fbpx

กล่องกระดาษใส่อาหาร

แสดง 28 รายการ

รวมสินค้า กล่องข้าวกระดาษใส่อาหาร paper box

กล่องกระดาษใส่อาหาร

กล่องข้าวกระดาษ 600 ml ,725 ml , 2 ช่อง, 3 ช่อง, 5 ช่อง หลากหลายขนาด S, M, L กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้างและสูง 16, 26, 32, 45, 49 ออนซ์ มากมายหลายรายการ

กล่องกระดาษใส่อาหาร
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 725 ml. กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 725 ml. รหัสสินค้า: 113010203300 17.5 x 11.8 x 4.5 1.65 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17.5 x 11.8 x 4.5

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml. กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml. รหัสสินค้า: 113010203100 17 x 11 x 3.5 1.55 800
จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง size S กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง size S รหัสสินค้า: 113010301500 8 x 8 x 8.5 3.35 600

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 8 x 8.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง size M กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง size M รหัสสินค้า: 113010301600 9 x 9 x 9.5 4.43 600

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.43

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 9 x 9.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ S กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ S รหัสสินค้า: 113010201700 14.9 x 8.9 x 3.2 2.32 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.9 x 8.9 x 3.2

กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ M กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ M รหัสสินค้า: 113010201800 15.8 x 11 x 3.5 2.46 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.8 x 11 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ L กล่องกระดาษใส่อาหาร สีขาว ไซส์ L รหัสสินค้า: 113010201900 16 x 9 x 3.3 2.69 600

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.69

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16 x 9 x 3.3

กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ S กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ S รหัสสินค้า: 113010201701 14.9 x 8.9 x 3.2 2.32 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.9 x 8.9 x 3.2

กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ M กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ M รหัสสินค้า: 113010201801 15.8 x 11 x 3.5 2.46 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.8 x 11 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ L กล่องกระดาษใส่อาหาร ลายดอกไม้ ไซส์ L รหัสสินค้า: 113010201901 16 x 9 x 3.3 2.69 600
จำนวน 600
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.69

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16 x 9 x 3.3

กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง สีขาว กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง สีขาว รหัสสินค้า: 113010202000 16.3 x 11.2 x 3.4 3.46 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16.3 x 11.2 x 3.4

กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง ลายดอกไม้ กล่องกระดาษใส่อาหาร 2 ช่อง ลายดอกไม้ รหัสสินค้า: 113010202001 16.3 x 11.2 x 3.4 3.46 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16.3 x 11.2 x 3.4

กล่องกระดาษใส่อาหาร 4 ช่อง สีขาว กล่องกระดาษใส่อาหาร 4 ช่อง สีขาว รหัสสินค้า: 113010202100 15.5 x 14.8 x 3.3 4.23 500
จำนวน 500
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.23

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.5 x 14.8 x 3.3

กล่องกระดาษใส่อาหาร 5 ช่อง สีขาว กล่องกระดาษใส่อาหาร 5 ช่อง สีขาว รหัสสินค้า: 113010202200 20 x 15.5 x 3.5 5.30 400
จำนวน 400
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 15.5 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 16 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 16 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010302300 5.5 x 7.6 x 8.2 4.30 450
จำนวน 450
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 5.5 x 7.6 x 8.2

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 26 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 26 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010302400 6.7 x 8 x 10.3 5.54 450
จำนวน 450
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.54

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 6.7 x 8 x 10.3

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 32 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงสูง 32 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010302700 7 x 9 x 10.9 6.15 450
จำนวน 450
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 9 x 10.9

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 26 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 26 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010402505 8.9 x 11.1 x 6.4 4.92 450
จำนวน 450
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.92

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8.9 x 11.1 x 6.4

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 45 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 45 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010402805 12 x 15.2 x 6.4 6.78 300
จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.78

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12 x 15.2 x 6.4

กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 49 ออนซ์ กล่องกระดาษใส่อาหาร ทรงกว้าง 49 ออนซ์ รหัสสินค้า: 113010403005 14 x 19.7 x 4.8 8.40 200
จำนวน 200
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 19.7 x 4.8

กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 1400 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 1400 ml. รหัสสินค้า: 113011003600 15 x 14.6 x 3.5 3.96 300

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.96

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 14.6 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 1200 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 1200 ml. รหัสสินค้า: 113011003500 14.9 x 13.9 x 3.5 3.60 300

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.9 x 13.9 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 750 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 750 ml. รหัสสินค้า: 113011003400 13.7 x 8.9 x 3.5 1.80 800

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 13.7 x 8.9 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 600 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร ไม่มีหน้าต่าง 600 ml. รหัสสินค้า: 113011003200 12.7 x 8.4 x 3.5 1.62 800

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.62

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.7 x 8.4 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 1400 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 1400 ml. รหัสสินค้า: 113011103600 15 x 14.6 x 3.5 4.31 300

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.31

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 14.6 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 1200 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 1200 ml. รหัสสินค้า: 113011103500 14.9 x 13.9 x 3.5 3.95 300

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 300
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.9 x 13.9 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 750 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 750 ml. รหัสสินค้า: 113011103400 13.7 x 8.9 x 3.5 2.15 800

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 13.7 x 8.9 x 3.5

กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 600 ml. กล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าต่าง 600 ml. รหัสสินค้า: 113011103200 12.7 x 8.4 x 3.5 1.97 800

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 800
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.97

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.7 x 8.4 x 3.5


กล่องกระดาษใส่อาหาร โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม


กล่องกระดาษใส่อาหาร ตัวกล่องผลิตจากกระดาษคุณภาพดี สีขาว สะอาดปลอดภัยทำให้อาหารน่าทาน ใส่อาหารได้หลากหลายประเภท โดยไม่รั่วซึม คงรูป ไม่อ่อนตัวง่าย และยังรองรับการออกแบบพิมพ์ลายตามลวดลายต่างๆ ได้ดีอีกด้วย ที่สำคัญเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งกล่องกระดาษใส่อาหารมีหลากหลายแบบ ทั้งแบบแพคและแบบลัง ดังนี้

กล่องกระดาษใส่อาหาร แบบมีหน้าต่างและไม่มีหน้าต่าง มี 4 ขนาดดังนี้

 • กล่องกระดาษใส่อาหาร แบบฝาหอย ขนาด 600 ml
 • กล่องกระดาษใส่อาหาร แบบฝาหอย ขนาด 750ml
 • กล่องกระดาษใส่อาหาร แบบฝาหอย ขนาด 1200ml
 • กล่องกระดาษใส่อาหาร แบบฝาหอย ขนาด 1400ml

กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งช่อง

 • กล่องข้าวกระดาษ 2 ช่อง
 • กล่องข้าวกระดาษ 4 ช่อง
 • กล่องข้าวกระดาษ 5 ช่อง

กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามขนาด

 • กล่องข้าวกระดาษขนาด S
 • กล่องข้าวกระดาษขนาด M
 • กล่องข้าวกระดาษขนาด L

กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามทรงกว้าง

 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 26 ออนซ์
 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 45 ออนซ์
 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงกว้างขนาด 49 ออนซ์

กล่องข้าวกระดาษแบบแบ่งตามทรงสูง

 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 16 ออนซ์
 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 26 ออนซ์
 • กล่องอาหารพร้อมทานทรงสูงขนาด 32 ออนซ์