กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

แสดง 9 รายการ

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) ความหนา 125 แกรมต่อตารางเมตรได้รับความนิยมสูงในการใช้งานเพื่อจัดส่งออกสินค้า สามารถวางเรียงซ้อนได้ง่าย ช่วยประหยัดพื้นที่ บรรจุภัณฑ์สินค้ารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทหรือธุรกิจของท่านได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 40×48 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.67 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 36×48 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.80 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 36×36 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.85 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 31×43 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.02 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 24×36 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.90 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 18×18 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.46 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 12×18 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.98 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 12×12 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.65 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษห่อสินค้า 11×16 นิ้ว 125 แกรม

ขั้นต่ำ 100 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.79 / แผ่นราคารวม VAT