fbpx

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC

แสดง 19 รายการ

รวมสินค้า กล่องไปรษณีย์ สีน้ำตาลธรรมชาติ Kt banner

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน RSC Box สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า มี FSC

กล่องไปรษณีย์ เบอร์ 00,0,2A,A+6,A,2B,B,B+7,C,CD,C+9,D,D7,D+11,E,F,G,H และ I ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูกจากโรงงานโดยตรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

กล่องไปรษณีย์ ฝาชน สีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) มีจ่าหน้า FSC
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 251 501 1001+
กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14×9.75×6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 00 (AAA) 14x9.75x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104848 14 x 9.75 x 6 1.55 1.52 1.49 1.45 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.55 1.52 1.49 1.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14 x 9.75 x 6

กล่องเบอร์ 0 (AA) 11x17x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 0 (AA) 11x17x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104905 17 x 11 x 6 1.80 1.76 1.73 1.68 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.80 1.76 1.73 1.68

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 11 x 6

กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A+6 20x14x12 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104860 20 x 14 x 12 3.50 3.43 3.36 3.33 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.50 3.43 3.36 3.33

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 12

กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ A(ก) 20x14x6 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104862 20 x 14 x 6 2.45 2.40 2.35 2.33 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.45 2.40 2.35 2.33

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20 x 14 x 6

กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2A 19x12x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104853 19 x 12 x 14 3.40 3.33 3.26 3.20 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.33 3.26 3.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 12 x 14

กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B(ข) 25x17x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104864 25 x 17 x 9 3.40 3.33 3.26 3.22 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.40 3.33 3.26 3.22

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 9

กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ 2B 25x17x18 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104884 25 x 17 x 18 4.80 4.70 4.61 4.40 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.80 4.70 4.61 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 18

กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ B+7 25x17x16 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104882 25 x 17 x 16 4.60 4.51 4.42 4.40 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60 4.51 4.42 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25 x 17 x 16

กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C(ค) 30x20x11 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104886 30 x 24 x 11 4.60 4.51 4.42 4.40 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.60 4.51 4.42 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 24 x 11

กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ CD 15x15x15 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104872 15 x 15 x 15 3.35 3.28 3.22 3.10 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.35 3.28 3.22 3.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15 x 15 x 15

กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ C+9 30x20x20 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104866 30 x 20 x 20 6.30 6.17 6.05 6.00 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.30 6.17 6.05 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30 x 20 x 20

กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D(ง) 35x22x14 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104868 35 x 22 x 14 6.20 6.08 5.95 5.80 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.20 6.08 5.95 5.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 14

กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D+11 35x22x25 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104888 35 x 22 x 25 8.15 7.99 7.82 7.64 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.15 7.99 7.82 7.64

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 25

กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ D7 35x22x9 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104870 35 x 22 x 9 5.80 5.68 5.57 5.50 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.80 5.68 5.57 5.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35 x 22 x 9

กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ E(จ) 40x24x17 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104874 40 x 25 x 17 7.60 7.45 7.30 7.15 25
จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.60 7.45 7.30 7.15

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 25 x 17

กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ G 36x31x26 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104878 36 x 31 x 26 11.75 11.52 11.28 11.14 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.75 11.52 11.28 11.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 36 x 31 x 26

กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ H 45x41x35 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104892 45 x 41 x 35 30.15 29.75 29.34 29.24 25

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 25 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.15 29.75 29.34 29.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส). กล่องเบอร์ H(ลูกฟูก 5 ชั้น) 45x41x35 cm (ยxกxส). รหัสสินค้า: 104880 45 x 41 x 35 44.50 43.81 43.12 43.00 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.50 43.81 43.12 43.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45 x 41 x 35

กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) กล่องเบอร์ I 55x45x40 cm (ยxกxส) รหัสสินค้า: 104846 55 x 45 x 40 53.50 52.63 51.76 51.50 10
จำนวน 10 251 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
53.50 52.63 51.76 51.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55 x 45 x 40


กล่องไปรษณีย์ สำหรับส่งของเป็นไซส์มาตราฐานสำหรับไปรษณีย์ไทย ให้กับคนขายของออนไลน์และคนทั่วไป มีทั้งหมด 10 ขนาดคือ เบอร์ 00 0 A B C D E F G H ทำจากกระดาษลูกฟูก แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบาและราคาถูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายง่าย ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท หงษ์ไทยบรรุภัณฑ์ สนใจกล่องแบบไหนสอบถามเข้ามาได้ค่ะ