fbpx

Showing 1–40 of 48 results

0.00฿
ซื้อครบ 15,000฿ รับส่วนลด 3%
ซื้อครบ 30,000฿ รับส่วนลด 5%
ซื้อครบ 50,000฿ รับส่วนลด 7%

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT)

300+ 1501+ 3001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ช่องสำหรับชามกระดาษ 500,750 ml.

ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ช่องสำหรับชามกระดาษ 500,750 ml.

รหัสสินค้า: 820026
ขนาด: 15 × 6.5 × 2.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 12000

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 300+2.63 1501+2.42 3001+2.24

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ชามกระดาษสีขาว 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ขนาดเดียวกับถ้วย KFC 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษสีขาว 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)
ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 3 ช่องสำหรับชามกระดาษ 1100,1300 ml.

ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 3 ช่องสำหรับชามกระดาษ 1100,1300 ml.

รหัสสินค้า: 820021
ขนาด: 16 × 6.5 × 2.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 6600

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 300+2.85 1501+2.51 3001+2.38

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ถ้วยกระดาษทรงสูง ขนาดเดียวกับ ถ้วยราเมง ippudo 1100 ml / 38 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษสีขาว 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา) ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา)
ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 2 ช่อง สำหรับชามคราฟท์ 1100-1300 ml.

ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 2 ช่อง สำหรับชามคราฟท์ 1100-1300 ml.

รหัสสินค้า: 820022

สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 8100

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 300+2.85 1501+2.51 3001+2.38

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT)

800+ 4001+ 8001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 1 ช่อง สำหรับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 1 ช่อง สำหรับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820019

สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 6000

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 800+1.63 4001+1.55 8001+1.42

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ถ้วยกระดาษ ขนาดเดียวกับถ้วย KFC 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไทย 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีขาว 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีดำ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษทรงสูง ขนาดเดียวกับ ถ้วยราเมง ippudo 1100 ml / 38 oz (ไม่รวมฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ฝา(PP) 2 ชั้น 2 ช่อง(แยกข้าว-กับข้าว)ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

ฝา(PP) 2 ชั้น 2 ช่อง(แยกข้าว-กับข้าว)ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820002
ขนาด: 14.1 × 0.30 cm
สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 10400

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 8004.11

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ถ้วยกระดาษ ขนาดเดียวกับถ้วย KFC 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไทย 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีขาว 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีดำ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษทรงสูง ขนาดเดียวกับ ถ้วยราเมง ippudo 1100 ml / 38 oz (ไม่รวมฝา)
ฝา(PP) 2 ชั้น 1 ช่อง(แยกกับข้าว)ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

ฝา(PP) 2 ชั้น 1 ช่อง(แยกกับข้าว)ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820001
ขนาด: 14.1 × 0.30 cm
สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 7200

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 8004.11

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ถ้วยกระดาษ ขนาดเดียวกับถ้วย KFC 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไทย 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีขาว 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีดำ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษทรงสูง ขนาดเดียวกับ ถ้วยราเมง ippudo 1100 ml / 38 oz (ไม่รวมฝา)
ฝาพลาสติกใส (PP) ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์(เจาะ 2 รู ขนาด 2 mm.)

ฝาพลาสติกใส (PP) ใช้กับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์(เจาะ 2 รู ขนาด 2 mm.)

รหัสสินค้า: 820003
ขนาด: 14.1 × 14.1 × 1 cm
สั่งขั้นต่ำ: 800 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 47200

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 8001.61

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ถ้วยกระดาษ ขนาดเดียวกับถ้วย KFC 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไทย 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีขาว 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ ลายไก่ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษ สีดำ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษคราฟท์ 850 ml / 28 oz (ไม่รวมฝา) ถ้วยกระดาษทรงสูง ขนาดเดียวกับ ถ้วยราเมง ippudo 1100 ml / 38 oz (ไม่รวมฝา) ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 1 ช่อง สำหรับถ้วย 26,28 และ 38 ออนซ์
ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)

ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)

รหัสสินค้า: 820023

สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 6500

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 3002.49

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ชามกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษ ลายไก่ 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา) ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ช่องสำหรับชามกระดาษ 500,750 ml.
ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา)

ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา)

รหัสสินค้า: 820024

สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 4500

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 3002.62

สินค้าใช้ร่วมกันได้: ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษ ลายไก่ 1100 ml / 36 oz (ไม่รวมฝา) ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 3 ช่องสำหรับชามกระดาษ 1100,1300 ml.
ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml

ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml

รหัสสินค้า: 820025

สั่งขั้นต่ำ: 300 ชิ้น
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 3004.34

สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา) ชามกระดาษ ลายไก่ 1100 ml / 36 oz (ไม่รวมฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT)

1000+ 5001+ 10001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820007

สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 12000

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 1000+0.60 5001+0.44 10001+0.36

สินค้าใช้ร่วมกันได้: แก้วกระดาษ สีขาว 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีขาว 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษลายไทย สีน้ำเงิน 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีดำ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษคราฟท์ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820008

สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 51000

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 10000.64

สินค้าใช้ร่วมกันได้: แก้วกระดาษ สีขาว 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีขาว 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษลายไทย สีน้ำเงิน 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีดำ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษคราฟท์ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา)
ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์

รหัสสินค้า: 820009

สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น
มีสินค้าอยู่ 12600

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT) 10000.64

สินค้าใช้ร่วมกันได้: แก้วกระดาษ สีขาว 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีขาว 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษลายไทย สีน้ำเงิน 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษ สีดำ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา) แก้วกระดาษคราฟท์ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

1000+ 5001+ 10001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 240 ml / 8 oz (ไม่รวมฝา)

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 240 ml / 8 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 800018
ขนาด: 7.5 × 9 × 6.2 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
มีสินค้าอยู่ 16000

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 1000+1.73 5001+1.65 10001+1.56

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส ใช้กับถ้วย 8 ออนซ์ (เจาะ 2 รู ขนาด 2 mm) ฝาโดมแบบไม่เจาะรูสำหรับถ้วยกระดาษ 8 ออนซ์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

300+ 1501+ 3001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ชามกระดาษสีขาว 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษสีขาว 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830000
ขนาด: 12.8 × 15 × 4.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 2700

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+2.04 1501+1.97 3001+1.90

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

1000+ 5001+ 10001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ถ้วยกระดาษคราฟท์ 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

ถ้วยกระดาษคราฟท์ 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 800017
ขนาด: 11.5 × 9.2 × 8 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 1000+2.89 5001+2.56 10001+2.35

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกเรียบ ใช้กับถ้วย 12 และ 16 ออนซ์ (เจาะ 2 รู ขนาด 2 mm)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

300+ 1501+ 3001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ชามกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษคราฟท์ 500 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830001
ขนาด: 12.8 × 15 × 4.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 48300

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+2.14 1501+2.07 3001+2.00

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ชามกระดาษ สีขาว 20 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษ สีขาว 20 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 424010010300
ขนาด: 17 × 17 × 4.2 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT)

ใส่สลัดผักผลไม้, ขนมหวาน, อาหารจานเดียว-ข้าวราดแกงน้ำคลุกคลิก, อาหารประเภทเส้น, ของทอด สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

300+ 1501+ 3001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ชามกระดาษสีขาว 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษสีขาว 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830002
ขนาด: 12.8 × 15 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 15900

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+3.00 1501+2.09 3001+2.80

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)
ชามกระดาษคราฟท์ 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษคราฟท์ 750 ml / 26 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830003
ขนาด: 12.8 × 15 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 23400

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+3.15 1501+3.05 3001+2.94

ใส่อาหารประเภทยำ, ต้มจืด, ต้มยำ, ลวกจิ้ม, ข้าวราดแกง, อาหารตามสั่ง, อาหารประเภทเส้น, ของทอด, สลัด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 500,750 ml (ขายเฉพาะฝา)
ชามกระดาษ ลายไก่ 1100 ml / 36 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษ ลายไก่ 1100 ml / 36 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830005
ขนาด: 14.4 × 16.5 × 6.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 6300

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+4.26 1501+4.04 3001+3.83

ใส่อาหารประเภทยำ, ต้มจืด, ต้มยำ, ลวกจิ้ม, ข้าวราดแกง, อาหารตามสั่ง, อาหารประเภทเส้น, ของทอด, สลัด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา) ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml
ชามกระดาษสีขาว 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษสีขาว 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830006
ขนาด: 14.4 × 16.5 × 6.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 5700

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+3.54 1501+3.42 3001+3.30

ใส่ขนมหวาน, ไอศครีม, ของทอด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา) ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 2 ช่อง สำหรับชามคราฟท์ 1100-1300 ml.
ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษคราฟท์ 1100 ml / 36 ออนซ์ (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830007
ขนาด: 14.4 × 16.5 × 6.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 3300

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+3.72 1501+3.59 3001+3.47

ใส่อาหารประเภทยำ, ต้มจืด, ต้มยำ, ลวกจิ้ม, ข้าวราดแกง, อาหารตามสั่ง, อาหารประเภทเส้น, ของทอด, สลัด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา) ถาดรองพลาสติกแบ่งอาหาร 2 ชั้น ใส่ได้ 2 ช่อง สำหรับชามคราฟท์ 1100-1300 ml.
ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา)

ชามกระดาษคราฟท์ 1300 ml / 44 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 830009
ขนาด: 16.5 × 14.4 × 7.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 300 ใบ
มีสินค้าอยู่ 4500

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 300+4.33 1501+4.19 3001+4.04

ใส่อาหารประเภทยำ, ต้มจืด, ต้มยำ, ลวกจิ้ม, ข้าวราดแกง, อาหารตามสั่ง, อาหารประเภทเส้น, ของทอด, สลัด, ซุปร้อน, ติ่มซำ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาพลาสติกใส(PET) ใช้กับชามขนาด 1100/1300 ml (ขายเฉพาะฝา) ฝาพลาสติกโดม(PET) ใช้กับชาม 20 ออนซ์และชามกระดาษ 1100, 1300 ml
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

800+ 2401+ 8001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องข้าวคราฟท์ ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml.

กล่องข้าวคราฟท์ ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml.

รหัสสินค้า: 850002
ขนาด: 17 × 11 × 3.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 800 ใบ
มีสินค้าอยู่ 7920

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 800+1.62 2401+1.56 8001+1.50

ใส่อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง
กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml.

กล่องข้าว ใส่อาหารปลอดภัย 600 ml.

รหัสสินค้า: 850000
ขนาด: 17 × 11 × 3.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 800 ใบ
มีสินค้าอยู่ 7920

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 800+1.63 2401+1.52 8001+1.47

ใส่อาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องกระดาษสีขาวใส่เบอร์เกอร์

กล่องกระดาษสีขาวใส่เบอร์เกอร์

รหัสสินค้า: 113010239000
ขนาด: 10.6 × 9.7 × 4 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT)

ใส่ขนมเบอเกอรี่ชิ้นเล็ก เบอเกอร์ เฟรนฟรายส์ สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT)

50+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว 35 x 35 x 4.5 ซม.

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว 35 x 35 x 4.5 ซม.

รหัสสินค้า: 106105
ขนาด: 35 × 35 × 4.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 17849

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 50+19.82 501+16.53 1001+14.67

พิซซ่า อาหารทะเล บราวนี่ เกี๊ยวซ่า
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว
กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.7 x 4.5 ซม.

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.7 x 4.5 ซม.

รหัสสินค้า: 108867
ขนาด: 40.7 × 40.7 × 4.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 8730

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+21.36 501+16.78 1001+15.98

พิซซ่า อาหารทะเล บราวนี่ เกี๊ยวซ่า
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว
กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.7 x 4.5 ซม.

กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 18 นิ้ว 45.7 x 45.7 x 4.5 ซม.

รหัสสินค้า: 108868
ขนาด: 45.7 × 45.7 × 4.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 8685

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+21.46 501+20.48 1001+19.51

พิซซ่า อาหารทะเล บราวนี่ เกี๊ยวซ่า
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

50+ 251+ 501+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด (Size S) ขนาดเดียวกับร้าน เมตตาหมูทอด

กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด (Size S) ขนาดเดียวกับร้าน เมตตาหมูทอด

รหัสสินค้า: 109201
ขนาด: 12.7 × 8.9 × 9.2 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 7272

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+4.78 251+4.28 501+3.97

หมูทอด ไก่ทอด เค้กชิ้น กะหรี่ปั๊ป ครัวซอง เฟรนฟรายส์
กล่องไก่ทอด (Size M) ขนาดเดียวกับกล่อง KFC

กล่องไก่ทอด (Size M) ขนาดเดียวกับกล่อง KFC

รหัสสินค้า: 106474
ขนาด: 17.6 × 10.6 × 7 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 3683

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+6.05 251+4.41 501+4.09

หมูทอด ไก่ทอด เค้กชิ้น กะหรี่ปั๊ป ครัวซอง เฟรนฟรายส์
กล่องไก่ทอด (Size L) ขนาดเดียวกับกล่อง KFC ขนาดใหญ่

กล่องไก่ทอด (Size L) ขนาดเดียวกับกล่อง KFC ขนาดใหญ่

รหัสสินค้า: 109202
ขนาด: 20 × 13 × 9.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 1368

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+6.21 251+5.83 501+5.38

หมูทอด ไก่ทอด เค้กชิ้น กะหรี่ปั๊ป ครัวซอง เฟรนฟรายส์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

50+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องใส่อาหารทะเล (Size M) ขนาด 35x23x6 ซม.

กล่องใส่อาหารทะเล (Size M) ขนาด 35x23x6 ซม.

รหัสสินค้า: 111686
ขนาด: 35 × 23 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 116

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+11.07 501+10.07 1001+9.57

อาหารทะเลเผา ซี่โครงอบ เกี๊ยวซ่า บราวนี่ มินิครัวซอง มินิเค้ก
กล่องใส่อาหารทะเล (Size L) ขนาด 38x18x11.5 ซม.

กล่องใส่อาหารทะเล (Size L) ขนาด 38x18x11.5 ซม.

รหัสสินค้า: 112103
ขนาด: 38 × 18 × 11.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 2295

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+18.44 501+15.55 1001+13.46

อาหารทะเลเผา ซี่โครงอบ เกี๊ยวซ่า บราวนี่ มินิครัวซอง มินิเค้ก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

2000+ 6001+ 10001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษคราฟท์ 240 ml / 8 oz (ไม่รวมฝา)

แก้วกระดาษคราฟท์ 240 ml / 8 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 810029
ขนาด: 8 × 8 × 9.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 2000 ใบ
มีสินค้าอยู่ 12000

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 2000+0.87 6001+0.77 10001+0.66

ใส่เครื่องดื่มร้อน น้ำเปล่า, น้ำชา, กาแฟ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

1000+ 5001+ 10001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษ สีขาว 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

แก้วกระดาษ สีขาว 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 810008
ขนาด: 9 × 9 × 12.7 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
มีสินค้าอยู่ 9000

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 1000+1.12 5001+1.06 10001+1.02

ใส่เครื่องดื่มเย็น น้ำเปล่า, น้ำอัดลม, น้ำชา, กาแฟ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์
แก้วกระดาษ สีคราฟท์ 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

แก้วกระดาษ สีคราฟท์ 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 810030
ขนาด: 9 × 9 × 12.7 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
มีสินค้าอยู่ 7000

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 1000+1.17 5001+1.10 10001+1.05

ใส่เครื่องดื่มเย็น น้ำเปล่า, น้ำอัดลม, น้ำชา, กาแฟ
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์
แก้วกระดาษลายไทย สีน้ำเงิน 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

แก้วกระดาษลายไทย สีน้ำเงิน 480 ml / 16 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 810007
ขนาด: 9 × 9 × 12.7 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 1000+1.17 5001+1.10 10001+1.05

ใส่เครื่องดื่มเย็น น้ำเปล่า, น้ำอัดลม, น้ำชา, กาแฟ สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
แก้วกระดาษคราฟท์ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา)

แก้วกระดาษคราฟท์ 650 ml / 22 oz (ไม่รวมฝา)

รหัสสินค้า: 810024
ขนาด: 9 × 17 cm
สั่งขั้นต่ำ: 1000 ใบ
สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 10001.85

ใส่เครื่องดื่มร้อน น้ำเปล่า, น้ำชา, กาแฟ, น้ำผลไม้ปั่น สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
สินค้าใช้ร่วมกันได้: ฝาแก้วพลาสติกโดม ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาแก้วพลาสติกโดมตัด ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์ ฝาพลาสติกเรียบ สีขาวใส ใช้กับแก้ว 16,22 ออนซ์
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อใบ (ราคารวม VAT)

50+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องพิซซ่าแปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม.

กล่องพิซซ่าแปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม.

รหัสสินค้า: 105299
ขนาด: 32.6 × 32.6 × 5.0 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 ใบ
มีสินค้าอยู่ 4950

จำนวนราคาต่อใบ(ราคารวม VAT) 50+17.61 501+14.11 1001+12.82

บราวนี่ พาย ทาร์ต ชิฟฟ่อน พิซซ่า เกี๊ยวซ่า
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว
กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร แปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว

รหัสสินค้า: 105310
ขนาด: 31 × 32 × 0.3 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 8010

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 50+4.01 501+3.35 1001+3.05

รองพิซซ่า, อาหารประเภททอด เผา ย่าง, เบเกอรี่
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กล่องพิซซ่าแปดเหลี่ยม ขนาด 12 นิ้ว 32.6 x 32.6 x 5 ซม.
กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว

รหัสสินค้า: 106515
ขนาด: 33.5 × 33.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 7528

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 50+4.16 501+3.39 1001+3.16

รองพิซซ่า, อาหารประเภททอด เผา ย่าง, เบเกอรี่
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 14 นิ้ว 35 x 35 x 4.5 ซม.
กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว

กระดาษลูกฟูกรองอาหาร สี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว

รหัสสินค้า: 108858
ขนาด: 39.5 × 39.5 cm
สั่งขั้นต่ำ: 50 แผ่น
มีสินค้าอยู่ 4661

จำนวนราคาต่อแผ่น(ราคารวม VAT) 50+5.83 501+5.35 1001+4.86

รองพิซซ่า, อาหารประเภททอด เผา ย่าง, เบเกอรี่
สินค้าใช้ร่วมกันได้: กล่องพิซซ่าสี่เหลี่ยม ขนาด 16 นิ้ว 40.7 x 40.7 x 4.5 ซม.
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.1 ขนาด 25x17.5x2.1 ซม.(750 ml)

ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.1 ขนาด 25×17.5×2.1 ซม.(750 ml)

รหัสสินค้า: 311040207100
ขนาด: 25 × 17.5 × 2.1 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT)

ใส่ซูชิ, ลูกชิ้นปิ้ง, ทาโกะยากิ, ขนมปังปิ้ง, ผลไม้หั่นชิ้น สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.4 ขนาด 17x14.8x2.4 ซม.(400 ml)

ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.4 ขนาด 17×14.8×2.4 ซม.(400 ml)

รหัสสินค้า: 311040207400
ขนาด: 17 × 14.8 × 2.4 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT)

ใส่ไก่/หมูทอด-ย่าง, วาฟเฟิล, ซูชิ, ลูกชิ้นปิ้ง, ทาโกะยากิ, ขนมปังปิ้ง, ผลไม้หั่นชิ้น สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.5 ขนาด 16.8x11.9x1.6 ซม.(250 ml)

ถาดกระดาษ สีน้ำตาลธรรมชาติ No.5 ขนาด 16.8×11.9×1.6 ซม.(250 ml)

รหัสสินค้า: 311040207500
ขนาด: 16.8 × 11.9 × 1.6 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT)

ใส่ไก่/หมูทอด-ย่าง, วาฟเฟิล, ซูชิ, ลูกชิ้นปิ้ง, ทาโกะยากิ, ขนมปังปิ้ง, ผลไม้หั่นชิ้น สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]
ถาดกระดาษสีขาว ทรงเรือ ขนาด 6 นิ้ว

ถาดกระดาษสีขาว ทรงเรือ ขนาด 6 นิ้ว

รหัสสินค้า: 311013332200
ขนาด: 15 × 7.2 × 5.2 cm

สินค้ารอผลิต

จำนวนราคาต่อชิ้น(ราคารวม VAT)

ของทอด , ลูกชิ้น , ฮอทดอก , ไส้กรอก , ขนมจีบ , ถั่วต่างๆ สินค้ารอการผลิต(Work in process)
ต้องการสั่งพรีออเดอร์(Pre-order)
สนใจงานผลิตตามขนาด/แบบ (Custom Made)
ติดต่อ [email protected]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า