fbpx

กล่องกระดาษใส่อาหาร มีประเภทและลักษณะการใช้งานอะไรบ้าง

กล่องกระดาษใส่อาหารมีประเภทและลักษณะการใช้งานอะไรบ้าง

ในยุคนี้การทำธุรกิจ หรือขายสินค้าประเภทของกิน ขายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานหรือขายอาหารตามสั่ง หากเป็นธุรกิจเล็กๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน ส่วนร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มีหน้าร้าน ผู้ประกอบที่มีความสามารถในการบริหารก็จะเพิ่มรูปแบบการให้บริการ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาทานที่ร้านเพียงยกโทรศัพท์สั่งอาหาร หรือสั่งของกินที่ต้องการอาหารและสินค้าเหล่านั้นก็จะส่งตรงถึงบ้านตามต้องการ ดังนั้นองค์ประกอบสำคัญของธุรกิจประเภทนี้ ก็คือ กล่องเบเกอรี่ กล่องซูชิ กล่องกระดาษใส่อาหาร กระดาษฝอย กระดาษรองกล่อง หรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทต่างๆ

กล่องกระดาษใส่อาหาร บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้งานแล้วช่วยลดปัญหาขยะ ลดมลภาวะจากการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ไม่ถูกวิธี ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร และธุรกิจขายเครื่องดื่มจึงปรับเปลี่ยนจากการใช้กล่องโฟม หรือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือแก้วกระดาษที่สามารถใส่เครื่องดื่มได้ทั้งแบบร้อนและเย็น นอกจากนั้นยังมีนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารกระดาษที่สามารถอุ่นในไมโครเวฟผลิตออกมาให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้

กล่องกระดาษใส่อาหาร หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ จึงกลายเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจัดส่งอาหารหรือของกินแบบเดลิเวอรี่ เพราะบรรจุภัณฑ์นอกจากช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าน่าสนใจแล้ว ยังตอบโจทย์ความต้องการของสังคมหรือกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ทำให้ลูกค้ามีทัศนคติที่ดีกับแบรนด์สินค้าหรือหารที่ผลิตออกจำหน่ายได้

ประเภทกล่องกระดาษใส่อาหารที่นิยมใช้

กล่องกระดาษใส่อาหารที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีหลายรูปแบบ และหลายประเภท นอกจากเป็นกล่องกระดาษสำเร็จรูปที่ผลิตออกมาให้ผู้ประกอบการเลือกใช้แล้ว ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งยังนิยมออกแบบและสั่งผลิตมาใช้ให้เหมาะกับแบรนด์ และประเภทของสินค้า ซึ่งถือเป็นวิธีทำการตลาดให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง

ชนิดของกล่องกระดาษใส่อาหารที่นิยมใช้ ได้แก่

1.กล่องกระดาษใส่อาหารแบบถาดแข็ง ซึ่งที่นิยมใช้มีอยู่ 2 แบบ คือแบบพับได้ และแบบพับที่ต้องนำมาขึ้นรูปก่อนใช้งาน ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาว เช่น กล่องใส่เบเกอรี่ หรือกล่องใส่ขนมชนิดต่างๆ

2.กล่องกระดาษใส่อาหารแบบท่อ หรือกระป๋องกระดาษ กล่องชนิดนี้นิยมใช้บรรจุอาหารแห้งหรืออาหารแปรรูป

3.กล่องกระดาษชนิดเคลือบหลายชั้น โดยการเคลือบพลาสติก หรืออลูมิเนียมหลายๆชั้นเพื่อกันการซึมของสินค้า กล่องกระดาษประเภทนี้นิยมใช้บรรจุเครื่องดื่ม หรือของเหลวที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร เช่น น้ำส้ม นม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เหมาะสม

สำหรับธุรกิจ SME หรือผู้ประกอบร้านค้าร้านอาหาร รวมทั้งจำหน่ายอาหาร และของกินแบบเดลิเวอรี่โดยไม่มีหน้าร้าน กล่องกระดาษใส่อาหารเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีบทบาทสำคัญมาก แต่การนำมาใช้ประโยชน์ที่มากกว่าการเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับแนวคิดและมุมมองของผู้ประกอบการที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

แนะนำสินค้าจากโรงงาน