กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

แสดง 11 รายการ

กระดาษคราฟท์ขนาด B5 มีขนาด(ยxก) 9.84 x 6.93 นิ้ว มีเกรดกระดาษใหเลือกถึง 5 เกรดคือ CA(ผิวกระดาษ) , KT(สีน้ำตาลธรรมชาติ) , KS(สีขาว) , KA (สีน้ำตาลทอง) และ KI (สีครีม) กระดาษย่อยสลายได้ 100 % **สอบถามก่อนการสั่งซื้อ เนื่องจากระยะเวลาผลิตสินค้า 3-5 วัน

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

ผิวกระดาษคราฟท์สีน้ำตาล ขนาด B5 เกรด CA125

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.45 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI125

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.54 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI150

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.64 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีครีม ขนาด B5 เกรด KI185

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.79 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA125

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.58 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA150

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.69 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลทอง ขนาด B5 เกรด KA185

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.85 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีขาว ขนาด B5 เกรด KS170

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.90 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT125

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.49 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT150

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.59 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษคราฟท์ ขนาด B5

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลธรรมชาติ ขนาด B5 KT175

ขนาด 25 × 17.60 cm
ขั้นต่ำ 50 แผ่นราคาเริ่มต้นที่ ฿0.69 / แผ่นราคารวม VAT