กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น

แสดง 1–40 จาก 68 รายการ

กระดาษคราฟท์

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ราคาเริ่มต้นที่ 1.36 บาท/แผ่น

แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้นมี 2 แบบ กระดาษลูกฟูกลอน B และ กระดาษลูกฟูกลอน E ขนาดตั้งแต่ 5 นิ้ว ถึง 60 นิ้ว แต่ละลอนมีการการใช้งานที่แตกต่างกันไป

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×60 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿48.80 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿39.04 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿32.53 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×36 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿24.40 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿20.33 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 40×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿16.27 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿29.28 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×36 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿21.96 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿18.30 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 36×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿14.64 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿24.40 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×36 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿18.30 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿15.25 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿12.20 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 26×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿10.57 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿12.20 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×36 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿14.64 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿19.52 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 24×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿9.76 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿11.18 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 22×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿8.95 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×30 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿10.17 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 20×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿8.13 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 18×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿7.32 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 16×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿6.51 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีขาว(KS)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น สีขาว ลอน B ขนาด 15×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿6.10 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿34.67 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 48×48 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿27.73 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿23.11 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿17.33 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿14.44 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿11.56 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿20.80 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿15.60 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿13.00 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿10.40 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿17.33 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿13.00 / แผ่นราคารวม VAT
ราคาเริ่มต้นที่ ฿10.83 / แผ่นราคารวม VAT

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B สีน้ำตาลธรรมชาติ(KT)

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น ลอน B ขนาด 30×24 นิ้ว

ราคาเริ่มต้นที่ ฿8.67 / แผ่นราคารวม VAT

ความรู้เกี่ยวกับกระดาษลูกฟูก

 

go to topic

กระดาษลูกฟูก คือ?

กระดาษลูกฟูก คือ กระดาษที่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษแปะหน้าไว้ 2 ฝั่ง โดยมีลอนกระดาษอยู่ตรงกลาง นิยมหยิบมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทาน และรับน้ำหนักได้มาก แถมตัวกระดาษยังมีน้ำหนักที่เบา และยังสามารถวางต่อกันเป็นชั้นเพื่อประหยัดพื้นที่ได้อีกด้วย ที่พิเศษนอกเหนือจากนั้น กระดาษลูกฟูก ยังสามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามที่ต้องการ แถมยังมีราคาที่ต่ำมาก จึงทำให้กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการบรรจุสินค้า หรือพัสดุต่างๆอีกด้วย

go to topic

ประโยชน์ กระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการของตลาดออนไลน์ที่มากขึ้นทุกวัน และถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักที่มากได้ ยังไม่นับถึงน้ำหนักตัวของกระดาษที่เบา เหมาะแก่การนำไปใช้งานด้านต่างๆทั้งอุตสาหกรรม และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จะสังเกตได้ว่าประโยชน์ในตัวของกระดาษลูกฟูกนั้นหลากหลายขึ้นอยู่ที่การใช้งาน โดยจะมีประโยชน์ หรือจุดเด่นของมันนั้นผมขอแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ดังนี้

  1. กระดาษลูกฟูกสามารถออกแบบได้หลากหลาย สิ่งแรกที่จะพูดถึงกระดาษลูกฟูกนั้นคือ การนำมาปรับแต่ง หรือตัดเปลี่ยนเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ที่ท่านต้องการ ซึี่งส่งผลให้สามารถนำกระดาษลูกฟูกไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน แต่จะเห็นได้บ่อยๆคือการนำไปใช้งานเป็นบรรจุภัณฑ์
  2. กระดาษลูกฟูก มีความทนทานสูง เนื่องจากลักษณะของตัวกระดาษลูกฟูก ถูกดีไซน์มาเพื่อให้สามารถรับแรงกดทับของสิ่งของต่างๆได้อย่างดี นอกเหนือจากนั้นยังมีน้ำหนักที่เบา แถมยังแข็งแรง เรียกได้ว่าเหมาะสมกับการนำมาเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างยิ่ง
  3. กระดาษลูกฟูก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหตุที่ต้องบอกว่ากระดาษลูกฟูก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นั้นเพราะกระดาษลูกฟูกผลิตมาจากกระดาษเหลือใช้ได้ หรือในอีกแง่หนึงคือสามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ได้เรื่อยๆ จึงทำให้ลดปัญหาขยะจากกระดาษที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี และเนื่องจากกระดาษลูกฟูกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นั้น จึงเป็นอีกเหตุที่ทำให้มันมีราคาที่ถูกอีกด้วย
go to topic

แนะนำการเลือกซื้อกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูก ถึงแม้จะมีความทนทาน และรับน้ำหนักได้มากกว่าตัวมันเองนั้น แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักอยู่บ้าง เพราะหากเลือกกระดาษลูกฟูกที่บางจนเกินไปนั้น ก็อาจทำให้รับน้ำหนักพัสดุหรือสินค้าที่ท่านต้องการบรรจุลงไปไม่ไหวได้ หรือหากใช้กระดาษลูกฟูกที่หนาจนเกินไป ก็อาจทำให้ต้องเสียเงินเกินความจำเป็นได้ เพราะฉะนั้นควรเลือกกล่องกระดาษลูกฟูกที่พอดี ไม่หนา หรือบางจนเกินไป เพื่อให้ตอบรับกับการใช้งานได้พอดี และได้ประสิทธิภาพสูงสุด

go to topic

บทความที่เกี่ยวข้อง