ้ว 175 แกรม(KT)

รหัสสินค้า: 106644
ขนาด: 40.64 × 27.94 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 1890

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+1.67 251+1.55 501+1.49 1001+1.19

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษคราฟท์ สีน้ำตาลธรรมชาติ 12×12 นิ้ว 125 แกรม(KT)

รหัสสินค้า: 106521
ขนาด: 30.48 × 30.48 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 5310

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+0.98 251+0.91 501+0.87 1001+0.70

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 40×48 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105226
ขนาด: 101.60 × 121.92 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 450

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+8.67 251+8.05 501+7.74 1001+6.19

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 36×48 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105225
ขนาด: 91.44 × 121.92 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 90

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+7.80 251+7.25 501+6.97 1001+5.57

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 36×36 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105224
ขนาด: 91.44 × 91.44 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 540

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+5.85 251+5.43 501+5.23 1001+4.18

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 31×43 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105223
ขนาด: 78.74 × 109.22 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 823

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+6.02 251+5.59 501+5.37 1001+4.30

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 18×18 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105219
ขนาด: 45.72 × 45.72 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 2610

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+1.46 251+1.36 501+1.31 1001+1.05

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 12×18 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105217
ขนาด: 30.48 × 45.72 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 1440

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+0.98 251+0.91 501+0.87 1001+0.70

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 12×12 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105216
ขนาด: 30.48 × 30.48 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 180

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+0.65 251+0.60 501+0.58 1001+0.46

กระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรมกระดาษห่อสินค้า ความหนา 125 แกรม

กระดาษห่อสินค้า 11×16 นิ้ว 125 แกรม(CA)

รหัสสินค้า: 105215
ขนาด: 27.94 × 40.64 × 0.1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 100 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 5040

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 100+0.79 251+0.74 501+0.71 1001+0.57