fbpx

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E

แสดง 16 รายการ

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอนลูกฟูก E มีสีน้ำตาล (KT) ความหนาประมาณ 1.6 – 2 มม. ขนาดตั้งแต่ 5 นิ้ว – 19 นิ้ว เหมาะสำหรับ ประกบสินค้าคั่นกลางชิ้นงาน ป้องกันความเสียหาย อาทิเช่น รอยยับ รอยหัก กระดาษคุณภาพดี ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีกลิ่น สามรถรับแรงกดตามความสูงลอนได้สูงมาก รองรับการพิมพ์ได้หลายสี ใช้ทำกล่องไดคัท กล่องออฟเซ็ท

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 14×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105324 35.56 x 35.56 x 0.2 6.68 6.40 6.13 5.85 5.57 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.68 6.40 6.13 5.85 5.57

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 35.56 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 13×19 นิ้ว รหัสสินค้า: 105323 33.02 x 48.26 x 0.2 8.39 8.04 7.69 7.34 6.99 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.39 8.04 7.69 7.34 6.99

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 33.02 x 48.26 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 12×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 12×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105321 30.48 x 30.48 x 0.2 4.94 4.74 4.53 4.33 4.12 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.94 4.74 4.53 4.33 4.12

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 30.48 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×17 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×17 นิ้ว รหัสสินค้า: 105320 27.94 x 35.56 x 0.2 6.38 6.12 5.85 5.58 5.32 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.38 6.12 5.85 5.58 5.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×14 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 11×14 นิ้ว รหัสสินค้า: 105319 27.94 x 35.56 x 0.2 5.28 5.06 4.84 4.62 4.40 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.28 5.06 4.84 4.62 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.94 x 35.56 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×15 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×15 นิ้ว รหัสสินค้า: 105314 25.4 x 38.1 x 0.2 5.14 4.93 4.72 4.50 4.29 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.14 4.93 4.72 4.50 4.29

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 38.1 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105313 25.4 x 30.48 x 0.2 4.14 3.97 3.80 3.62 3.45 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.14 3.97 3.80 3.62 3.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×10 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 10×10 นิ้ว รหัสสินค้า: 105312 25.4 x 25.4 x 0.2 3.47 3.33 3.18 3.04 2.89 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.47 3.33 3.18 3.04 2.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 25.4 x 25.4 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×12 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×12 นิ้ว รหัสสินค้า: 105311 22.86 x 30.48 x 0.2 3.93 3.76 3.60 3.44 3.27 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.93 3.76 3.60 3.44 3.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22.86 x 30.48 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×9 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 9×9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105254 22.86 x 22.86 x 0.2 2.98 2.85 2.73 2.61 2.48 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.98 2.85 2.73 2.61 2.48

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22.86 x 22.86 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×10 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×10 นิ้ว รหัสสินค้า: 105247 20.32 x 25.4 x 0.2 2.94 2.82 2.70 2.58 2.45 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.94 2.82 2.70 2.58 2.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.32 x 25.4 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×8 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 8×8 นิ้ว รหัสสินค้า: 105246 20.32 x 20.32 x 0.2 2.38 2.28 2.18 2.08 1.98 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.38 2.28 2.18 2.08 1.98

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 20.32 x 20.32 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 7×7 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 7x7 นิ้ว รหัสสินค้า: 105245 17.78 x 17.78 x 0.2 1.86 1.78 1.70 1.62 1.55 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.86 1.78 1.70 1.62 1.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17.78 x 17.78 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6×9 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6x9 นิ้ว รหัสสินค้า: 105244 15.24 x 22.86 x 0.2 2.03 1.95 1.86 1.78 1.69 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
2.03 1.95 1.86 1.78 1.69

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.24 x 22.86 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6×6 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 6x6 นิ้ว รหัสสินค้า: 105243 15.24 x 15.24 x 0.2 1.40 1.34 1.28 1.22 1.17 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.40 1.34 1.28 1.22 1.17

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 15.24 x 15.24 x 0.2

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 5×7 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน E ขนาด 5x7 นิ้ว รหัสสินค้า: 105242 12.7 x 17.78 x 0.2 1.36 1.31 1.25 1.19 1.14 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.36 1.31 1.25 1.19 1.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.7 x 17.78 x 0.2


กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น