fbpx

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

แสดง 26 รายการ

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ราคาเริ่มต้นที่ 6.10 บาท/แผ่น

แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ควาหนาของกระดาษลูกฟูก 2.1-3.0 มม.จำนวนลอน 150-185 ต่อเมตร ขนาดตั้งแต่ 15 นิ้ว ถึง 60 นิ้ว สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้ดี เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น เหล็ก กระป๋อง ถัง เป็นต้น

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106487 38.1 x 60.96 x 0.20 6.10 5.49 4.99 4.58 4.22 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.10 5.49 4.99 4.58 4.22

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38.1 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106488 40.64 x 60.96 x 0.20 6.51 5.86 5.32 4.88 4.50 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.51 5.86 5.32 4.88 4.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.64 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106489 45.72 x 60.96 x 0.20 7.32 6.59 5.99 5.49 5.07 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.32 6.59 5.99 5.49 5.07

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106490 50.8 x 60.96 x 0.20 8.13 7.32 6.65 6.10 5.63 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.13 7.32 6.65 6.10 5.63

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106491 50.8 x 76.20 x 0.20 10.17 9.15 8.32 7.63 7.04 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.17 9.15 8.32 7.63 7.04

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106492 55.88 x 60.96 x 0.20 8.95 8.05 7.32 6.71 6.19 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.95 8.05 7.32 6.71 6.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106493 55.88 x 76.20 x 0.20 11.18 10.07 9.15 8.39 7.74 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.18 10.07 9.15 8.39 7.74

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106494 60.96 x 60.96 x 0.20 9.76 8.78 7.99 7.32 6.76 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.76 8.78 7.99 7.32 6.76

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106497 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 121.92 x 0.20 19.52 17.57 15.97 14.64 13.51 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
19.52 17.57 15.97 14.64 13.51

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106496 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 91.44 x 0.20 14.64 13.18 11.98 10.98 10.14 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.64 13.18 11.98 10.98 10.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106495 60.96 x 76.20 x 0.20 12.20 10.98 9.98 9.15 8.45 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.20 10.98 9.98 9.15 8.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106498 66.04 x 60.96 x 0.20 10.57 9.52 8.65 7.93 7.32 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.57 9.52 8.65 7.93 7.32

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66.04 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106499 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 60.96 x 0.20 12.20 10.98 9.98 9.15 8.45 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.20 10.98 9.98 9.15 8.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106500 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 76.20 x 0.20 15.25 13.73 12.48 11.44 10.56 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.25 13.73 12.48 11.44 10.56

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106501 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 91.44 x 0.20 18.30 16.47 14.97 13.73 12.67 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.30 16.47 14.97 13.73 12.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106502 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.20 x 121.92 x 0.20 24.40 21.96 19.96 18.30 16.89 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.40 21.96 19.96 18.30 16.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.20 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106503 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 60.96 x 0.20 14.64 13.18 11.98 10.98 10.14 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.64 13.18 11.98 10.98 10.14

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106504 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 76.20 x 0.20 18.30 16.47 14.97 13.73 12.67 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
18.30 16.47 14.97 13.73 12.67

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106505 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 91.44 x 0.20 21.96 19.76 17.97 16.47 15.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
21.96 19.76 17.97 16.47 15.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106506 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 121.92 x 0.20 29.28 26.35 23.96 21.96 20.27 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
29.28 26.35 23.96 21.96 20.27

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 106507 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 60.96 x 0.20 16.27 14.64 13.31 12.20 11.26 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.27 14.64 13.31 12.20 11.26

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 60.96 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 106508 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 76.20 x 0.20 20.33 18.30 16.64 15.25 14.08 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.33 18.30 16.64 15.25 14.08

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 76.20 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 106509 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 91.44 x 0.20 24.40 21.96 19.96 18.30 16.89 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.40 21.96 19.96 18.30 16.89

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 91.44 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106510 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.60 x 121.92 x 0.20 32.53 29.28 26.62 24.40 22.52 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
32.53 29.28 26.62 24.40 22.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.60 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 106511 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 121.92 x 0.20 39.04 35.14 31.94 29.28 27.03 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
39.04 35.14 31.94 29.28 27.03

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 121.92 x 0.20

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว รหัสสินค้า: 106512 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 152.4 x 0.20 48.80 43.92 39.93 36.60 33.78 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
48.80 43.92 39.93 36.60 33.78

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 152.4 x 0.20