fbpx

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Sun Products (ทานตะวันอุตสาหกรรม)

Showing all 27 results

บรรจุภัณฑ์พลาสติก-Sun-Products-(ทานตะวันอุตสาหกรรม)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Sun Products (ทานตะวันอุตสาหกรรม)

ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีทั้งหมดมี ถุงซิปล็อค, ถุงขยะ, ถุงมือ, ถุงช็อปปิ้ง,ถุงเติมบุญตักบาตร หลายขนาดให้เลือก

ถุงซิปล็อค
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 15 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 15 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010020100 ขนาด: 25 x 30 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 74

50.40
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.40

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 25 x 30

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 20 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 20 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010020000 ขนาด: 17.8 x 20.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 405

36.96
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
36.96

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 17.8 x 20.5

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 40 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 40 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010019900 ขนาด: 16.5 x 15 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 368

43.68
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
43.68

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16.5 x 15

ถุงเติมบุญตักบาตร Size M 10 ถุง/แพ็ค ถุงเติมบุญตักบาตร Size M 10 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525180019800 ขนาด: 27 x 27 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 8

66.08
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
66.08

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 27 x 27

ถุงเติมบุญตักบาตร Size S 15 ถุง/แพ็ค ถุงเติมบุญตักบาตร Size S 15 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525180019700 ขนาด: 18 x 24 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 143

66.08
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
66.08

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 18 x 24

สินค้าอเนกประสงค์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถุงมืออเนกประสงค์ 24 ถุง/แพ็ค ถุงมืออเนกประสงค์ 24 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 528012220200 สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 10466

21.28
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
21.28

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ถุงมืออเนกประสงค์ 100 ถุง/แพ็ค ถุงมืออเนกประสงค์ 100 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 528012320200 สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 94

84.00
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
84.00

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ผลิตภัณฑ์ Sunbio
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถุงซิปล็อค สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค ถุงซิปล็อค สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010019300 ขนาด: 17 x 16.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 603

88.48
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
88.48

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 17 x 16.5

ถุงมีหูหิ้ว สลายตัวได้ 30 ชิ้น/แพ็ค ถุงมีหูหิ้ว สลายตัวได้ 30 ชิ้น/แพ็ค รหัสสินค้า: 527010019500 ขนาด: 37 x 18 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 243

66.08
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
66.08

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 37 x 18

ถุงซิปช็อปปิ้ง สลายตัวได้ 2 ชิ้น/แพ็ค ถุงซิปช็อปปิ้ง สลายตัวได้ 2 ชิ้น/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010019400 ขนาด: 28 x 43 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 43

88.48
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
88.48

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 28 x 43

ถุงขยะม้วน สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค ถุงขยะม้วน สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค รหัสสินค้า: 526010019600 ขนาด: 45.72 x 50.80 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 324

88.48
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
88.48

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 45.72 x 50.80

Sun Product Eco
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถุงขยะ SUNBIN 18×20 นิ้ว 35 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ SUNBIN 18x20 นิ้ว 35 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526030018800 ขนาด: 50.80 x 45.72 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 1414

48.16
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.16

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 50.80 x 45.72

ถุงขยะ SUNBIN 24×28 นิ้ว 18 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ SUNBIN 24x28 นิ้ว 18 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526030018900 ขนาด: 71.12 x 60.96 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 745

48.16
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.16

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 71.12 x 60.96

ถุงขยะ SUNBIN 28×36 นิ้ว 12 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ SUNBIN 28x36 นิ้ว 12 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526030019000 ขนาด: 91.44 x 71.12 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 518

48.16
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.16

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 91.44 x 71.12

ถุงขยะ SUNBIN 30×40 นิ้ว 10 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ SUNBIN 30x40 นิ้ว 10 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526030019100 ขนาด: 101.60 x 76.20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 423

48.16
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.16

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 101.60 x 76.20

ถุงขยะ Kitchen Neat 18×21 นิ้ว 50 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ Kitchen Neat 18x21 นิ้ว 50 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526170019200 ขนาด: 53.34 x 45.72 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 1308

50.40
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.40

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 53.34 x 45.72

ถุงขยะ Kitchen Neat 24×28 นิ้ว 24 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ Kitchen Neat 24x28 นิ้ว 24 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526180018900 ขนาด: 71.12 x 60.96 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 314

50.40
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.40

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 71.12 x 60.96

ถุงขยะ Kitchen Neat 30×40 นิ้ว 35 ถุง/แพ็ค ถุงขยะ Kitchen Neat 30x40 นิ้ว 35 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 526070019100 ขนาด: 101.60 x 76.20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 183

50.40
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
50.40

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 101.60 x 76.20

ถุงซิปล็อค
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อแพ็ค (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถุงซิปล็อค Sunzip H1 20 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H1 20 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010017900 ขนาด: 10 x 7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 647

13.44
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.44

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 10 x 7

ถุงซิปล็อค Sunzip H3 20 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H3 20 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018000 ขนาด: 15 x 10 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 1170

15.68
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.68

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 15 x 10

ถุงซิปล็อค Sunzip H4 20 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H4 20 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018100 ขนาด: 17 x 12 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 890

19.04
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.04

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 17 x 12

ถุงซิปล็อค Sunzip H5 15 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H5 15 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018200 ขนาด: 20 x 14 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 659

24.64
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.64

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 20 x 14

ถุงซิปล็อค Sunzip H6 15 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H6 15 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018300 ขนาด: 24 x 17 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 446

24.64
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.64

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 24 x 17

ถุงซิปล็อค Sunzip H7 10 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H7 10 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018400 ขนาด: 28 x 20 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 738

24.64
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.64

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 28 x 20

ถุงซิปล็อค Sunzip H8 10 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip H8 10 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525010018500 ขนาด: 34 x 24 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 459

30.24
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
30.24

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 34 x 24

ถุงซิปล็อค Sunzip Size M มีหูหิ้ว 12 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip Size M มีหูหิ้ว 12 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525090018600 ขนาด: 38.0 x 38.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 278

222.88
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
222.88

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 38.0 x 38.5

ถุงซิปล็อค Sunzip Size L มีหูหิ้ว 10 ถุง/แพ็ค ถุงซิปล็อค Sunzip Size L มีหูหิ้ว 10 ถุง/แพ็ค รหัสสินค้า: 525070018700 ขนาด: 50 x 45 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 แพ็ค

มีสินค้าอยู่ 232

222.88
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
222.88

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 50 x 45