fbpx

แสดง 19 รายการ

กล่องพิซซ่า โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ banner

กล่องพิซซ่า

สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา กล่องพิซซ่ามีขนาดตั้งแต่ 6,8,9,10,12,14,16 และ 18 นิ้ว

กล่องพิซซ่า
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. รหัสสินค้า: 105297 17 x 17 x 3.7 4.06 3.37 3.21 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.06 3.37 3.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 17 x 3.7

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108865 20.3 x 19.9 x 4.5 4.97 4.75 4.52 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.97 4.75 4.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.3 x 19.9 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว 25.4 x 25 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว 25.4 x 25 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108866 25.4 x 25 x 4.5 6.92 6.60 6.29 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.92 6.60 6.29

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 25 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108884 30.5 x 30.1 x 4.5 9.20 8.78 8.37 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.20 8.78 8.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.5 x 30.1 x 4.5

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. รหัสสินค้า: 106105 34.5 x 34.5 x 4 15.75 13.13 11.66 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.75 13.13 11.66

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 34.5 x 34.5 x 4

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108867 40.6 x 40.2 x 45 16.97 13.33 12.70 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.97 13.33 12.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.6 x 40.2 x 45

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108868 45.7 x 45.3 x 4.5 17.05 16.28 15.50 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.05 16.28 15.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.7 x 45.3 x 4.5

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. รหัสสินค้า: 105298 24.7 x 24.7 x 5.3 8.31 6.90 6.57 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.31 6.90 6.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 24.7 x 24.7 x 5.3

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. รหัสสินค้า: 105299 32.6 x 32.6 x 5.0 14.00 11.21 10.19 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.00 11.21 10.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 32.6 x 32.6 x 5.0

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว รหัสสินค้า: 105308 15.2 x 15.2 x 0.3 1.17 0.91 0.83 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.17 0.91 0.83

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.2 x 15.2 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว รหัสสินค้า: 108854 19.5 x 19.5 1.49 1.28 1.07 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.49 1.28 1.07

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 19.5 x 19.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105416 23.7 x 23.7 x 0.3 1.86 1.45 1.32 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.86 1.45 1.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 23.7 x 23.7 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105310 31 x 32 x 0.3 3.10 2.42 2.20 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.10 2.42 2.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 31 x 32 x 0.3

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 106513 23.7 x 23.7 2.04 1.54 1.43 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.04 1.54 1.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 23.7 x 23.7

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว รหัสสินค้า: 108852 24.5 x 24.5 3.08 2.66 2.42 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.08 2.66 2.42

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24.5 x 24.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106514 31 x 31 3.19 2.53 2.37 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.19 2.53 2.37

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว รหัสสินค้า: 106515 35.5 x 35.5 3.30 2.70 2.51 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30 2.70 2.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 35.5 x 35.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว รหัสสินค้า: 108858 39.5 x 39.5 4.63 4.25 3.86 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.63 4.25 3.86

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 39.5 x 39.5

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว รหัสสินค้า: 108856 44.5 x 44.5 4.73 4.73 4.30 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.73 4.73 4.30

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 44.5 x 44.5


โรงงานหงส์ไทยฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง Hong Thai food packaging

ประโยชน์

กล่องพิซซ่านอกจากใส่พิซซ่าแล้ว สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา ในหมวดประเภทสินค้าสามารถใส่แพ็คเสื้อผ้ายีนต์ เสื้อหนัง ชุดเซตเด็ก ผ้าขนหนู ได้เช่นกันค่ะ ผลิตจากกล่องไดคัทขึ้นรูป กระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาลนวล (KI) ความหนาไม่เกิน 1.7 มม. น้ำหนักเบา กระดาษรองอาหารทำจากกระดาษคราฟท์สีขาวลอน กันน้ำกันน้ำมันได้ดี ผลิตจากโรงงานโดยตรง

วีดีโอแนะนำ

รีวิวลูกค้าใช้

รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า
รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า