fbpx

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

แสดง 26 รายการ

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีน้ำตาลธรรมชาติ ลอน B ราคาเริ่มต้นที่ 4.33 บาท/แผ่น

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอนลูกฟูก B มีสีน้ำตาลธรรมชาติ (KT) ความหนาประมาณ 3 – 3.5 มม. จำนวนลอน 150-185 ต่อเมตร ขนาดตั้งแต่ 15 นิ้ว – 60 นิ้ว กระดาษคุณภาพดี ไม่เปื่อย ไม่ยุ่ยง่าย ไม่มีกลิ่น สามารถรับแรงกดตามความสูงลอนได้ดี เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น เหล็ก กระป๋อง ถัง เป็นต้น

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว รหัสสินค้า: 105399 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 152.4 x 0.35 34.67 31.20 28.36 26.00 24.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
34.67 31.20 28.36 26.00 24.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 152.4 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105396 รับสินค้าเองที่โรงงาน 121.92 x 121.92 x 0.35 27.73 24.96 22.69 20.80 19.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
27.73 24.96 22.69 20.80 19.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 121.92 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105393 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 121.92 x 0.35 23.11 20.80 18.91 17.33 16.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
23.11 20.80 18.91 17.33 16.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105392 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 91.44 x 0.35 17.33 15.60 14.18 13.00 12.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18 13.00 12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105391 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 76.2 x 0.35 14.44 13.00 11.82 10.83 10.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
14.44 13.00 11.82 10.83 10.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105390 รับสินค้าเองที่โรงงาน 101.6 x 60.96 x 0.35 11.56 10.40 9.45 8.67 8.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
11.56 10.40 9.45 8.67 8.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 101.6 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105389 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 121.92 x 0.35 20.80 18.72 17.02 15.60 14.40 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
20.80 18.72 17.02 15.60 14.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105387 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 91.44 x 0.35 15.60 14.04 12.76 11.70 10.80 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
15.60 14.04 12.76 11.70 10.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105384 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 76.2 x 0.35 13 11.70 10.64 9.75 9.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13 11.70 10.64 9.75 9.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105383 รับสินค้าเองที่โรงงาน 91.44 x 60.96 x 0.35 10.40 9.36 8.51 7.80 7.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51 7.80 7.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 91.44 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105380 รับสินค้าเองที่โรงงาน 76.2 x 121.92 x 0.35 17.33 15.60 14.18 13.00 12.00 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
17.33 15.60 14.18 13.00 12.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105379 76.2 x 91.44 x 0.35 13.00 11.70 10.64 9.75 9.00 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.00 11.70 10.64 9.75 9.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105378 76.2 x 76.2 x 0.35 10.83 9.75 8.86 8.13 7.50 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.83 9.75 8.86 8.13 7.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105377 76.2 x 60.96 x 0.35 8.67 7.80 7.09 6.50 6.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 7.80 7.09 6.50 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 76.2 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105376 66.04 x 60.96 x 0.35 7.51 6.76 6.15 5.63 5.20 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.51 6.76 6.15 5.63 5.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 66.04 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว รหัสสินค้า: 105375 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 121.92 x 0.35 13.87 12.48 11.35 10.40 9.60 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
13.87 12.48 11.35 10.40 9.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 121.92 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว รหัสสินค้า: 105373 รับสินค้าเองที่โรงงาน 60.96 x 91.44 x 0.35 10.40 9.36 8.51 7.80 7.20 50 รับสินค้าเองที่โรงงาน

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
10.40 9.36 8.51 7.80 7.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 91.44 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105372 60.96 x 76.2 x 0.35 8.67 7.80 7.09 6.50 6.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
8.67 7.80 7.09 6.50 6.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105371 60.96 x 60.96 x 0.35 6.93 6.24 5.67 5.20 4.80 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.93 6.24 5.67 5.20 4.80

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 60.96 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3ชั้น ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105370 55.88 x 76.2 x 0.35 7.94 7.15 6.50 5.96 5.50 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.94 7.15 6.50 5.96 5.50

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105359 55.88 x 60.96 x 0.35 6.36 5.72 5.20 4.77 4.40 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
6.36 5.72 5.20 4.77 4.40

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 55.88 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว รหัสสินค้า: 105358 50.8 x 76.2 x 0.35 7.22 6.50 5.91 5.42 5.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
7.22 6.50 5.91 5.42 5.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 76.2 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)
รูปภาพ ชื่อสินค้า ขนาด
ยาวxกว้างxสูง
cm
ราคาต่อแผ่น (ราคารวม VAT) สั่งขั้นต่ำ Note กดเพื่อสั่งซื้อ
50 100 250 500 1000+
กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105357 50.8 x 60.96 x 0.35 5.78 5.20 4.73 4.33 4.00 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.78 5.20 4.73 4.33 4.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 50.8 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105356 45.72 x 60.96 x 0.35 5.20 4.68 4.25 3.90 3.60 50

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
5.20 4.68 4.25 3.90 3.60

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 45.72 x 60.96 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105348 40.64 x 30.48 x 0.35 4.62 4.16 3.78 3.47 3.20 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.62 4.16 3.78 3.47 3.20

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 40.64 x 30.48 x 0.35

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว รหัสสินค้า: 105347 38.1 x 60.96 x 0.35 4.33 3.90 3.55 3.25 3.00 50
จำนวน 50 100 250 500 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
4.33 3.90 3.55 3.25 3.00

ขนาด ยาวxกว้างxสูง(cm): 38.1 x 60.96 x 0.35


กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น