แสดง 41–51 จาก 51 รายการ

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿3.50 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.45 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿6.35 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿8.35 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿5.95 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿7.75 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿12.45 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿12.05 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 10 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿30.45 / ชิ้นราคารวม VAT

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส)

ขั้นต่ำ 10 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿54.00 / ชิ้นราคารวม VAT

ขั้นตอนการผลิตกล่องไปรษณีย์ ไดคัท

ขนาดกล่องไปรษณีย์ ยอดนิยมขายดีมากกว่า 20 ขนาด

  • กล่องไปรษณีย์ขายดียอดนิยม มีเบอร์ 00(AAA), 0(AA), A+6, A(เบอร์ ก), 2A, B(เบอร์ ข), 2B, B+7 , C(เบอร์ ค), CD, C+9 , D(เบอร์ ง), D+11, D7, E(เบอร์ จ), F, G, H, H(แบบ 5 ชั้นแข็งแรง), I
  • กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว ขนาด Kerry Size Mini, S, S+, M, M+, L