fbpx

กล่องรองเท้าสีน้ำตาล No.1

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ / กล่องราคารวม VAT

กล่องสีน้ำตาลธรรมชาติ กล่องไดคัทลอน E
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 31.7×18.9×4
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 30.5×18.3×11
น้ำหนักกล่อง (กรัม) : –