fbpx

แสดง 20 รายการ

โรงงานผลิตกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์

กล่องพัสดุ กล่องเก็บสินค้า

ขายส่งกล่องกระดาษ จากโรงงานผลิตกล่องพัสดุลูกฟูก สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT) เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I แข็งแรง ทนทาน สำหรับบรรจุแพ็คสินค้า ส่งพัสดุ ส่งของออนไลน์ น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.50 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿1.70 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.35 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿2.30 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿3.40 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.25 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.60 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.40 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.15 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.10 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.00 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.95 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.60 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.40 / ชิ้นราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿11.85 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿11.45 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿29.85 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿44.00 / กล่องราคารวม VAT
ขั้นต่ำ 10 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿53.00 / กล่องราคารวม VAT