fbpx

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ? เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์อย่างไร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ ข้อกําหนดทางวิชาการที่สํานักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับ การใช้งานมากที่สุดโดยจัดทําออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม หรือที่เรียกกันด้วยอักษรย่อว่า มอก. นั่นเองครับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องหมายการันตีถึงคุณภาพของโรงงานฯ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” (Thai Industrial Standard) หรือ มอก. หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น ปัจจุบันสินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ). กำหนดเป็นมาตรฐาน ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่ ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น มอก. มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน

ประโยชน์ของ มอก.ต่อผู้ผลิต 

 1. ถือว่าเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 2. ช่วยลดรายจ่าย ลดการใช้เครื่องจักรที่ไม่จำเป็น เป็นการช่วยให้ขั้นตอนของการทำงานไม่มีความซ้ำซ้อน
 3. ทำให้บรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ในโรงงานเรามีคุณภาพสม่ำเสมอ
 4. ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ดีขึ้น รวมไปถึงมีราคาที่ถูกลง
 5. ช่วยเพิ่มยอดขายเพราะมีหลักประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 6. ช่วยเพิ่มโอกาสในด้านทางการค้า ในการขายให้แก่หน่วยงานราชการตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ

ประโยชน์ของ มอก.ต่อผู้บริโภค 

 1. ช่วยทำให้ผู้บริโภคประหยัดเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะว่าได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่ย่อมเยาว์
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มอก. มีความปลอดภัยเมื่อเรานำไปใช้
 4. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความเสียหายหรือชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานเดียวกันสามารถใช้ทดแทนกันได้
 5. มีราคาที่เป็นธรรมและมีความคุ้มค่ากับการใช้งาน

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

เครื่องหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีเครื่องหมายใดบ้าง

กล่าวถึงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองสมอ. แล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบันสมอ.ได้อนุญาตในแสดงเครื่องหมายมอก.กับผลิตภัณฑ์ 5 เครื่องหมาย คือ

 1. เครื่องหมายตามมาตรฐานทั่วไป
  เป็นเครื่องหมายที่ใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ สมอ. กำหนด ซึ่งทางโรงงานหรือผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพด้วยความสมัครใจ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร วัสดุก่อสร้าง จำพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
 2. เครื่องหมายที่เป็นมาตรฐานบังคับ
  โดยเครื่องหมายนี้ก่อนที่ผู้ประกอบการจะได้มาต้อง เป็นไปตามกฏหมายบังคับผู้ผลิตและนำเข้ารวมถึงจัดจำหน่าย ต้องมีเครื่องหมายลักษณะนี้ติดไว้ในทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบรับรองตามกฏหมายอย่างถูกต้อง อย่างสินค้าจำพวก ผงซักฟอก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็นต้น
 3. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านเกี่ยวกับความปลอดภัย
  เป็นเครื่องหมายที่ อสม.จะทำการกำหนดมาตรฐานไว้โดยที่จะเน้นไปในเรื่องที่เฉพาะอย่างเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสิ่งของที่ต้องมีเครื่องหมายด้านนี้ยกตัวอย่างได้ เช่น ของใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ เป็นต้น และเครื่องหมายนี้มีทั้งรูปแบบที่ไม่บังคับและบังคับใช้ หากเป็นแบบที่บังคับผู้ที่ผลิต จัดจำหน่าย หรือนำเข้าต้องปฏิบัติตามกฏหมายอย่างถูกต้อง
 4. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อม
  ถือว่าเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติ อย่างกระดาษ การมีการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน เครื่องหมายนี้มีทั้งแบบบังคับและไม่บังคับ ซึ่งในรูปแบบบังคับต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด
 5. เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านเรื่องความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
  ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายที่ใช้รับรองผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆที่มีคุณสมบัติของความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น โดยไม่มีการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กที่เป็นอันตราย อาทิเช่น พวกสินค้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ อย่าง โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์สำนักงาน Fax เครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ และพวกเครื่องมือที่ใช้ในทางการแพทย์

ความปลอดภัยและคุณภาพมาตรฐานของโรงงานกลุ่มหงส์ไทย

ความปลอดภัยและมาตรฐานของโรงงานฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและรวมไปถึงความใส่ใจในคุณภาพของทั้งโรงงานและพนักงาน นอกจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากโรงงานที่ได้คุณภาพตามาตรฐานแล้ว เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยจะมีรายละเอียดอย่างไร ดังนี้

มาตรฐานของโรงงานในกลุ่มหงส์ไทยฯ

 • มีใบ certification รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 FSSC 22000 GMP HACCP และ FSC:COC
 • ตรวจสอบคุณภาพกระดาษตามมาตรฐานการทดสอบ ISO ด้วยวิธี เช่น การทดสอบแรงกด (Compression Test) ทนต่อการเรียงซ้อน , ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistanceทดสอบแข็งแรงในการเรียงซ้อนกันของกล่องกระดาษ เป็นต้น
 • เทคโนโลยีที่ใช้ สามารถรับรองการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษได้จำนวนมากและมีคุณภาพสูง
 • ขั้นตอนการผลิตใส่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัย

สินค้าของโรงงานที่ได้มาตรฐานตาม มอก. 

การที่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใด ผลิตภัณฑ์หนึ่งจะได้มาตรฐานตาม มอก. หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ และการควบคุมนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ โรงงานมีความรัดกุมและใส่ใจในขั้นตอนของการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่ มอก.กำหนดเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตมาจากโรงงานฯ มีความปลอดภัยและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างสินค้าที่ปลอดภัยตามมาตรฐนของ มอก. จะมีสินค้าประเภทใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น

 • กล่องไดคัท ถือว่าเป็นกล่องที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูกทั้ง 3 ชั้นและ 5 ชั้น ซึ่งคุณภาพของกระดาษได้มาตรฐานตาม มอก.170-2559
 • กล่องใส่ข้าว เป็นอีกบรรจุภัณฑ์อาหารแบบ Food Grade ที่เหมาะกับทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งรายใหญ่และรายย่อย สามารถใช้บรรจุอาหารได้หลายประเภท ทั้งอาหารตามสั่ง อาหารยุโรป อาหารญี่ปุ่น และอาหารทะเล มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตาม มอก..2948- 2562
 • กล่องไฮบริด เป็นกล่องที่ผลิตมาจากกระดาษคราฟท์แบบ Food Grade ทีสามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรงปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและใส่ใจในรายละเอียดและกล่องไฮบริดนี้ยังได้มาตรฐานตาม มอก.2948- 2562 อีกด้วยครับ
 • กล่องใส่ต้นไม้ หรือกล่องกระดาษลูกฟูกแบบยาว เป็นกล่องที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น เป็นกล่องที่มีลักษณะยาวเหมาะกับการ บรรจุสินค้าหรือสิ่งของอย่าง ต้นไม้ ร่ม เป็นต้น กล่องมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา ได้มาตรฐานตาม มอก.170-2559
 • กล่องไปรษณีย์ ถือว่าเป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากในยุคนี้เนื่องจากการขนส่งเฟื่องฟู จากการค้าขายผ่านช่องทานออนไลน์ที่กำลังบูมในปัจจุบัน กล่องประเภทมีหลากหลายรูปแบบทั้งเกรด KT,KA,KS เป็นต้น นี้จึงเป็นอีกกล่องประเภทหนึ่งที่ลูกค้าเลือกใช้ และเป็นกล่องที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานของ มอก.170-2559
 • กล่องพัสดุ เป็นกล่องที่ผลิตมาจากกระดาษลูกฟูกแบบพิเศษเกรด KT สีน้ำตาลธรรมชาติ ลอน BC เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีขั้นตอนในการผลิตที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจในทุกขั้นตอน สามารถใช้บรรจุสินค้าสำหรับการขนส่ง มีน้ำหนักเบาและราคาโรงงาน ถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดของโรงงานฯที่ได้มาตรฐานตาม มอก.170-2559

แนะนำสินค้าจากโรงงาน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า | แจ้งยกเลิกการประมวลผลข้อมูล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ Cookies ที่เราใช้งานได้แก่ Google Analytics และ Facebook Pixel

บันทึกการตั้งค่า