กล่องไปรษณีย์ ไม่มีจ่าหน้า

แสดง 20 รายการ

กล่องกระดาษลูกฟูก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
กว้างxยาวxสูง
ราคาต่อ (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105267 14 x 9.75 x 6 1.50 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.50

กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 17x11x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105264 17 x 11 x 6 1.70 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.70

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105262 20 x 14 x 12 3.35 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105269 20 x 14 x 6 2.30 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.30

กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 20x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 108747 20 x 12 x 14 3.40 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105266 25 x 17 x 9 3.25 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.25

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105276 25 x 17 x 18 4.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105261 25 x 17 x 16 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105271 30 x 20 x 11 4.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.40

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105273 15 x 15 x 15 3.15 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105281 30 x 20 x 20 6.10 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.10

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105270 35 x 22 x 14 6.00 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.00

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105275 35 x 22 x 25 7.95 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.95

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105263 35 x 22 x 9 5.60 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.60

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105280 40 x 24 x 17 7.40 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.40

กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ F 45x30x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105278 45 x 30 x 20 11.85 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.85

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105279 36 x 31 x 26 11.45 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.45

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105282 45 x 41 x 35 29.85 25
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.85

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105284 45 x 41 x 35 44.00 10
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.00

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 105283 55 x 45 x 40 53.00 10
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.00