fbpx

แสดง 7 รายการ

กล่องผลไม้ โรงงานผลิตกล่องพัสดุ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องไปรษณีย์

กล่องผลไม้

สินค้าสั่งผลิต กล่องใส่ผลไม้ กล่องเมลอน กล่องมังคุด กล่องใส่มะพร้าว กล่องใส่ลองกอง จากโรงงานผลิตกล่องผลไม้ราคาถูก มีหลากหลายขนาดให้เลือก **ราคาผลิตกล่องขึ้นอยู่กับ สถานที่จัดส่ง จำนวนสั่งและลักษณะการพิมพ์+สีพิมพ์**

กล่องผลไม้
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาในตัว กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาในตัว รหัสสินค้า: 40 x 30 x 10 20.00 5000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40 x 30 x 10

กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาแยก กล่องผลไม้ จุ 3 กก. ฝาแยก รหัสสินค้า: 39.8 x 26.7 x 8 24.00 3000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 3000
ราคา
(ราคารวม VAT)
24.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 39.8 x 26.7 x 8

กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก. กล่องผลไม้รวม จุ 2 กก. รหัสสินค้า: 27.2 x 21.6 x 10.2 15.00 5000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 27.2 x 21.6 x 10.2

กล่องผลไม้รวม จุ 1 กก. กล่องผลไม้รวม จุ 1 กก. รหัสสินค้า: 24.9 x 20.6 x 7.8 12.00 5000
จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 24.9 x 20.6 x 7.8

กล่องผลไม้ กล่องใส่มะพร้าว 9 ลูก กล่องผลไม้ กล่องใส่มะพร้าว 9 ลูก รหัสสินค้า: 40.5 x 40.5 x 40 25.00 5000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
25.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.5 x 40.5 x 40

กล่องผลไม้ กล่องลองกอง 20 กิโลกรัม กล่องผลไม้ กล่องลองกอง 20 กิโลกรัม รหัสสินค้า: 41.6 x 25 x 24.7 26.00 5000
จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41.6 x 25 x 24.7

กล่องผลไม้ กล่องมังคุด 20 กิโลกรัม กล่องผลไม้ กล่องมังคุด 20 กิโลกรัม รหัสสินค้า: 41.6 x 25 x 22.6 26.00 5000

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 5000
ราคา
(ราคารวม VAT)
26.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 41.6 x 25 x 22.6