fbpx

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

Showing all 21 results

รวมสินค้า กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาลทอง KA Banner

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน RSC Box สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT)

25+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106288
ขนาด: 14 × 9.75 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 5530

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+1.65 501+1.62 1001+1.58

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106267
ขนาด: 35 × 22 × 14 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 25

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+7.40 501+7.20 1001+6.90

กล่องเบอร์ H 55x45x40 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 104893
ขนาด: 45 × 41 × 35 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 80

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+30.45 501+30.04 1001+29.63

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106248
ขนาด: 45 × 41 × 35 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+30.45 501+30.04 1001+29.63

สินค้ารอผลิต
กล่องไปรษณีย์ เบอร์ G

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106258
ขนาด: 36 × 31 × 36 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 639

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+12.05 501+11.81 1001+11.57

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) 2

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106259
ขนาด: 45 × 30 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1118

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+12.45 501+12.20 1001+11.95

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106260
ขนาด: 40 × 24 × 17 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 21

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+7.75 501+7.60 1001+7.45

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) 1

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106254
ขนาด: 35 × 22 × 25 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+8.35 501+8.18 1001+8.02

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106266
ขนาด: 35 × 22 × 9 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 6

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+7.00 501+6.80 1001+6.50

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106268
ขนาด: 30 × 20 × 20 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 111

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+6.45 501+6.32 1001+6.19

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106280
ขนาด: 17 × 11 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 6435

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+1.95 501+1.91 1001+1.87

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) 1

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106262
ขนาด: 15 × 15 × 15 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 13

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+3.50 501+3.43 1001+3.36

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106269
ขนาด: 30 × 20 × 11 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 1365

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+4.75 501+4.66 1001+4.56

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106270
ขนาด: 25 × 17 × 18 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 180

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+4.95 501+4.85 1001+4.75

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106271
ขนาด: 25 × 17 × 16 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 888

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+4.75 501+4.66 1001+4.56

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106272
ขนาด: 25 × 17 × 9 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 4

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+3.55 501+3.48 1001+3.41

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106273
ขนาด: 20 × 14 × 12 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 16

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+3.65 501+3.58 1001+3.50

กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 108372
ขนาด: 19 × 12 × 14 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 4236

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+3.55 501+3.48 1001+3.41

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106278
ขนาด: 20 × 14 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 4162

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+2.60 501+2.55 1001+2.50

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT)

10+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องเบอร์ H 55x45x40 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 104881
ขนาด: 45 × 41 × 35 cm
สั่งขั้นต่ำ: 10 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 9

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 10+45.00 501+44.30 1001+43.60

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส)

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 104847
ขนาด: 55 × 45 × 40 cm
สั่งขั้นต่ำ: 10 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 409

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 10+54.00 501+53.12 1001+52.24


honthai factory banner 1080x350 ขายกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์ สำหรับส่งของเป็นไซส์มาตราฐานสำหรับไปรษณีย์ไทย ให้กับคนขายของออนไลน์และคนทั่วไป มีทั้งหมด 20 ขนาดคือ เบอร์ 00 0 A B C D E F G H ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท หงษ์ไทยบรรุภัณฑ์ สนใจกล่องแบบไหนสอบถามเข้ามาได้ค่ะ

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า กล่องไปรษณีย์ ฝาชน มีจ่าหน้า สีน้ำตาลทอง 20 ขนาด

banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ