fbpx

แสดง 16 รายการ

กล่องพิซซ่า ลด 10%

กล่องพิซซ่า

สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา กล่องพิซซ่ามีขนาดตั้งแต่ 6,8,9,12 ,14 และ 18 นิ้ว

 

กล่องพิซซ่า
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้าง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 501 1001+
กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 10 นิ้ว รหัสสินค้า: 108852 24.5 x 24.5 2.80 2.42 2.20 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.80 2.42 2.20

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24.5 x 24.5

กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว รหัสสินค้า: 108858 39.5 x 39.5 4.21 3.86 3.51 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.21 3.86 3.51

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 39.5 x 39.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 8 นิ้ว 20.3 x 19.9 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108865 20.3 x 19.9 x 4.5 4.26 4.07 3.87 50
จำนวน 50 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.26 4.07 3.87

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.3 x 19.9 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 30.5 x 30.1 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108884 30.5 x 30.1 x 4.5 7.88 7.52 7.17 50
จำนวน 50 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.88 7.52 7.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.5 x 30.1 x 4.5

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.2 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108867 40.6 x 40.2 x 45 12.57 12.00 11.43‬ 50
จำนวน 50 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.57 12.00 11.43‬

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.6 x 40.2 x 45

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม. กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.3 x 4.5 ซม. รหัสสินค้า: 108868 45.7 x 45.3 x 4.5 15.34 14.65 13.95 50
จำนวน 50 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.34 14.65 13.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.7 x 45.3 x 4.5

กล่องพิซซ่า
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 251 501 1001+
กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 6 นิ้ว 17 x 17 x 3.7 ซม. รหัสสินค้า: 105297 17 x 17 x 3.7 3.38 3.07 2.94 2.80 2.67 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.38 3.07 2.94 2.80 2.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 17 x 3.7

กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 9 นิ้ว 24.7 x 24.7 x 5.3 ซม. รหัสสินค้า: 105298 24.7 x 24.7 x 5.3 7.47 6.79 6.50 6.21 5.91 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.47 6.79 6.50 6.21 5.91

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 24.7 x 24.7 x 5.3

กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม. รหัสสินค้า: 105299 32.6 x 32.6 x 5.0 12.91 11.74 11.00 10.09 9.17 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.91 11.74 11.00 10.09 9.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 32.6 x 32.6 x 5.0

กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. กล่องพิซซ่า ขนาด 14 นิ้ว 34.5 x 34.5 x 4 ซม. รหัสสินค้า: 106105 34.5 x 34.5 x 4 13.50 13.18 12.51 11.25‬ 9.99‬ 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.50 13.18 12.51 11.25‬ 9.99‬

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 34.5 x 34.5 x 4

กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว รหัสสินค้า: 105308 15.2 x 15.2 x 0.3 1.06 0.99 0.96 0.83 0.75 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.06 0.99 0.96 0.83 0.75

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.2 x 15.2 x 0.3

กระดาษรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105416 23.7 x 23.7 x 0.3 1.69 1.58 1.54 1.32 1.20 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.69 1.58 1.54 1.32 1.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 23.7 x 23.7 x 0.3

กระดาษรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105310 31 x 32 x 0.3 2.82 2.64 2.56 2.20 2.00 50
จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.82 2.64 2.56 2.20 2.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 31 x 32 x 0.3

กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 9 นิ้ว รหัสสินค้า: 106513 1.85 1.65 1.60 1.40 1.30 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.85 1.65 1.60 1.40 1.30

ขนาด กว้างxยาว(cm):

กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว รหัสสินค้า: 106514 31 x 31 2.90 2.65 2.60 2.30 2.15 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 251 500 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.90 2.65 2.60 2.30 2.15

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 31 x 31

กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว กระดาษรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว รหัสสินค้า: 106515 3.00 2.86 2.75 2.45 2.28 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.00 2.86 2.75 2.45 2.28

ขนาด กว้างxยาว(cm):


โรงงานผลิตกล่องพิซซ่า
โรงงานผลิตกล่องพิซซ่า

ประโยชน์

กล่องพิซซ่านอกจากใส่พิซซ่าแล้ว สามารถใส่อาหาร เช่น กุ้งเผา ปูเผา แหนมเมือง ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ปลาเผา ในหมวดประเภทสินค้าสามารถใส่แพ็คเสื้อผ้ายีนต์ เสื้อหนัง ชุดเซตเด็ก ผ้าขนหนู ได้เช่นกันค่ะ ผลิตจากกล่องไดคัทขึ้นรูป กระดาษลูกฟูกลอน E สีน้ำตาลนวล (KI) ความหนาไม่เกิน 1.7 มม. น้ำหนักเบา กระดาษรองอาหารทำจากกระดาษคราฟท์สีขาวลอน กันน้ำกันน้ำมันได้ดี ผลิตจากโรงงานโดยตรง

วีดีโอแนะนำ

รีวิวลูกค้าใช้

รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า
รีวิว การใช้งานกล่องพิซซ่า