fbpx

8 ข้อดีในการใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

8-ข้อดีในการใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร-สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทกล่องกระดาษใส่อาหารเป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจร้านอาหารไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายอาหารหรือขายสินค้าประเภทของกินเล่นตามตลาดนัด ส่วนจะนำมาใช้ใส่อาหารหรือใช้ให้เหมาะกับสินค้าที่เป็นของกินเล่นเมนูใดบ้าง และกล่องกระดาษใส่อาหารใช้แล้วมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

หัวข้อย่อยมีอะไรบ้าง ?

กล่องกระดาษใส่อาหาร คืออะไร

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรูปแบบหนึ่ง ผลิตจากเยื่อกระดาษที่ได้จากพืชและพรรณไม้หลายชนิด โดยเยื่อกระดาษที่ได้จะประกอบด้วยเยื่อ 2 ชนิด ได้แก่ เยื่อใยขาว และเยื่อใยสั้น ซึ่งเยื่อกระดาษแต่ละชนิดที่นำมาเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษใส่อาหาร และอื่น ๆ จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • เยื่อใยขาว  เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะหยาบ มีความแข็งแรงสูง ได้มาจากไม้เนื้ออ่อนเมืองหนาว เช่น ไม้จำพวกสน และสปรูซ เป็นไม้นำเข้าเนื่องจากในประเทศไทยไม่สามารถปลูกไม้จำพวกนี้ได้ หรือปลูกแล้วไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ทำให้กล่องกระดาษใส่อาหารที่ผลิตจากเยื่อกระดาษชนิดนี้มีราคาสูง
  • เยื่อใยสั้น เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะละเอียด ความแข็งแรงไม่มากแต่ทำให้กระดาษแน่น เรียบ เยื่อกระดาษได้มาจากไม้เนื้อแข็งเมืองร้อน เช่น ยูคาลิปตัส กระถินเทพา เบิร์ช และ แอสเพน ซึ่งไม้บางชนิดสามารถปลูกในเมืองไทยได้ดี เช่น ยูคาลิปตัสและกระถินเทพา

ความสำคัญของกล่องกระดาษใส่อาหาร

ปัจจุบัน กล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องพิซซ่า กระดาษรองอาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด รวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารรูปแบบอื่น เช่น ชามกระดาษ ถาดกระดาษ และถาดใส่แก้ว เป็นที่ต้องการและนิยมใช้กันมาก เนื่องจากพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป  การใช้ชีวิตเน้นความสะดวกรวดเร็วและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงไม่นิยมบรรจุภัณฑ์อาหารทำจากโฟม

ประกอบกับกระแสรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม มีการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อป้องกันและลดปัญหาสุขภาพที่มาจากการใช้กล่องอาหารจากโฟม ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าประเภทของกิน ต้องปรับตัวเลือกใช้กล่องกระดาษใส่อาหารหรือบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและกลุ่มผู้บริโภค

กล่องกระดาษใส่อาหาร และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษ

กล่องกระดาษใส่อาหาร และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษ เป็นทางเลือกของกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดและเลิกใช้กล่องอาหารทำจากโฟม ที่ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นระยะยาวและการใช้กล่องโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติก  นอกจากไม่สามารถย่อยสลายได้เองหรือต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหามลภาวะจากการทำลายหรือกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี

ปัจจุบัน บรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษมีการพัฒนาและออกแบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย สามารถใส่หรือบรรจุอาหารและเครื่องดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น กล่องกระดาษใส่อาหาร บางชนิดสามารถนำเข้าไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหารได้ด้วย เมื่อบรรจุภัณฑ์อาหารจากกระดาษได้รับความนิยม จึงมีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติออกมาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มหลายรูปแบบ เช่น

1.กล่องกระดาษแข็งแบบพับ

กล่องกระดาษแข็งแบบพับ เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีลักษณะทางกายภาพที่สามารถ พับ หรืองอ ได้ง่าย ซึ่งมีข้อดีคือพับเก็บได้ทำให้ประหยัดเนื้อที่และการขนส่ง หลังจากใช้ใส่อาหารแล้วยังพับเก็บหรือขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ กล่องกระดาษใส่อาหารประเภทนี้ ได้แก่ กล่องพิซซ่า กล่องไฮบริด หรือกล่องกระดาษใส่ขนม

2.กล่องกระดาษแข็งแบบตายตัว

กล่องกระดาษแข็งแบบพับตายตัว เป็นกล่องกระดาษใส่อาหาร ที่มีลักษณะเป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โครงสร้าง 2 ชั้น ทำให้หนาและแข็งแรง ตัวกล่องด้านในมักปิดผนึกด้วยกระดาษเนื้อละเอียดอีกชั้นหนึ่ง

3.กล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่ประกอบด้วยกระดาษ 2 ชนิด ได้แก่ กระดาษทำผิวและกระดาษลูกฟูก ส่วนใหญ่เป็นกล่องกระดาษใส่อาหารที่เหมาะสำหรับสินค้าแปรรูป นอกจากแข็งแรงปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในได้เป็นอย่างดี ยังสามารถพิมพ์ลวดลายพิมพ์หรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้า ทำให้สินค้าหรืออาหารแปรรูปน่าสนใจยิ่งขึ้น

4.ถุงและซองกระดาษ

ถุงและซองกระดาษ ถือเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่คิดและออกแบบมาให้ใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มได้ด้วย ในอดีตถุงหรือซองกระดาษนิยมใช้สำหรับใส่สินค้าประเภทเสื้อผ้า สิ่งของที่มีน้ำหนักเบาและใช้ใส่เอกสาร ไม่สามารถใช้กับสินค้าที่มีความชื้นได้ แต่ปัจจุบันถุงและซองกระดาษถูกนำมาใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น เช่น ถุงกาแฟกระดาษ ถุงกระดาษใส่อาหารว่างหรือของกินเล่นต่าง ๆ

การออกแบบ และลักษณะกล่องกระดาษใส่อาหารที่ดี

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดใหญ่ และเจ้าของแบรนด์ธุรกิจอาหารแปรรูปหรือธุรกิจขายสินค้าประเภทของกิน ส่วนหนึ่งจะเลือกออกแบบและสั่งผลิตกล่องกระดาษใส่อาหารจากโรงงานรับผลิตโดยตรง ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยอาจเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารแบบสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาจำหน่ายตามท้องตลาด ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ในการออกแบบหรือเลือกใช้กล่องกระดาษใส่อาหารที่ดีควรมีลักษณะ 2 ประการได้แก่ การทำหน้าที่โฆษณาและการขายไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหาร ควรพิจารรณาจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ดังนี้

1.สามารถสื่อสารและใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ด้วย

กล่องกระดาษใส่อาหารที่ดี ควรมีลักษณะเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ เช่น เห็นเพียงสีหรือลวดลายของบรรจุภัณฑ์ก็สามารถรับรู้ได้ทันว่าเป็นสินค้าประเภทใดหรือเป็นแบรนด์ของอะไร หรือพิมพ์ลวดลายให้มีความสวยงามสอดคล้องเหมาะสมกับประเภทของอาหาร มีรายละเอียดระบุสูตร วัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ ไว้ที่กล่องกระดาษอย่างชัดเจน

2.สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารที่ดี เมื่อนำมาใช้ควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น สามารถสร้างความต่อเนื่องในการนำไปใช้ เมื่อใช้ใส่อาหารแล้วยังนำไปใช้งานอื่น ๆ ได้ด้วย การออกแบบและสั่งผลิตสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ ยังสร้างเอกลักษณ์ทำให้ลูกค้าจดจำสินค้าหรือรู้จักร้านได้ง่ายขึ้น

3.มีลักษณะที่โดดเด่น

กล่องกระดาษใส่อาหารที่ดี ควรออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่น หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษใส่อาหารที่แสดงความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน โดยการพิจารณาจากสี รูปร่าง หรือขนาด เพื่อบ่งชื้ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือประเภทของอาหาร สามารถจดจำได้ง่าย

8 ข้อดีในการใช้กล่องกระดาษใส่อาหาร ของผู้ประกอบการรายย่อย

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่คิดและออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม และบรรจุภัณฑ์อาหารทำจากวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หรือต้องใช้เวลานานทำให้กลายเป็นขยะบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือธุรกิจอาหารแปรรูปขนาดใหญ่ มักใช้วิธีออกแบบแล้วสั่งผลิตจากโรงงานเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์คุณภาพที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์หรือเหมาะกับอาหารเมนูต่าง ๆ ซึ่งการสั่งผลิตอาจสั่งจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากยิ่งซื้อหรือสั่งผลิตจำนวนมาก ทำให้ราคาถูกลง ต่างจากผู้ประกอบการรายย่อยที่อาจมีปัญหาเรื่องเงินทุนหรืองบประมาณในการสั่งผลิต ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยส่วนหนึ่งไม่เห็นความสำคัญของกล่องกระดาษใส่อาหาร และยังคงใช้กล่องโฟมหรือถุงพลาสติก  ในความเป็นจริงแม้บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษใส่อาหารจะมีราคาแพงกว่า หากพิจารณาและวิเคราะห์จะพบว่ามีข้อดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ดังนี้

1.ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นบรรจุภัณฑ์อาหารผลิตจากเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่างกันตามความเหนียวและความทนทานของกระดาษแต่ละชนิด ทำให้บรรจุภัณฑ์แต่ละรูปแบบมีราคาแตกต่างกันด้วย ผู้ประกอบการรายย่อย สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับอาหารหรือสินค้าแต่ละประเภทได้ และข้อดีสำหรับผู้ประกอบการ ก็คือ เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม  และยังปลอดภัยต่อสุขภาพ

2.มีน้ำหนักเบา

บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษใส่อาหาร มีน้ำหนักเบาตามมาตรฐานแต่มีความคงทนต่อการโค้งงอ ช่วยให้สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การถือ การจับ และการเคลื่อนย้าย นอกจากนั้นยังออกแบบให้มีคุณสมบัติในการต้านไขมันหรือน้ำมัน ทำให้ กล่องกระดาษใส่อาหารบางรูปแบบ สามารถใช้ใส่อาหารได้ทั้งร้อนและเย็น หรือสามารถนำอาหารเข้าอุ่นในไมโครเวฟได้ ทำให้สะดวกสบายสำหรับผู้บริโภค

3.ใช้สื่อสารหรือเป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้

กล่องกระดาษใส่อาหาร ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่มีความเรียบ และความขาวสว่างของกระดาษ สามารถพิมพ์ลวดลายต่าง ๆ ไว้ที่กล่องอาหารได้ง่าย เช่น พิมพ์โลโก้สินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ นอกจากสวยงามแล้ว ยังเป็นการสื่อสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเร็วขึ้น

4.ปลอดภัยต่อสุขภาพ

กล่องกระดาษใส่อาหาร เป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น เยื่อกระดาษจากไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อนจากเมืองหนาว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วไม่หมดไป เพราะสามารถปลูกทดแทนได้ ออกแบบให้มีความแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันการซึมของอากาศ น้ำ หรือน้ำมัน ใช้แล้วไม่เป็นสนิม ปลอดภัยต่อสุขภาพเพราะผลิตออกมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม และบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุอื่น

5.เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดและทุกประเภทรวมถึงกล่องกระดาษใส่อาหาร มีหน้าที่สำคัญนอกจากใช้บรรจุอาหารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค นั้นก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามโดดเด่น และการเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ การกำหนดราคาสินค้าทำได้ง่ายขึ้น สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยการใช้กล่องกระดาษใส่อาหารอาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปริมาณการขายและวิเคราะห์อย่างเข้าใจจะพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการขายที่มากขึ้นจะคุ้มทุนคุ่มค่าและสร้างผลกำไรได้มากขึ้น เนื่องจากสินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้กล่องกระดาษ จานกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ ใส่กล้วยปิ้งแทนถุงพลาสติก ใช้ถ้วยกระดาษใส่ลูกชิ้นทอดแทนถุงพลาสติก

6.สร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งด้านการตลาด

ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ส่วนใหญ่ขายอาหารหรือขายสินค้าประเภทของกินตามตลาดนัด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ตลาดสดทั่วไป หรือใช้รถเข็นเป็นหน้าร้าน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ เช่น กล่องอาหารใส่กระดาษ ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์กระดาษรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภท หรืออาจออกแบบและสั่งผลิตติดแบรนด์ติดโกโก้เป็นของตนเอง ยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งที่ขายสินค้าประเภทเดียวกัน ทำให้มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันด้านการตลาด

7.สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า

สินค้าราคาหลักสิบ เช่น ขนมหวาน เบเกอรรี่ หรืออาหารว่าง และของกินเล่น เช่น เฟรนช์ฟราย วุ้นแฟนซี ผลไม้แปรรูป หรือผลไม้ที่มีการปอกเปลือกตัดเป็นชิ้นพร้อมทาน การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้า ทำให้ลูกค้าจดจำและเข้าถึงสินค้าได้ง่าย

8.ตอบโจทย์สังคม

กระแสรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป โดยเลือกใช้และเลือกซื้อสินค้าที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ การที่ผู้ประกอบการรายย่อยเลือกใช้ กล่องกระดาษใส่อาหารรูปแบบต่าง ๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมได้ ซึ่งส่งผลต่อรายได้เพราะมียอดขายที่มากขึ้น

เลือกบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป หรือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ได้สินค้าคุณภาพดี

ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมีมากมายหลากหลากหลายรูปแบบ ผู้ประกอบทั้งรายใหญ่และรายย่อยสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะกับสินค้าได้ไม่ยาก และยิ่งตลาดมีความต้องการผู้บริโภคให้ความนิยม โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ต่างแข่งขันกันผลิตกล่องกระดาษใส่อาหารและบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกรูปแบบต่าง ๆ ออกมาให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ คุณภาพและคุณสมบัติรวมทั้งราคาบรรจุภัณฑ์สินค้าก็แตกต่างกันไป การเลือกบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป หรือโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้ได้สินค้าคุณภาพดี พิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้

  1. เลือกบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับใส่อาหารและใส่สินค้าประเภทของกิน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและขนาดให้เหมาะกับสินค้าแต่ละประเภท เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบกับต้นทุนสินค้า เช่น เลือกกล่องกระดาษใส่อาหารที่มีขนาดใหญ่ราคาย่อมสูงกว่ากล่องกระดาษขนาดเล็ก
  2. กรณีสั่งผลิต ควรเลือกโรงงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีผลงานการผลิตสินค้าให้บริษัทชั้นนำ หรือมีรีวิวการผลิตสินค้าที่น่าเชื่อถือ
  3. เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีทีมงานคุณภาพให้บริการอย่างครบวงจร เริ่มจากบริการให้คำแนะนำและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ การผลิต และการจัดส่งสินค้า

สรุป

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกประเภทกล่องกระดาษใส่อาหาร กล่องกระดาษใส่ขนม แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ กล่องไก่ทอด กล่องหมูทอด หรือบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติรูปแบบอื่น ๆ ไม่ได้มีความสำคัญสำหรับร้านค้าร้านอาหารหรือองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญและจำเป็นต่อผู้ประกอบการรายย่อย  เพราะปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป นอกจากให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ กระแสรณรงค์ในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องโฟม หรือถุงพลาสติก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทของกินที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ถึงแม้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจะมีต้นทุนที่สูงกว่ากล่องโฟมหรือถุงพลาสติก เมื่อเป็นที่ต้องการของลูกค้ากล่องกระดาษใส่อาหารก็ถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของผู้ประกอบการรายย่อย ที่สามารถกระตุ้นยอดขายหรือสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่งด้านการตลาดทื่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันได้เป็นอย่างดี

แนะนำสินค้าจากโรงงาน