แสดง 10 รายการ

Food Grade Box กล่องกระดาษใส่ขนม อาหารว่างต่างๆ (snack box) ทำจากธรรมชาติเยื่อใยยาว เคลือบสารสัมผัสอาหาร ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มี 5 ขนาด ขายพร้อมฝาปิดใส PET สามารถเห็นอาหารได้ชัดเจน

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม + ฝาปิด สีน้ำตาลธรรมชาติ

ขนาด 15.5 × 8.5 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.00 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม + ฝาปิด สีน้ำตาลธรรมชาติ

ขนาด 19 × 8.5 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿5.50 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม + ฝาปิด สีน้ำตาลธรรมชาติ

ขนาด 14.2 × 12.6 × 3.4 cm
ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿6.00 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม + ฝาปิด สีน้ำตาลธรรมชาติ

ขนาด 18.6 × 13 × 4.4 cm
ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿8.00 / ชุดราคารวม VAT

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษใส่ขนม + ฝาปิด สีน้ำตาลธรรมชาติ

ขนาด 22.2 × 16.2 × 4.4 cm
ขั้นต่ำ 100 ชุดราคาเริ่มต้นที่ ฿9.80 / ชุดราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษคราฟท์ ทรงยาว

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษคราฟท์ ทรงกระบอก

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต

กล่องกระดาษใส่ขนม

กล่องกระดาษคราฟท์ ลายลูกฟูก

ราคาเริ่มต้นที่ / ชิ้นราคารวม VAT