fbpx

กล่องรองเท้าสีน้ำตาล No.4

ขั้นต่ำ 50 กล่องราคาเริ่มต้นที่ / กล่องราคารวม VAT

กล่องสีน้ำตาลธรรมชาติ กล่องไดคัทลอน E
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 37.1×20.7×4
ขนาดฝา(เซนติเมตร) : 36.1×20.3×13.5
น้ำหนักกล่อง (กรัม) : –