fbpx

Showing all 7 results

กล่องผลไม้ fruit box banner

กล่องผลไม้

สินค้าสั่งผลิต กล่องใส่ผลไม้ กล่องมังคุด กล่องใส่มะพร้าว กล่องใส่ลองกอง จากโรงงานผลิตกล่องผลไม้ราคาถูก มีหลากหลายขนาดให้เลือก **ราคาผลิตกล่องขึ้นอยู่กับ สถานที่จัดส่ง จำนวนสั่งและลักษณะการพิมพ์+สีพิมพ์**

กล่องผลไม้
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
25 501 1001+
กล่องผลไม้รวม มีหน้าต่าง จุ 1 กก. กล่องผลไม้รวม มีหน้าต่าง จุ 1 กก. รหัสสินค้า: 112204 ขนาด: 24.9 x 20.6 x 7.8 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง 16.28 15.07 14.31
จำนวน 25 501 1001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
16.28 15.07 14.31

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 24.9 x 20.6 x 7.8

กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก. กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก. รหัสสินค้า: 112206 ขนาด: 27.2 x 21.6 x 10.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 835

20.00 19.15 17.50
จำนวน 25 101 501+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.00 19.15 17.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.2 x 21.6 x 10.2

กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาแยก มีหน้าต่าง กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาแยก มีหน้าต่าง รหัสสินค้า: 112213 ขนาด: 39.8 x 26.7 x 8 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 1056

26.75 25.63 24.19
จำนวน 25 101 501+
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.75 25.63 24.19

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 39.8 x 26.7 x 8

กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาในตัว กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาในตัว รหัสสินค้า: 112205 ขนาด: 40 x 30 x 10 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 2264

20.65 19.45 18.64
จำนวน 25 101 501+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.65 19.45 18.64

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 30 x 10

กล่องผลไม้
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องผลไม้ กล่องใส่มะพร้าว 9 ลูก กล่องผลไม้ กล่องใส่มะพร้าว 9 ลูก รหัสสินค้า: ขนาด: 40.5 x 40.5 x 40 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5000 ชิ้น 25.00
จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
25.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.5 x 40.5 x 40

สินค้ารอการผลิต

กล่องผลไม้ กล่องลองกอง 20 กิโลกรัม กล่องผลไม้ กล่องลองกอง 20 กิโลกรัม รหัสสินค้า: ขนาด: 41.6 x 25 x 24.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5000 กล่อง 26.00
จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41.6 x 25 x 24.7

สินค้ารอการผลิต

กล่องผลไม้
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
20 520
กล่องผลไม้ กล่องมังคุด 10 กิโลกรัม กล่องผลไม้ กล่องมังคุด 10 กิโลกรัม รหัสสินค้า: 113215 ขนาด: 41.6 x 25 x 22.6 (cm) สินค้าสั่งผลิต สั่งขั้นต่ำ: 20 กล่อง

มีสินค้าอยู่ 1724

36.00 35.00
จำนวน 20 520
ราคา
(ราคารวม VAT)
36.00 35.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41.6 x 25 x 22.6 สินค้าสั่งผลิต


honthai factory banner 1080x350