fbpx

บรรจุภัณฑ์พลาสติก Sun Products (ทานตะวันอุตสาหกรรม)

แสดง 27 รายการ

Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 25 × 30 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 ฿44.00 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 17.8 × 20.5 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿33.00 ฿32.30 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อคใส่อาหาร 40 ถุง/แพ็ค

ขนาด 16.5 × 15 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿39.00 ฿38.10 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงเติมบุญตักบาตร Size M 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 27 × 27 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿59.00 ฿57.60 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงเติมบุญตักบาตร Size S 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 18 × 24 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿59.00 ฿57.60 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

สินค้าอเนกประสงค์

ถุงมืออเนกประสงค์ 24 ถุง/แพ็ค

ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿19.00 ฿18.60 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

สินค้าอเนกประสงค์

ถุงมืออเนกประสงค์ 100 ถุง/แพ็ค

ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿75.00 ฿73.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ผลิตภัณฑ์ Sunbio

ถุงซิปล็อค สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค

ขนาด 17 × 16.5 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿79.00 ฿78.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿59.00 ฿58.40 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿79.00 ฿78.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ผลิตภัณฑ์ Sunbio

ถุงขยะม้วน สลายตัวได้ 20 ชิ้น/แพ็ค

ขนาด 45.72 × 50.80 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿79.00 ฿78.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿43.00 ฿42.30 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿43.00 ฿41.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿43.00 ฿41.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿43.00 ฿41.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 ฿44.80 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 ฿43.40 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿45.00 ฿43.40 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H1 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 10 × 7 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿12.00 ฿11.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H3 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 15 × 10 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿14.00 ฿13.10 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H4 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 17 × 12 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿17.00 ฿15.90 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H5 20 ถุง/แพ็ค

ขนาด 20 × 14 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 ฿20.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H6 15 ถุง/แพ็ค

ขนาด 24 × 17 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 ฿20.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H7 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 28 × 20 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿22.00 ฿20.50 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip H8 10 ถุง/แพ็ค

ขนาด 34 × 24 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿27.00 ฿25.20 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต

ถุงซิปล็อค Sunzip

ถุงซิปล็อค Sunzip Size M มีหูหิ้ว 12 ถุง/แพ็ค

ขนาด 38.0 × 38.5 cm
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿199.00 ฿198.10 / แพ็คราคารวม VAT
Sale!
สินค้ารอการผลิต
ขั้นต่ำ 1 แพ็คราคาเริ่มต้นที่ ฿199.00 ฿198.10 / แพ็คราคารวม VAT