fbpx

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก

แสดง 22 รายการ

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก RSC Box

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องใส่ไข่เค็ม สำหรับ 6 ฟอง

ขนาด 16.5 × 10.2 × 11.4 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿3.23 / กล่อง

กล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องใส่ไข่เค็ม สำหรับ 13 ฟอง

ขนาด 19.1 × 14 × 15.4 cm
ขั้นต่ำ 50 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿4.54 / กล่อง
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿1.50 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿1.70 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿3.35 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿2.30 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿3.40 / กล่อง
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿3.25 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿4.60 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿4.40 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿4.40 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿3.15 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿6.10 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿6.00 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿7.95 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿5.60 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿7.40 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿11.85 / ชิ้น
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿11.45 / กล่อง
ขั้นต่ำ 25 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿29.85 / กล่อง
ขั้นต่ำ 10 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿44.00 / กล่อง
ขั้นต่ำ 10 กล่องราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ฿53.00 / กล่อง