fbpx

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

แสดง 35 รายการ

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน RSC Box สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 250 500 1000+
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106288 14 x 9.75 x 6 1.65 1.62 1.58 1.52 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65 1.62 1.58 1.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106280 17 x 11 x 6 1.95 1.91 1.87 1.76 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95 1.91 1.87 1.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106278 20 x 14 x 6 2.60 2.55 2.50 2.45 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.60 2.55 2.50 2.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 108372 19 x 12 x 14 3.55 3.48 3.41 3.36 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106273 20 x 14 x 12 3.65 3.58 3.50 3.45 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.65 3.58 3.50 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106272 25 x 17 x 9 3.55 3.48 3.41 3.38 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.38

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106271 25 x 17 x 16 4.75 4.66 4.56 4.50 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106270 25 x 17 x 18 4.95 4.85 4.75 4.70 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.95 4.85 4.75 4.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106269 30 x 20 x 11 4.75 4.66 4.56 4.51 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106262 15 x 15 x 15 3.50 3.43 3.36 3.26 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36 3.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106268 30 x 20 x 20 6.45 6.32 6.19 6.10 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.45 6.32 6.19 6.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106267 35 x 22 x 14 6.35 6.22 6.10 6.01 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.35 6.22 6.10 6.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106266 35 x 22 x 9 5.95 5.83 5.71 5.65 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.95 5.83 5.71 5.65

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106254 35 x 22 x 25 8.35 8.18 8.02 7.99 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.35 8.18 8.02 7.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106260 40 x 24 x 17 7.75 7.60 7.45 7.44 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.75 7.60 7.45 7.44

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 24 x 17

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106259 45 x 30 x 20 12.45 12.20 11.95 11.85 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.45 12.20 11.95 11.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 30 x 20

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106258 36 x 31 x 36 12.05 11.81 11.57 11.46 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.05 11.81 11.57 11.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 36

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106248 45 x 41 x 35 30.45 30.04 29.63 29.55 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63 29.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104852 14 x 9.75 x 6 1.65 1.62 1.58 1.52 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65 1.62 1.58 1.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104861 20 x 14 x 12 3.65 3.58 3.50 3.45 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.65 3.58 3.50 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104854 19 x 12 x 14 3.55 3.48 3.41 3.36 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104865 25 x 17 x 9 3.55 3.48 3.41 3.38 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41 3.38

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104883 25 x 17 x 16 4.75 4.66 4.56 4.50 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104887 30 x 20 x 11 4.75 4.66 4.56 4.51 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56 4.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104873 15 x 15 x 15 3.50 3.43 3.36 3.26 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36 3.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104867 30 x 20 x 20 6.45 6.32 6.19 6.10 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.45 6.32 6.19 6.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104869 35 x 22 x 14 6.35 6.22 6.10 6.01 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.35 6.22 6.10 6.01

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104889 35 x 22 x 25 8.35 8.18 8.02 7.99 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.35 8.18 8.02 7.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104871 35 x 22 x 9 5.95 5.83 5.71 5.65 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.95 5.83 5.71 5.65

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104875 40 x 24 x 17 7.75 7.60 7.45 7.44 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.75 7.60 7.45 7.44

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 24 x 17

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104877 45 x 30 x 20 12.45 12.20 11.95 11.85 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.45 12.20 11.95 11.85

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 30 x 20

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104879 36 x 31 x 26 12.05 11.81 11.57 11.46 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.05 11.81 11.57 11.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 26

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104881 45 x 41 x 35 45.00 44.30 43.60 43.40 10
จำนวน 10 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
45.00 44.30 43.60 43.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104893 45 x 41 x 35 30.45 30.04 29.63 29.55 25
จำนวน 25 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63 29.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104847 55 x 45 x 40 54.00 53.12 52.24 52.00 10
จำนวน 10 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
54.00 53.12 52.24 52.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40


ขายกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์ สำหรับส่งของเป็นไซส์มาตราฐานสำหรับไปรษณีย์ไทย ให้กับคนขายของออนไลน์และคนทั่วไป มีทั้งหมด 22 ขนาดคือ เบอร์ 00 0 A B C D E F G H ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท หงษ์ไทยบรรุภัณฑ์ สนใจกล่องแบบไหนสอบถามเข้ามาได้ค่ะ

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า กล่องไปรษรีย์ ฝาชน มีจ่าหน้า สีน้ำตาลทอง 20 ขนาด