กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)

Showing all 21 results

รวมสินค้า กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาลทอง KA Banner

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน RSC Box สีน้ำตาลทอง(KA) มีจ่าหน้า

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน (น้ำตาลทอง KA)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 501 1001+
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106288 ขนาด: 14 x 9.75 x 6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 285

1.65 1.62 1.58
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.65 1.62 1.58

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106280 ขนาด: 17 x 11 x 6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 216

1.95 1.91 1.87
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.95 1.91 1.87

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106278 ขนาด: 20 x 14 x 6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

2.60 2.55 2.50
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.60 2.55 2.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

สินค้ารอการผลิต

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 108372 ขนาด: 19 x 12 x 14 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 5074

3.55 3.48 3.41
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106273 ขนาด: 20 x 14 x 12 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 598

3.65 3.58 3.50
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.65 3.58 3.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106272 ขนาด: 25 x 17 x 9 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 4635

3.55 3.48 3.41
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.55 3.48 3.41

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106271 ขนาด: 25 x 17 x 16 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 2725

4.75 4.66 4.56
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106270 ขนาด: 25 x 17 x 18 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 4

4.95 4.85 4.75
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.95 4.85 4.75

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106269 ขนาด: 30 x 20 x 11 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 3118

4.75 4.66 4.56
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.75 4.66 4.56

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106262 ขนาด: 15 x 15 x 15 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 1813

3.50 3.43 3.36
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106268 ขนาด: 30 x 20 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 2047

6.45 6.32 6.19
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.45 6.32 6.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106267 ขนาด: 35 x 22 x 14 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 378

7.40 7.20 6.90
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.40 7.20 6.90

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106266 ขนาด: 35 x 22 x 9 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 1918

7.00 6.80 6.50
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.00 6.80 6.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106254 ขนาด: 35 x 22 x 25 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 1254

8.35 8.18 8.02
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.35 8.18 8.02

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106260 ขนาด: 40 x 24 x 17 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 493

7.75 7.60 7.45
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.75 7.60 7.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 24 x 17

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106259 ขนาด: 45 x 30 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 58

12.45 12.20 11.95
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.45 12.20 11.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 30 x 20

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106258 ขนาด: 36 x 31 x 36 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 603

12.05 11.81 11.57
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.05 11.81 11.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 36

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 106248 ขนาด: 45 x 41 x 35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 112

30.45 30.04 29.63
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104881 ขนาด: 45 x 41 x 35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 243

45.00 44.30 43.60
จำนวน 10 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
45.00 44.30 43.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104893 ขนาด: 45 x 41 x 35 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 310

30.45 30.04 29.63
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.45 30.04 29.63

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104847 ขนาด: 55 x 45 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 454

54.00 53.12 52.24
จำนวน 10 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
54.00 53.12 52.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40


honthai factory banner 1080x350 ขายกล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูกกล่องไปรษณีย์ สำหรับส่งของเป็นไซส์มาตราฐานสำหรับไปรษณีย์ไทย ให้กับคนขายของออนไลน์และคนทั่วไป มีทั้งหมด 20 ขนาดคือ เบอร์ 00 0 A B C D E F G H ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท หงษ์ไทยบรรุภัณฑ์ สนใจกล่องแบบไหนสอบถามเข้ามาได้ค่ะ

ชมวีดีโอนำเสนอสินค้า กล่องไปรษณีย์ ฝาชน มีจ่าหน้า สีน้ำตาลทอง 20 ขนาด

banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ