fbpx

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก

Showing all 15 results

รวมสินค้า ช้อนไม้ ส้อมไม้ มีดไม้ banner

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก

สินค้ามี 2 แบบคือทำจากเนื้อไม้ธรรมชาติและพลาสติก ใช้งานได้จริง สำหรับทานข้าว จิ้มผลไม้ ใช้คู่กันกับถ้วย กล่องข้าว

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ช้อนสั้น พลาสติกใส(PP) ช้อนสั้น พลาสติกใส(PP) รหัสสินค้า: 722012720800 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 6390

0.30
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.30

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ช้อนพลาสติก สีขาว 17 cm. ช้อนพลาสติก สีขาว 17 cm. รหัสสินค้า: 722022720600 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 720

0.70
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ส้อมพลาสติก สีขาว 17 cm. ส้อมพลาสติก สีขาว 17 cm. รหัสสินค้า: 723022720700 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 90

0.70
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.70

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ไม้เสียบ ยาว 15 ซม. ไม้เสียบ ยาว 15 ซม. รหัสสินค้า: 727041516000 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 32207

0.25
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.25

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ตะเกียบไม้ไผ่ ยาว 24 ซม. ตะเกียบไม้ไผ่ ยาว 24 ซม. รหัสสินค้า: 726041516300 สั่งขั้นต่ำ: 50 คู่

มีสินค้าอยู่ 10393

0.75
จำนวน 50
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.75

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
1000 2001 3001+
ไม้คนกาแฟ ยาว 14 ซม. ไม้คนกาแฟ ยาว 14 ซม. รหัสสินค้า: 725041515900 สั่งขั้นต่ำ: 1000 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 23400

0.25 0.22 0.20
จำนวน 1000 2001 3001+
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.25 0.22 0.20

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ช้อมไม้ (ช้อนกึ่งส้อม) ยาว 10.5 ซม. ช้อมไม้ (ช้อนกึ่งส้อม) ยาว 10.5 ซม. รหัสสินค้า: 722041524500 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

1.07
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.07

ขนาด กว้างxยาว(cm):

สินค้ารอการผลิต

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 600 1000+
ส้อมไม้ ยาว 16 ซม. ส้อมไม้ ยาว 16 ซม. รหัสสินค้า: 723041516100 ขนาด: 15.8 x 2.7 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 216449

1.00 0.90 0.80
จำนวน 100 600 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00 0.90 0.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 15.8 x 2.7

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ส้อมไม้ ยาว 14 ซม. ส้อมไม้ ยาว 14 ซม. รหัสสินค้า: สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

สินค้ารอการผลิต

จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)

ขนาด กว้างxยาว(cm):

สินค้ารอการผลิต

ส้อมเล็กไม้ ยาว 11 ซม. ส้อมเล็กไม้ ยาว 11 ซม. รหัสสินค้า: 723041515800 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 794880

0.75
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.75

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 600 1000+
ช้อนไม้ ยาว 16 ซม. ช้อนไม้ ยาว 16 ซม. รหัสสินค้า: 722041516100 ขนาด: 16 x 3.2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 78749

1.00 0.90 0.80
จำนวน 100 600 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00 0.90 0.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16 x 3.2

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
ช้อนไม้ ยาว 14 ซม. ช้อนไม้ ยาว 14 ซม. รหัสสินค้า: 722041515900 ขนาด: 14 x 2.5 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 217980

0.85
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.85

ขนาด ยาวxสูง(cm): 14 x 2.5

ช้อนเล็กไม้ ยาว 11 ซม. ช้อนเล็กไม้ ยาว 11 ซม. รหัสสินค้า: 722041515800 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 60660

0.75
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
0.75

ขนาด กว้างxยาว(cm):

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
100 600 1000+
มีดไม้ ยาว 16.5 ซม. มีดไม้ ยาว 16.5 ซม. รหัสสินค้า: 724041516200 ขนาด: 16.5 x 2 (cm) สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 849869

1.00 0.90 0.80
จำนวน 100 600 1000+
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00 0.90 0.80

ขนาด ยาวxกว้าง(cm): 16.5 x 2

ช้อนไม้ / ส้อมไม้ / มีดไม้ / ไม้คนกาแฟ / ช้อนส้อมพลาสติก
รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อชิ้น (ราคารวม VAT) Note กดเพื่อสั่งซื้อ
มีดเล็กไม้ ยาว 14 ซม. มีดเล็กไม้ ยาว 14 ซม. รหัสสินค้า: 724041515900 สั่งขั้นต่ำ: 100 ชิ้น

มีสินค้าอยู่ 97470

1.00
จำนวน 100
ราคา
(ราคารวม VAT)
1.00

ขนาด กว้างxยาว(cm):


โรงงานหงส์ไทยฟู้ดแพ็คเกจจิ้ง Hong Thai food packaging