fbpx

สินค้า Star Product ถาดฟอยล์ ถาดกระดาษ

Showing all 24 results

สินค้า Star Product ถาดฟอยล์ ถาดกระดาษ

คุณภาพดี ใช้อบอาหารหรือเป็นบรรจุภัณฑ์ ทำให้อาหารดูน่ารับประทานและช่วยเก็บความร้อน สำหรับใส่อาหารคาวและเบเกอรี่ได้ มีหลายขนาดให้เลือก

สินค้า Star Product ถาดฟอยล์ ถาดกระดาษ
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ถาดกระดาษ Star product No.S010-PP พร้อมฝาขนาด 270 มล. ถาดกระดาษ Star product No.S010-PP พร้อมฝาขนาด 270 มล. รหัสสินค้า: 324010921200 ขนาด: 12.1 x 8.1 x 3.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 127

5.40
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.1 x 8.1 x 3.5

ฟอยล์ห่ออาหาร  STAR PRODUCTS ขนาด 45 ซม. x 7.5 ม.  ฟอยล์ห่ออาหาร STAR PRODUCTS ขนาด 45 ซม. x 7.5 ม.  รหัสสินค้า: 223190023700 ขนาด: 7 x 8 x 2.8 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 19

61.10
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
61.10

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 8 x 2.8

ฟอยล์ห่ออาหาร STAR PRODUCTS ขนาด 30 ซม. x 7.5 ม.  ฟอยล์ห่ออาหาร STAR PRODUCTS ขนาด 30 ซม. x 7.5 ม.  รหัสสินค้า: 223190023600 ขนาด: 7 x 8 x 2.8 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 1 ม้วน

มีสินค้าอยู่ 9

44.20
จำนวน 1
ราคา
(ราคารวม VAT)
44.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 7 x 8 x 2.8

ถาดกระดาษ Star product No.S175-PP พร้อมฝาขนาด 750 มล. ถาดกระดาษ Star product No.S175-PP พร้อมฝาขนาด 750 มล. รหัสสินค้า: 324010921500 ขนาด: 12.1 x 8.1 x 3.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 247

7.24
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.24

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.1 x 8.1 x 3.5

ถาดกระดาษ Star product No.C365-PP พร้อมฝาขนาด 650 มล. ถาดกระดาษ Star product No.C365-PP พร้อมฝาขนาด 650 มล. รหัสสินค้า: 324010821400 ขนาด: 8.1 x 3.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 405

8.00
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.00

ขนาด กว้างxสูง(cm): 8.1 x 3.5

ถาดกระดาษ Star product No. S160-PP พร้อมฝาขนาด 600 มล. ถาดกระดาษ Star product No. S160-PP พร้อมฝาขนาด 600 มล. รหัสสินค้า: 324010921300 ขนาด: 12.1 x 8.1 x 3.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 25 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 270

8.40
จำนวน 25
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 12.1 x 8.1 x 3.5

ถาดฟอยล์ Star product No.3415-P/2 พร้อมฝาขนาด 700 มล. ถาดฟอยล์ Star product No.3415-P/2 พร้อมฝาขนาด 700 มล. รหัสสินค้า: 325190821700 ขนาด: 18 x 16.7 x 4 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 103

11.55
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 18 x 16.7 x 4

ถาดฟอยล์ Star product No.3404-P พร้อมฝาขนาด 165 มล. ถาดฟอยล์ Star product No.3404-P พร้อมฝาขนาด 165 มล. รหัสสินค้า: 325190821600 ขนาด: 9 x 6.2 x 4.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 468

3.08
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.08

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 9 x 6.2 x 4.2

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4604 พร้อมฝาขนาด 8500 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4604 พร้อมฝาขนาด 8500 มล.  รหัสสินค้า: 325190923500 ขนาด: 51.5 x 32.5 x 9.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 2 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 6

60.50
จำนวน 2
ราคา
(ราคารวม VAT)
60.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 51.5 x 32.5 x 9.5

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.6301-P พร้อมฝาขนาด 210 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.6301-P พร้อมฝาขนาด 210 มล.  รหัสสินค้า: 325190922200 ขนาด: 8 x 12.5 x 3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 71

4.95
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 8 x 12.5 x 3

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4618-P พร้อมฝาขนาด 170 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4618-P พร้อมฝาขนาด 170 มล.  รหัสสินค้า: 325190922100 ขนาด: 10.5 x 7.5 x 3.4 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 405

3.52
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.52

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 10.5 x 7.5 x 3.4

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4615-P พร้อมฝาขนาด 145 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4615-P พร้อมฝาขนาด 145 มล.  รหัสสินค้า: 325190921800 ขนาด: 10.5 x 7.5 x 2.8 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

3.30
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
3.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 10.5 x 7.5 x 2.8

สินค้ารอการผลิต

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4602-P พร้อมฝาขนาด 3700 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4602-P พร้อมฝาขนาด 3700 มล.  รหัสสินค้า: 325190922500 ขนาด: 32.4 x 26 x 6.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 1192

38.50
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
38.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 32.4 x 26 x 6.2

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4575-P พร้อมฝาขนาด 640 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4575-P พร้อมฝาขนาด 640 มล.  รหัสสินค้า: 325190923200 ขนาด: 17 x 14 x 4.6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 63

10.45
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17 x 14 x 4.6

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4573-P พร้อมฝาขนาด 700 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4573-P พร้อมฝาขนาด 700 มล.  รหัสสินค้า: 325190923300 ขนาด: 19.9 x 10.8 x 5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 265

10.45
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.45

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19.9 x 10.8 x 5

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4571-P พร้อมฝาขนาด 500 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4571-P พร้อมฝาขนาด 500 มล.  รหัสสินค้า: 325190923000 ขนาด: 17.2 x 9.2 x 5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 162

8.25
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17.2 x 9.2 x 5

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4504-P พร้อมฝาขนาด 440 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4504-P พร้อมฝาขนาด 440 มล.  รหัสสินค้า: 325190922700 ขนาด: 14.5 x 12 x 5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 319

7.70
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.70

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 14.5 x 12 x 5

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4438-P พร้อมฝาขนาด 220 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4438-P พร้อมฝาขนาด 220 มล.  รหัสสินค้า: 325190922300 ขนาด: 10.8 x 16 x 3.85 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 157

8.25
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.25

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 10.8 x 16 x 3.85

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4432-P พร้อมฝาขนาด 320 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4432-P พร้อมฝาขนาด 320 มล.  รหัสสินค้า: 325190922400 ขนาด: 13.6 x 8.3 x 3.6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 10 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

4.95
จำนวน 10
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.95

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 13.6 x 8.3 x 3.6

สินค้ารอการผลิต

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4428-P พร้อมฝาขนาด 1500 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4428-P พร้อมฝาขนาด 1500 มล.  รหัสสินค้า: 325190921900 ขนาด: 22 x 15.4 x 5.4 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 35100

14.30
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.30

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 22 x 15.4 x 5.4

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4423-P พร้อมฝาขนาด 560 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4423-P พร้อมฝาขนาด 560 มล.  รหัสสินค้า: 325190923100 ขนาด: 10.6 x 18.4 x 3.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 175

8.06
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.06

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 10.6 x 18.4 x 3.7

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4369-P พร้อมฝาขนาด 450 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4369-P พร้อมฝาขนาด 450 มล.  รหัสสินค้า: 325190922800 ขนาด: 17.2 x 13.2 x 3.6 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 144

10.35
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.35

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 17.2 x 13.2 x 3.6

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4363-P พร้อมฝาขนาด 400 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4363-P พร้อมฝาขนาด 400 มล.  รหัสสินค้า: 325190922600 ขนาด: 16 x 11 x 3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

9.46
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
9.46

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 16 x 11 x 3

สินค้ารอการผลิต

ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4361-P พร้อมฝาขนาด 500 มล.  ถาดฟอยล์ STAR PRODUCTS No.4361-P พร้อมฝาขนาด 500 มล.  รหัสสินค้า: 325190922900 ขนาด: 19 x 14 x 3 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 5 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 270

11.55
จำนวน 5
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.55

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 19 x 14 x 3