fbpx

อื่นๆ

Showing all 3 results

สินค้าจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ โรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โรงงานผลิตกล่องไปรษณีย์ ราคาถูกคุ้มค่า มาตรฐาน ISO9001:2015 FSSC GMP HACCP

สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.15 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.15 / ชิ้นราคารวม VAT
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 25 ชิ้นราคาเริ่มต้นที่ ฿4.15 / ชิ้นราคารวม VAT