เคล็ดลับ บริหารธุรกิจร้านอาหารอย่างไร ให้พนักงานในองค์กรรักกัน

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 7 ประเภทยอดฮิตที่เจ้าของธุรกิจเลือกใช้

ธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ อาจมีเคล็ดลับหรือกลยุทธ์ด้านการตลาดที่หลากหลาย อย่างเช่น การใช้ กล่องกระดาษใส่อาหาร ชามกระดาษ แก้วกระดาษและถ้วยกระดาษ แทนการใช้กล่องโฟม พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่อาจเป็นปัญหาต่อสุขภาพของผู้บริโภคในระยะยาว โดยกล่องกระดาษที่ใช้สำหรับใส่อาหารที่ดีนั้น ต้องผลิตมาจาก กระดาษคราฟท์เกรดดี และได้รับการรับรององค์การ FSC ที่จะช่วยทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในองค์กรธุรกิจ หรือใช้หลักการบริหาร ทำให้พนักงานในองค์กรมีความรักความสามัคคีเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เมื่อปราศจากความขัดแย้ง ก็จะทำให้การบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

เคล็ดลับ บริหารธุรกิจร้านอาหารอย่างไร ให้พนักงานในองค์กรรักกัน

การทำงานร่วมกันของคนในองค์กร ความขัดแย้งถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ แม้บางคนอาจมองว่าความขัดแย้งทำให้เกิดการพัฒนา แต่นั้นอาจเป็นความขัดแย้งในระดับบริหารส่วนความขัดแย้งที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของพนักงานร้านอาหาร อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี สำหรับเคล็ดลับในการบริหารธุรกิจร้านอาหารให้พนักงานในองค์กรรักกัน ทำได้หลายวิธีดังนี้

1.สรรหาพนักงานที่มีความหลากหลาย

เพราะเมื่อแต่ละคนมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน การมาอยู่รวงมกันและทำงานร่วมกัน ก็จะทำให้ได้ทีมงานหรือพนักงานที่มีประสิทธิภาพมีการทำงานที่สร้างสรรค์มากขึ้น เช่น พนักงานที่มีความสามารถในการบรรจุหีบห่อ อาจมีไอเดียมีความสามารถในการนำบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะกับสินค้าประเภทหนึ่งมาประยุกต์ใช้กับเมนูอื่นๆ ได้ด้วย

2.ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

การบริหารงานหรือมีการกำหนดเป้าหมายไว้ เพื่อให้พนักงานในร้านทำงานในหน้าที่ แต่ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน เช่น กำหนดเป้าหมายเป็นยอดขายภายใน 6 เดือน หากทำได้ จัดทริปไปท่องเที่ยวร่วมกัน

3.สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

เคล็ดลับสำคัญข้อหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยจัดกิจกรรมให้พนักงานทำร่วมกัน เช่น ร่วมกันเลือกแบบเสื้อหรือเลือกลายผ้าเพื่อสวมใส่ในเทศกาลต่างๆ มีการกล่าวชมเชย หรือมอบรางวัลในวาระโอกาสต่างๆ

4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร หรือสร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกัน ทำได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร การยกมือไหว้และกล่าวคำว่า สวัสดี เมื่อพบหน้าและมาทำงานร่วมกัน

5.ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม

ธุรกิจร้านอาหาร กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ อาจจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้พนักงานร่วมกันรับผิดชอบ เช่น โครงการคัดแยกขยะภายในร้าน

 

สรุป

ความสำเร็จของธุรกิจร้านอาหาร อาจมาจากรสชาติของอาหาร การบริการที่ยอดเยี่ยมรวมไปถึงการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ร้านอาหารประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และหมดปัญหาเรื่องความขัดแย้งและปัญหาแรงงานก็คือการบริหารธุรกิจให้พนักงานในองค์กรรักกัน