fbpx

แสดง 4 รายการ

กล่องไดคัท โรงงานผลิตกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์

กล่องไดคัท

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด 25x13x11.5 ซม., กล่องใส่อาหารทะเล ขนาด 35x19x6 ซม.

กล่องไดคัท

กล่องใส่อาหารทะเล Size S ขนาด 35x19x6 ซม.

ขนาด 35 × 19 × 6 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.04 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท

กล่องใส่อาหารทะเล Size M ขนาด 35x23x6 ซม.

ขนาด 35 × 23 × 6 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿8.80 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท

กล่องใส่อาหารทะเล Size L ขนาด 38x18x11.5 ซม.

ขนาด 38 × 18 × 11.5 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿14.65 / กล่องราคารวม VAT

กล่องไดคัท

กล่องไดคัทหูช้าง ขนาด 25x13x11.5 ซม.

ขนาด 25 × 13 × 11.5 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ ฿12.00 / กล่องราคารวม VAT