fbpx

กล่องไปรษณีย์ ไดคัท

Showing all 5 results

กล่องไปรษณีย์ไดคัท banner กล่องไปรษณีย์ ไดคัท

กล่อง Die cut  ทำจากกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS) มีทั้งหมด 5 ขนาดคือ ก. , ข. , ค. , ง. และ จ. กล่องหนา แข็งแรง กระดาษปะหลังสีน้ำตาลทอง(KA) มีความสูงของกระดาษลูกฟูกอยู่ที่ 3 มม. ที่สำคัญกล่องหยอดขาว 4 มุมง่ายต่อการใช้งาน และเพิ่มความแข็งแรง

แบ่งขนาดตามช่วงความยาว: (ซม.)

ค้นหาด้วยขนาด: (ซม.)

รูปภาพ ชื่อสินค้า ราคาต่อกล่อง (ราคารวม VAT)

25+ 501+ 1001+

NOTE กดเพื่อสั่งซื้อ
กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ก. ขนาด 20x14x6 ซม. (ยxกxส)

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ก. ขนาด 20x14x6 ซม. (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106814
ขนาด: 20 × 14 × 6 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 202

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+4.79 501+4.58 1001+4.37

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ข. ขนาด 25x17x9 ซม. (ยxกxส)

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ข. ขนาด 25x17x9 ซม. (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106816
ขนาด: 25 × 17 × 9 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 16

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+8.36 501+8.00 1001+7.64

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ค. ขนาด 30x20x11 ซม. (ยxกxส)

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ค. ขนาด 30x20x11 ซม. (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106818
ขนาด: 30 × 20 × 11 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 167

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+12.03 501+11.50 1001+10.98

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ง. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส)

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ ง. ขนาด 35x22x14 ซม. (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106820
ขนาด: 35 × 22 × 14 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 888

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+15.39 501+14.72 1001+14.06

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ จ. ขนาด 40x24x17 ซม. (ยxกxส)

กล่องไปรษณีย์ ไดคัทสีขาว เบอร์ จ. ขนาด 40x24x17 ซม. (ยxกxส)

รหัสสินค้า: 106821
ขนาด: 40 × 24 × 17 cm
สั่งขั้นต่ำ: 25 กล่อง
มีสินค้าอยู่ 99

จำนวนราคาต่อกล่อง(ราคารวม VAT) 25+19.14 501+18.31 1001+17.48


ขั้นตอนการผลิตกล่องไปรษณีย์ ไดคัท(Dicut Box)

banner low price ผลิตสินค้าต้นทุนต่ำ