กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

Showing all 11 results

hong thai factory name banner

กระดาษคราฟท์ขนาด B5

มีขนาด(ยxก) 25 x 17.60 cm มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 % ***สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 101 251 501 1001+
ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด B5 เกรด CA125 ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด B5 เกรด CA125 รหัสสินค้า: 106603 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 225

0.45 0.42 0.39 0.38 0.30
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.45 0.42 0.39 0.38 0.30

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI125 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI125 รหัสสินค้า: 106605 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 4455

0.54 0.50 0.46 0.45 0.36
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.54 0.50 0.46 0.45 0.36

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI150 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI150 รหัสสินค้า: 106702 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 900

0.64 0.60 0.56 0.54 0.43
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.64 0.60 0.56 0.54 0.43

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI185 กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI185 รหัสสินค้า: 106703 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 450

0.79 0.74 0.69 0.66 0.53
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.79 0.74 0.69 0.66 0.53

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA125 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA125 รหัสสินค้า: 106606 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 450

0.58 0.54 0.50 0.48 0.38
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.58 0.54 0.50 0.48 0.38

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA150 รหัสสินค้า: 106704 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 450

0.69 0.65 0.60 0.58 0.46
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.69 0.65 0.60 0.58 0.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA185 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA185 รหัสสินค้า: 106705 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 450

0.85 0.80 0.74 0.71 0.57
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.85 0.80 0.74 0.71 0.57

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด B5 เกรด KS170 กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด B5 เกรด KS170 รหัสสินค้า: 106607 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 405

0.90 0.84 0.78 0.75 0.60
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.90 0.84 0.78 0.75 0.60

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT125 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT125 รหัสสินค้า: 106604 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 45

0.49 0.46 0.43 0.41 0.33
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.49 0.46 0.43 0.41 0.33

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT150 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT150 รหัสสินค้า: 106700 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 540

0.59 0.55 0.51 0.49 0.40
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.59 0.55 0.51 0.49 0.40

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT175 กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT175 รหัสสินค้า: 106701 ขนาด: 25 x 17.60 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น

มีสินค้าอยู่ 405

0.69 0.65 0.60 0.58 0.46
จำนวน 50 101 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.69 0.65 0.60 0.58 0.46

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 17.60