fbpx

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

แสดง 26 รายการ

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ราคาเริ่มต้นที่ 9.25 บาท/แผ่น

แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ควาหนาของกระดาษลูกฟูก 6 มม. ขนาดตั้งแต่ 15 นิ้ว ถึง 60 นิ้ว แต่ละลอนมีการการใช้งานที่แตกต่างกันไป

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 15x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106430 38 x 61 x 0.60 9.25 8.33 7.57 6.94 6.40 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.25 8.33 7.57 6.94 6.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 16x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106431 40 x 61 x 0.60 9.87 8.88 8.07 7.40 6.83 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.87 8.88 8.07 7.40 6.83

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 18x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106433 45 x 61 x 0.60 11.10 9.99 9.08 8.33 7.68 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.10 9.99 9.08 8.33 7.68

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106435 45.72 x 76.2 x 0.60 15.42 13.88 12.61 11.56 10.67 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.42 13.88 12.61 11.56 10.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 76.2 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 20x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106434 50 x 61 x 0.60 12.33 11.10 10.09 9.25 8.54 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.33 11.10 10.09 9.25 8.54

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106436 55 x 61 x 0.60 13.57 12.21 11.10 10.18 9.39 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.57 12.21 11.10 10.18 9.39

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 22x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106443 55.88 x 76.20 x 0.60 16.96 15.26 13.88 12.72 11.74 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.96 15.26 13.88 12.72 11.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106445 61 x 61 x 0.60 14.80 13.32 12.11 11.10 10.25 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.80 13.32 12.11 11.10 10.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106447 60.96 x 76.20 x 0.60 18.50 16.65 15.14 13.88 12.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.65 15.14 13.88 12.81

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106449 รับสินค้าเองที่โรงงาน 61 x 91 x 0.60 22.20 19.98 18.16 16.65 15.37 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.20 19.98 18.16 16.65 15.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 24x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106450 รับสินค้าเองที่โรงงาน 61 x 121 x 0.60 29.60 26.64 24.22 22.20 20.49 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.60 26.64 24.22 22.20 20.49

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 61 x 121 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 26x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106451 66 x 61 x 0.60 16.03 14.43 13.12 12.03 11.10 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.03 14.43 13.12 12.03 11.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106452 76.20 x 60.96 x 0.60 18.50 16.65 15.14 13.88 12.81 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.50 16.65 15.14 13.88 12.81

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 60.96 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106453 76.20 x 76.20 x 0.60 23.13 20.81 18.92 17.34 16.01 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.13 20.81 18.92 17.34 16.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 76.20 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106456 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76 x 91 x 0.65 27.75 24.98 22.70 20.81 19.21 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.75 24.98 22.70 20.81 19.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76 x 91 x 0.65

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 30x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106457 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76 x 122 x 0.60 37.00 33.30 30.27 27.75 25.62 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
37.00 33.30 30.27 27.75 25.62

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106458 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 61 x 0.60 22.20 19.98 18.16 16.65 15.37 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
22.20 19.98 18.16 16.65 15.37

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106461 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 76 x 0.60 27.75 24.98 22.70 20.81 19.21 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.75 24.98 22.70 20.81 19.21

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 76 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น ลอน BC ขนาด 36x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106462 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 91 x 0.60 33.30 29.97 27.25 24.98 23.05 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
33.30 29.97 27.25 24.98 23.05

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 36x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106463 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91 x 122 x 0.60 44.40 39.96 36.33 33.30 30.74 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.40 39.96 36.33 33.30 30.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106465 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 61 x 0.60 24.67 22.20 20.18 18.50 17.08 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.67 22.20 20.18 18.50 17.08

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 61 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106466 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 76 x 0.60 30.83 27.75 25.23 23.13 21.35 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.83 27.75 25.23 23.13 21.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 76 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106467 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 91 x 0.60 37.00 33.30 30.27 27.75 25.62 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
37.00 33.30 30.27 27.75 25.62

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 91 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 40x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106468 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 122 x 0.60 49.33 44.40 40.36 37.00 34.15 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
49.33 44.40 40.36 37.00 34.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 122 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48x48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106469 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101 x 101 x 0.60 59.20 53.28 48.44 44.40 40.98 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
59.20 53.28 48.44 44.40 40.98

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101 x 101 x 0.60

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 5 ชั้นลอน BC ขนาด 48x60 นิ้ว รหัสสินค้า: 106470 รับสินค้าเองที่โรงงาน 152 x 101 x 0.60 74.00 66.60 60.55 55.50 51.23 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
74.00 66.60 60.55 55.50 51.23

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 152 x 101 x 0.60