กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก.

ราคาเริ่มต้นที่ / กล่องราคารวม VAT

กล่องผลไม้รวม กล่องไดคัท สำหรับ 1 กก. สีขาว(KS) ผลิตจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
น้ำหนักกล่อง (กรัม) : 

หมวดหมู่: